account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Wi-Fi

Síť ‎Wi-Fi umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti ‎Wi-Fi , vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se příště ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní připojí.

Některé sítě ‎Wi-Fi vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě ‎Wi-Fi .

Dostupné sítě ‎Wi-Fi mohou být otevřené, nebo zabezpečené: Zabezpečené sítě jsou označeny symbolem Wi-Fi lock icon vedle názvu sítě ‎Wi-Fi .

Některé sítě ‎Wi-Fi se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí ‎Wi-Fi přidat ručně.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi .
 2. Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci ‎Wi-Fi .

Připojování k síti ‎Wi-Fi může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi .
 2. Ťuknutím na jezdce zapněte ‎Wi-Fi . Zobrazí se všechny dostupné sítě ‎Wi-Fi .
 3. Ťuknutím na určitou síť ‎Wi-Fi se k této síti připojíte. V případě zabezpečených sítí zadejte příslušné heslo. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona Wi-Fi icon.

Seznam dostupných sítí ‎Wi-Fi se automaticky aktualizuje. Pokud se nemůžete úspěšně připojit k síti ‎Wi-Fi , projděte si rady k řešení potíží .

Ruční přidání sítě Wi-Fi

 1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi .
 2. Posuňte se dolů a ťukněte na Přidat síť.
 3. Zadejte údaj Název sítě.
 4. Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole Zabezpečení.
 5. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
 6. Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy, IP a skryté sítě, ťukněte na Rozšířené možnosti a proveďte požadované úpravy nastavení.
 7. Ťukněte na Uložit.

Kontaktujte správce sítě ‎Wi-Fi , který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

Zlepšení síly signálu Wi-Fi

Anténa Wi-Fi a GPS

Existuje několik postupů, kterými můžete zvýšit sílu signálu ‎Wi-Fi .

 • Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu ‎Wi-Fi .
 • Přesuňte přístupový bod ‎Wi-Fi dále od případných překážek či zdrojů rušení.
 • Nazakrývejte oblast antény ‎Wi-Fi na zařízení (oblast zvýrazněná na obrázku).

Nastavení sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti ‎Wi-Fi nebo jsou ve vašem okolí k dispozici sítě ‎Wi-Fi , můžete zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě ‎Wi-Fi upozornilo.

Automatické zapnutí ‎Wi-Fi

 1. Zkontrolujte, zda je na zařízení zapnuta funkce ‎Wi-Fi .
 2. Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi .
 3. Posuňte se dolů a ťukněte na Předvolby Wi-Fi. Ťuknutím na přepínač Zapínat Wi-Fi automaticky povolíte nebo zakážete.

Povolení nebo zákaz oznámení sítě Wi-Fi

 1. Zkontrolujte, zda je na zařízení zapnuta funkce ‎Wi-Fi .
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi .
 3. Ťukněte na tlačítko Předvolby Wi-Fi.
 4. Ťuknutím na jezdce Oznamovat veřejné sítě zapněte nebo vypněte funkci.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi .
 2. Ťukněte na síť ‎Wi-Fi , ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Povolení automatického přepnutí sítě

 1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi .
 2. Ťukněte na Předvolby Wi-Fi > Pokročilé.
 3. Ťukněte na posuvník Automatické přepnutí sítě a ťukněte na POVOLIT.

Změna nastavení automatického připojení pro všechny uložené sítě

 1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi .
 2. Ťukněte na Předvolby Wi-Fi > Pokročilé > Automatické připojení.
 3. Ťuknutím na síť ‎Wi-Fi ji můžete povolit nebo zakázat.

Vyhledání adresy MAC zařízení

 1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi .
 2. Ťukněte na Předvolby Wi-Fi > Pokročilé.
 3. V seznamu se zobrazí Adresa MAC.

Adresa Mac ‎Wi-Fi se rovněž zobrazí v Nastavení > Systém > Informace o telefonu > Adresa MAC sítě Wi-Fi .

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu