account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Nastavení obrazovky

Můžete změnit chování obrazovky, jas, velikost zobrazení a kvalitu. Například vyberte větší písmo nebo velikost zobrazení pro snadnější čtení nebo vyberte režim rukavice, abyste obrazovku mohli ovládat v rukavicích.

Pokud chcete změnit pozadí a motiv, viz Background and themes. Chcete-li změnit, jak dlouho budete mít obrazovku zapnutou, dříve než se vypne, viz Turning the screen on or off.

Změna nastavení obrazovky

  1. Ťukněte na položky Nastavení > Obrazovka.
  2. Ťukněte na nastavení, které chcete změnit.
  3. Pomocí jezdců, zaškrtávacích políček nebo dalších nabídek proveďte změny.

Jas

Úroveň jasu můžete přizpůsobit pomocí jezdce. Můžete také povolit funkci Adaptivní jas a jas automaticky optimalizovat podle okolního světla.

Vyvážení bílé

Vyberte výchozí nastavení, které chcete. Také můžete pomocí posuvníků upravit vyvážení bílé, vyberete-li Vlastní . Chcete-li se vrátit na výchozí nastavení, vyberte Standardní .

Blokování dotyku

Zabraňte náhodnému použití, když máte zařízení v kapse nebo tašce. Ťuknutím na jezdce Zabraňte náhodnému použití díky vypnuté obrazovce zapněte nebo vypněte funkci.

Škála a kontrast barev

Zvyšte kvalitu fotografií a videí při prohlížení na zařízení. Například s použitím superživého režimu budou barvy na obrazovce živější.

Je-li vybrán režim Profesionální režim , HDR převaděč nelze použít.

Otáčení obrazovky

Nastavte, zda se obrazovka automaticky otočí při otočení zařízení, nebo zda zůstane v režimu na výšku.

Spořič obrazovky

Nastavte spořič obrazovky, který po určité době nečinnosti automaticky zobrazuje barvy, fotografie nebo prezentace snímků, pokud je zařízení v kolébce nebo pokud se nabíjí. Na zařízeních s více uživatelskými účty může mít každý uživatel své vlastní nastavení spořiče obrazovky.

Výběr krytu

Pokud používáte kryt obrazovky, přizpůsobte obrazovku pro práci s daným typem krytu.

Vylepšení obrazu videa

Pomocí funkce X-Reality s převodníkem HDR můžete zvýšit vizuální kvalitu videí při přehrávání na zařízení. S touto funkcí se videa nahraná v režimu SDR přehrají s kvalitou podobnou HDR.

Tuto funkci lze použít pouze u určitých aplikací.

Chcete-li změnit nastavení zámku obrazovky

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Obrazovka > Pokročilé > Předvolby obrazovky uzamčení.
  2. Ťukněte na nastavení, které chcete změnit.
  3. Pomocí přepínačů, zaškrtávacích políček nebo dalších nabídek proveďte změny.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu