account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Navigace v aplikacích

  Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi naposledy použitými aplikacemi. Navigační tlačítka jsou tlačítka zpět, tlačítko domů a tlačítko poslední aplikace. Za použití režimu rozdělené obrazovky můžete také na obrazovce spustit dvě aplikace současně, pokud tyto aplikace podporují funkci více oken. Některé aplikace budou při stisknutí (tlačítko domů) ukončeny, zatímco jiné mohou i nadále běžet na pozadí nebo být pouze pozastaveny. Pokud určitou aplikaci pozastavíte nebo necháte spuštěnou na pozadí, při příštím otevření aplikace můžete pokračovat v práci na stejném místě.

  Přehled navigace v aplikacích

  Recently used applications window and previews of recently used applications

  1 Vymazat vše – zavření všech naposledy použitých aplikací
  2 Okno naposledy použitých aplikací – otevření nedávno použité aplikace
  3 Tlačítko Poslední aplikace – otevření okna naposledy použitých aplikací
  4 Tlačítko domů – ukončení aplikace a přechod zpět na výchozí obrazovku
  5 Tlačítko zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

  Otevření okna naposledy použitých aplikací

  • Ťukněte na (ikona poslední aplikace).

  Rychlé přepínání mezi naposledy používanými aplikacemi

  • Rychle dvakrát ťukněte na (ikona poslední aplikace) .

  Zavření všech naposledy použitých aplikací

  • Ťukněte na (ikona poslední aplikace) a pak ťukněte na Smazat vše.

  Otevření nabídky v aplikaci

  • V otevřené aplikaci ťukněte na (ikona nabídky) nebo (ikona možností).

  Poznámka

  Nabídka není k dispozici ve všech aplikacích.

  Režim rozdělené obrazovky

  Režim rozdělené obrazovky umožňuje zobrazit dvě aplikace současně, například pokud si chcete prohlédnout doručenou poštu a zároveň používat webový prohlížeč.

  Rozdělená obrazovka – přehled

  Image of split screen

  1 Aplikace 1
  2 Ohraničení rozdělené obrazovky – přetažením změníte velikost oken
  3 Aplikace 2
  4 Tlačítko rozdělení obrazovky – výběr naposledy použité aplikace
  5 Tlačítko domů – přejít zpět na výchozí obrazovku
  6 Tlačítko zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

  Poznámka

  Režim rozdělené obrazovky nepodporují všechny aplikace.

  Použití režimu rozdělené obrazovky

  1. Zkontrolujte, zda dvě aplikace, které chcete v režimu rozdělené obrazovky použít, jsou spuštěny a běží na pozadí.
  2. Otevřete aplikaci, kterou chcete používat v režimu rozdělené obrazovky, ťukněte na (ikona poslední aplikace) a podržte. Aplikace bude přesunuta do první části rozdělené obrazovky.
  3. V seznamu miniatur vyberte druhou požadovanou aplikaci.
  4. Pokud chcete změnit velikost oken rozdělené obrazovky, přetáhněte dělicí čáru uprostřed.
  5. Režim rozdělené obrazovky ukončíte ťuknutím na (tlačítko rozdělené obrazovky) a podržením, když jsou zobrazena okna rozdělené obrazovky.

  Režim jedné ruky

  Povolením Režim jedné ruky zmenšíte velikost zobrazení, takže můžete snadněji psát jednou rukou. Velikost zobrazení můžete upravit podle potřeby.

  Povolení nebo zákaz funkce Režim jedné ruky

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Obrazovka > Rozšířená nastavení > Režim jedné ruky.
  2. Ťuknutím na přepínač Režim jedné ruky povolte nebo zakažte funkci.
  3. Chcete-li zmenšit obrazovku, přejeďte prsty přes navigační panel.
  4. Chcete-li režim Režim jedné ruky ukončit, přejeďte prsty po obrazovce nebo ťukněte na prázdné místo na obrazovce.

  Přizpůsobení umístění obrazovky

  1. Chcete-li obrazovku přesunout na levou nebo pravou stranu, ťukněte na (ikona šipky vlevo), nebo (ikona šipky vpravo).
  2. Chcete-li obrazovku přesunout nahoru nebo dolů, přetáhněte vodorovné pruhy na kraji obrazovky se změněnou velikostí.
  3. Chcete-li změnit velikost obrazovky, přetáhněte Resize screen icon (ikona změny velikosti obrazovky) na kraji obrazovky se změněnou velikostí.

  Tip

  Chcete-li se vrátit do režimu celé obrazovky, ťukněte na prázdnou oblast na obrazovce.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Close Zavřít
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu