account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení.

Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

  • Najděte položku Nastavení a ťukněte na ni.

Zobrazení informací o zařízení

  • Ťukněte na položky Nastavení > Systém > Informace o telefonu.

Přístup na panel Rychlá nastavení

  • Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Výběr nastavení, která se mají zobrazovat na panelu Rychlá nastavení

  1. Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový řádek zcela dolů a pak ťukněte na položku Edit contact icon.
  2. Chcete-li na panel Rychlá nastavení přidat položku, přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Chcete-li odebrat nastavení, přetáhněte ikonu do dolní části obrazovky.

Změna uspořádání panelu Rychlá nastavení

  1. Stáhněte stavový řádek zcela dolů a ťukněte na ikonu Edit contact icon.
  2. Stiskněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na požadované místo.

Zapnutí baterky

  1. Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
  2. Ťukněte na položku Flashlight icon.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu