account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Nastavení Internetu a zpráv MMS

Chcete-li mít přístup k Internetu nebo odesílat zprávy MMS bez ‎Wi-Fi , je nutné mít mobilní datové připojení se správným nastavením pro Internet a zprávy MMS (Multimedia Messaging Service). Dále je uvedeno několik tipů:

 • Nastavení Internetu a zpráv MMS pro většinu mobilních sítí a operátorů jsou předinstalována v zařízení, takže Internet a zprávy MMS můžete začít využívat okamžitě.
 • Aktualizace nastavení Internetu a zpráv MMS můžete vyhledat ručně. Pokud omylem změníte nebo odstraníte nastavení MMS nebo internetu, resetujte nastavení MMS a internetu.
 • Prostudujte si troubleshooting tips, kde naleznete informace o problémech týkajících se pokrytí sítě, mobilních datových přenosů a zpráv MMS.
 • Je-li režim Režim STAMINA zapnutý kvůli úspoře energie, při vypnutí obrazovky se pozastaví všechny mobilní datové přenosy. Pokud to způsobuje problémy s připojením, můžete některým aplikacím a službám povolit udržení spojení nebo režim Režim STAMINA dočasně vypnout.
 • Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, nastavení pro Internet a zprávy může v nabídce nastavení stáhnout pouze vlastník, tedy primární uživatel. Stažená nastavení však platí pro všechny uživatele.

Stažení nastavení Internetu a zpráv MMS

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Nastavení pro Internet.
 2. Ťukněte na položku Přijmout. Po úspěšném stažení nastavení se ve stavovém řádku objeví ikona Internet settings downloaded icon a automaticky se zapne mobilní datové připojení.

Pokud nastavení nelze do zařízení stáhnout, ověřte sílu signálu mobilní sítě nebo sítě ‎Wi-Fi . Přesuňte se na volné prostranství bez překážek nebo blíže k oknu a zkuste akci zopakovat.

Přidání nastavení Internetu a zpráv MMS

 1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť.
 2. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
 3. Ťukněte na Rozšířená nastavení > Názvy přístupových bodů (APN) > Add icon.
 4. Ťukněte na Název, zadejte požadovaný název a ťukněte na OK.
 5. Ťukněte na Název přístupového bodu, zadejte název přístupového bodu a ťukněte na OK.
 6. Zadejte všechny ostatní požadované informace. Pokud si nejste jisti, jaké údaje je třeba zadat, vyžádejte si podrobnější informace od svého mobilního operátora.
 7. Po dokončení ťukněte na Menu icon a poté na Uložit.

Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS

 1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť.
 2. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
 3. Ťukněte na Rozšířená nastavení > Názvy přístupových bodů (APN).
 4. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, ťukněte na některou z dostupných položek.

Resetování nastavení MMS a Internetu

 1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť > Rozšířená nastavení > Názvy přístupových bodů (APN).
 2. Ťukněte na Menu icon.
 3. Vyberte Obnovit výchozí.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu