account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Přijímání hovorů

Obdržíte-li příchozí hovor a zařízení se nachází v režimu spánku nebo je obrazovka uzamčena, otevřete se aplikace telefonu ve formátu zobrazení celé obrazovky. U zařízeních pro dvě karty SIM ikona SIM udává, pro kterou kartu SIM je hovor určen.

Pokud hovor přijde v době, kdy je obrazovka aktivní, příchozí hovor se zobrazí jako překryvné okno nad aplikací, která je právě otevřená. U zařízeních pro dvě karty SIM označení SIM1 nebo SIM2 udává, pro kterou kartu SIM je hovor určen. Při obdržení oznámení si můžete vybrat, zda chcete na hovor odpovědět a otevřít obrazovku aplikace telefonu, nebo odmítnout hovor a zůstat na aktuální obrazovce.

Přijetí hovoru při neaktivní obrazovce

 • Při příchozím hovoru přetáhněte ikonu Ikona vytáčení doprava.

Přijetí příchozího hovoru při aktivní obrazovce

 • Když se zobrazí příchozí hovor, ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost PŘIJMOUT.

Místo přijetí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na okno oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro práci s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

Odmítnutí hovoru při neaktivní obrazovce

 • Při příchozím hovoru přetáhněte ikonu Ikona zavěšení hovoru doleva.

Odmítnutí příchozího hovoru při aktivní obrazovce

 • Když se zobrazí příchozí hovor, ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost ZAMÍTNOUT.

Místo zamítnutí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na okno oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro správu hovoru. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS nebo přesměrovat hovor na záznamník.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

 • Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

Můžete odmítnout hovor pomocí textové zprávy, která je automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem.

Můžete vybírat z několika přednastavených zpráv, které jsou v zařízení k dispozici, nebo můžete vytvořit vlastní zprávu. Vlastní přizpůsobené zprávy můžete rovněž vytvořit úpravou předdefinovaných zpráv.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka neaktivní

 1. Při přijímání příchozího hovoru ťukněte na možnost MOŽNOSTI ODPOVĚDI.
 2. Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku Napsat novou zprávu.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka aktivní

 1. Při přijímání příchozího hovoru ťukněte na okno s oznámením, kde se zobrazí telefonní číslo nebo jméno kontaktu.
 2. Ťukněte na tlačítko MOŽNOSTI ODPOVĚDI.
 3. Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku Napsat novou zprávu.

Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

 1. Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost MOŽNOSTI ODPOVĚDI.
 2. Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku Napsat novou zprávu.

Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru

 1. Ťukněte na položku Ikona vytáčení.
 2. Ťukněte na položky Ikona nabídky > Nastavení > Účty pro volání.
 3. Vyberte kartu SIM.
 4. Ťukněte na tlačítko Odmítnout hovor zprávou.
 5. Ťukněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
 6. Ťukněte na tlačítko OK.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu