account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Další nastavení fotoaparátu

Zeměpisné souřadnice

Fotografie a videa můžete uložit s místem, kde byly pořízeny, tedy s jejich zeměpisnými souřadnicemi. Chcete-li označit fotografie a videa zeměpisnými souřadnicemi, budete potřebovat bezdrátovou síť a povolenou funkci GPS.

Zapnutí funkce ukládání zeměpisných souřadnic

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Ikona nastavení.
  2. Ťukněte na položku Více a ťuknutím na jezdce Uložit polohu zapněte funkci. Nastavení se uloží.

Stavové ikony zeměpisných souřadnic

Ikona zachyceného signálu GPS

Zeměpisná poloha se uloží.

Ikona zapnuté funkce GPS

Zeměpisná poloha nebyla nalezena.

Řádky mřížky

S funkcí Mřížka můžete použít pravidlo třetin a umístit důležité objekty podél čar mřížky nebo v jejich průsečících. Když nebudou objekty pokaždé uprostřed obrázku, vaše fotografie a videa mohou být zajímavější.

Aktivace nebo deaktivace mřížky

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Ikona nastavení.
  2. Ťukněte na položku Více a ťuknutím na jezdce Mřížka zapněte nebo vypněte funkci. Nastavení se uloží.

Náhled fotografií

Můžete nastavit, že se ihned po pořízení fotografie má zobrazit náhled.

Aktivace nebo deaktivace náhledu

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte Ikona nastavení.
  2. Ťukněte na položky Více > Automatický náhled fotek a vyberte požadovanou možnost. Nastavení se uloží.

Náhled nastavení

Zapnuto

Po pořízení fotografie se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.

Pouze přední fotoaparát

Po pořízení fotografie předním fotoaparátem se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.

Vypnuto

Nezobrazí se žádný náhled. Fotografie bude uložena přímo.

Různé způsoby použití tlačítka ovládání hlasitosti

Způsob použití tlačítka ovládání hlasitosti můžete změnit.

Změna použití tlačítka ovládání hlasitosti

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Ikona nastavení.
  2. Ťukněte na položky Více > Použít tlačítka hlasitosti jako a vyberte požadovanou možnost. Nastavení se uloží.

Nastavení tlačítka ovládání hlasitosti

Přiblížení

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení

Hlasitost

Tlačítko ovládání hlasitosti je pro fotoaparát deaktivováno

Spoušť

Použití tlačítka ovládání hlasitosti jako tlačítka závěrky pro fotografie a videa

Zvuk

Po aktivaci funkce Zvuk fotoaparát vydá zvuk, když pořídíte fotografii nebo když zahájíte či ukončíte nahrávání videa. Při použití samospouště je odpočet označen sérií pípnutí.

Aktivace nebo deaktivace zvuku

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Ikona nastavení.
  2. Ťukněte na položku Více a ťuknutím na jezdce Zvuk zapněte nebo vypněte funkci. Nastavení se uloží.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu