account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Prohlížení fotografií a videí

Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce.

Album – přehled

Album in grid view
1 Otevření obrazovky nabídky aplikace Album
2 Spuštění funkce Cast ke sdílení mediálních souborů s jiným zařízením
3 Zobrazení nabídky možností
4 Zobrazení prezentace fotografií a videí
5 Otevření nabídky domovské stránky aplikace Album přetažením obrazovky
6 Zobrazení data položek ve skupině
7 Zobrazení daného obsahu ťuknutím na fotografii nebo video
8 Zobrazení obsahu posunem nahoru nebo dolů

Zobrazení fotografií a videí

 1. Najděte a ťukněte na Album.
 2. Ťukněte na fotografii nebo video, které chcete vidět. Zobrazí-li se výzva, ťukněte na Music play normal icon.
 3. Přejetím prsty doleva zobrazíte další fotografii nebo video. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte přejetím prsty doprava.

Aplikace Album nemusí podporovat všechny formáty souborů.

Můžete nastavit automatické otočení obrazovky při otočení zařízení na bok. Chcete-li povolit nebo zakázat tuto funkci, najděte a ťukněte na Nastavení > Obrazovka a pak ťukněte na přepínač Automatické otočení obrazovky .

Změna velikosti miniatur

 • Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.

Funkce lupy u fotografií

 • Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

 1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost Menu icon > Prezentace, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
 2. Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Přehrávání videa

 1. V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj.
 2. Ťukněte na tlačítko Music play normal icon.
 3. Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

 1. Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
 2. Ťukněte na tlačítko Pause music icon.

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

 1. Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
 2. Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

 • Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu