account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Seznámení s fotoaparátem

Fotoaparát – přehled
1 Objektiv předního fotoaparátu
2 Výběr režimu snímání
3 Přepnutí mezi předním a hlavním fotoaparátem
4 Přiblížení a oddálení
5 Pomocí tlačítka spouště můžete aktivovat fotoaparát, pořizovat fotografie nebo nahrávat videa
6 Ťuknutím na miniaturu můžete zobrazit, sdílet nebo upravovat fotografie a videa
7 Uložení polohy
8 Pořizování fotografií nebo nahrávání videa pomocí tlačítka závěrky
9 Návrat zpět nebo ukončení režimu fotoaparátu
10 Nastavení režimu záznamu
11 Nastavení blesku

Základní tipy k fotoaparátu

 • Zkontrolujte, zda je objektiv čistý. Otisk prstu nebo drobná nečistota mohou kvalitu fotografie snížit.
 • Pokud potřebujete více času na přípravu nebo chcete zabránit rozmazání fotografie, použijte samospoušť.
 • Pravidelně kontrolujte využití paměti svého zařízení. Fotografie a videa ve vysokém rozlišení využívají více paměti.
 • Přečtěte si další informace o pořizování skvělých fotek s fotoaparátem Xperia™ nebo fotografování s fotoaparátem Xperia™.

Spuštění fotoaparátu

 • Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu, přejeďte prstem po položce Ikona normálního režimu kamery ze zamykací obrazovky nebo na obrazovce Aplikace ťukněte na položku Ikona fotoaparátu.

Režimy záznamu

Váš fotoaparát je vybaven čtyřmi režimy záznamu. Dva režimy slouží k pořizování fotografií: režim Super auto a režim Ručně .

Režim Super auto automaticky optimalizuje nastavení pro mnoho různých scénářů. Režim Ručně je užitečný, pokud požadujete kreativní kontrolu.

Dostupné nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

Přehled režimů záznamu

Ikona ručního režimu kamery

Ručně

Pořizování fotografií a přizpůsobení nastavení fotoaparátu ručně

Ikona režimu kamery Super auto

Super auto

Pořizování fotografií s automaticky optimalizovaným nastavením

Ikona záznamu videa

Video

Záznam videí

Ikona nabídky aplikací fotoaparátu

Aplikace fotoaparátu

Používání aplikací pro fotografie a videa

Výběr režimu záznamu

 • Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte režimy aplikací fotografie, videa či fotoaparátu.

Přepínání mezi hlavním a předním fotoaparátem

 • Při používání fotoaparátu ťuknutím na položku Ikona přepnutí fotoaparátu přepnete mezi hlavním a předním fotoaparátem.

Používání přiblížení (zoom)

 • Při používání fotoaparátu sevřete nebo roztáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu či pro přiblížení použijte tlačítko hlasitosti.

Pokud přiblížíte třikrát a více, může to mít vliv na kvalitu snímku. Namísto toho pořiďte fotografii bez přiblížení a poté ji ořízněte.

Pořízení fotografie

 • Při používání fotoaparátu stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

Nahrávání videoklipu

 1. Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte položku Ikona záznamu videa.
 2. Nahrávání spustíte nebo zastavíte stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.

Maximální doba záznamu je šest hodin.

Spuštění fotoaparátu a pořízení fotografie zároveň

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na položku Ikona nastavení a poté na Více > Rychlé spuštění > Spustit a pořídit fotografii.
 2. Zavřete nabídku nastavení a ukončete fotoaparát. Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
 3. Stisknutím a podržením tlačítka spouště fotoaparátu spusťte fotoaparát a pořiďte fotografii.

Tuto funkci můžete použít také pro videa. Při používání fotoaparátu ťukněte na položku Ikona nastavení a poté na Více > Rychlé spuštění > Spustit a zaznam. video .

Pořízení fotografie ťuknutím na obrazovku

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na položku Ikona nastavení a poté na Více > Fotografování dotykem > Zapnuto nebo Pouze přední fotoaparát.
 2. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
 3. Ťuknutím kamkoliv na obrazovce pořiďte fotografii nebo nahrajte video.

Tuto funkci můžete použít také pro videa.

Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

 • Při nahrávání videa ťukněte na ikonu Ikona fotoaparátu na obrazovce. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka závěrky.

Samospoušť

Pomocí funkce Samospoušť získáte více času na přípravu fotografie. Vaše zařízení také bude stabilnější a fotografie nebudou rozmazané.

Použití samospouště s hlavním fotoaparátem

 1. Při používání hlavního fotoaparátu vyberte režim záznamu fotografie a ťukněte na Ikona nastavení.
 2. Ťukněte na volbu Samospoušť a vyberte délku zpoždění.
 3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení funkce Samospoušť se uloží.
 4. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii. Série pípnutí označuje odpočítávání do pořízení fotografie.

  Při používání předního fotoaparátu nastavíte funkci Samospoušť stisknutím položky Ikona časovače.

Tlačítko závěrky

Tlačítko závěrky se používá odlišně v závislosti na režimu záznamu a aktivovaných funkcích.

Tlačítko závěrky – přehled

Ikona fotoaparátu na obrazovce

Pořízení fotografie

Ikona spuštění nahrávání

Záznam videa/pokračování v záznamu

Ikona pozastavení videa

Pozastavení videa

Ikona zastavení přehrávání

Ukončení záznamu videa

Ikona aktivovaného časovače

Režim Samospoušť je aktivní

Ikona aktivovaného fotografování dotykem

Režim Fotografování dotykem je aktivní

Ikona aktivovaného časovače a fotografování dotykem

Režimy Fotografování dotykem a Samospoušť jsou aktivní

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Ikona nastavení.
 2. Vyberte nastavení nebo stiskněte tlačítko Více.
 3. Pokud stisknete tlačítko Více, přejetím prstem přes seznam zobrazte dostupná nastavení.
Nastavení fotoaparátu

Dostupné nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

Zobrazení, sdílení nebo úprava fotografií a videí

 1. Při používání fotoaparátu ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
 2. Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.
 3. Ťuknutím na obrazovku upravte fotografii nebo video

Vaše fotografie a videa jsou uloženy v aplikaci Album. Další informace naleznete v části Zobrazování fotografií a videí.

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu