account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Expozice, barva a osvětlení

Dobrá expozice pro vaše fotky vyžaduje správné světlo. Fotoaparát automaticky zjistí a upraví okolní osvětlení.

Různé expozice jsou vyžadovány například při fotografování obličeje, pohybujících se objektů nebo při slabém osvětlení.

Videa můžete také nahrávat v režimu HDR a umocnit realistický efekt přidáním jasu a kontrastu. Viz Záznam videa v HDR.

Optimalizace podmínek osvětlení

 • Hledejte světlo ve směru a barvě, které dávají scéně tvar a hloubku. Tento typ světla se vyskytuje těsně před východem slunce a při jeho západu. Přirozené světlo z okna je také dobré.
 • Pro kvalitnější fotografie při slabém osvětlení je nutné udržet fotoaparát v klidu. Můžete jej položit na pevný podklad a použít samospoušť.
 • I za slabého osvětlení se pokuste pořídit fotografie s bleskem a bez něj. Někdy je kvalita lepší bez blesku.

Použití blesku

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na ikonu blesku na obrazovce, například na Auto flash icon.
 2. V případě potřeby změňte nastavení blesku.
 3. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii nebo záznam videa.

Dostupné nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

Pokud je pozadí jasnější než objekt, pomocí možnosti Vynutit blesk odeberte nežádoucí tmavé stíny.

Barva, jas a hodnota expozice

Váš fotoaparát automaticky upraví barvu, jas a hodnotu expozice zjištěním podmínek osvětlení a odhadem teploty barvy okolního světla. Digitální fotoaparáty dokáží odhadnout pouze teplotu barvy, takže může být nutné upravit nastavení, aby bylo správné.

Pokud jsou fotografie pořízené uvnitř nažloutlé nebo fotografie s bleskem namodralé, zkuste upravit barvu.

K dosažení lepší expozice v prostředí se špatným osvětlením změňte jas pro fotografie a videa. Pokud používáte režim Ručně pro fotografie, změňte hodnotu expozice.

Přizpůsobení barvy a jasu

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Colour brightness icon.
 2. Tažením posuvníků přizpůsobte barvu a jas.
 3. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii nebo záznam videa.
 4. Ťuknutím na položku Exit icon nastavení barev resetujete a zavřete.

Přizpůsobení hodnoty expozice

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Režim > Camera manual icon.
 2. Ťukněte na EV a přetažením posuvníku upravte hodnotu expozice.
 3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
 4. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně .

Rychlost závěrky

Rychlost závěrky označuje, jak dlouho je závěrka otevřená a snímač fotoaparátu vystaven světlu.

Rychlá závěrka pomáhá zmrazit pohyb, zatímco pomalá závěrka může vytvořit efekt rozostřeného pohybu, při kterém se pohybující se objekty zobrazí jako rozostřené podél linie pohybu.

Rychlost závěrky se automaticky nastaví pro fotografie a videa.

Nastavení rychlosti závěrky

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Režim > Camera manual icon.
 2. Ťukněte na SS a tažením posuvníku upravte rychlost závěrky.
 3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
 4. Pořiďte fotografii stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

ISO

ISO určuje, jak citlivý je fotoaparát na světlo. Nízká hodnota ISO znamená nižší citlivost a vysoká hodnota ISO naopak citlivost vyšší. S vyšší citlivostí mohou být vaše fotografie rozostřené.

Vyšší hodnotu ISO zvolte při fotografování pohybujících se objektů nebo při pořizování fotografií při slabém osvětlení bez blesku.

Pokud je světla příliš, použijte nejnižší nastavení ISO, abyste dosáhli co nejvyšší kvality snímku.

ISO se automaticky upraví při přijímání fotografií a videa.

Nastavení hodnoty ISO

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Režim > Camera manual icon.
 2. Ťukněte na ISO a vyberte hodnotu ISO.
 3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
 4. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

Silné protisvětlo (HDR)

Při fotografování bude automaticky upraveno silné protisvětlo (HDR). Silné protisvětlo můžete také upravit ručně v ručním režimu.

Nastavení u silného protisvětla

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Režim > Camera manual icon.
 2. Ťukněte na HDR shortcut icon a vyberte Zapnuto.
 3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
 4. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně .

Nahrávání HDR-HLG videa

S funkcí HDR (High Dynamic Range) budou vaše videa vypadat dramatičtěji a reálněji. Obsah s původní barvou a jasem si můžete stále vychutnat pomocí podporovaných zařízení nebo služeb.

Záznam videa v HDR

 1. Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte Record video icon.
 2. Ťukněte na HDR shortcut icon a vyberte Zapnuto.

  Toto nastavení je k dispozici, pouze když je Settings icon > Rozlišení videa nastaveno na 4K nebo Full HD .

Vyvážení bílé

Vyvážení bílé je automaticky upraveno při pořizování fotografií a videa. V režimu Ručně můžete úpravy vyvážení bílé provést ručně.

Nastavení vyvážení bílé

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Režim > Camera manual icon.
 2. Ťukněte na WB a vyberte jednu z předdefinovaných podmínek osvětlení, například Cloudy white balance icon.
 3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
 4. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně .

Nastavení vyvážení bílé

Auto white balance icon

Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky

Cloudy white balance icon

Oblačno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí

Daylight white balance icon

Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo

Fluorescent white balance icon

Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení

Incandescent white balance icon

Žárovky

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami

Optimalizace expozice

Měření expozice měří množství světla, které dopadá na objekt, a optimalizuje tak expozici.

Měření expozice je automaticky upraveno při pořizování fotografií a videa. Expozici můžete upravit ručně v režimu Ručně , například pro určitou část fotografie.

Přizpůsobení expozice za použití měření

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Režim > Camera manual icon.
 2. Ťukněte na Settings icon > Měření expozice.
 3. Vyberte volbu expozice a zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
 4. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

Nastavení měření

Tvář

Změří množství světla na obličeji a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.

Víceb.

Rozdělí obrázek do několika částí a změří každou část za účelem optimalizace expozice.

Střed.

Určí střed obrázku a nastaví expozici podle jasu objektu.

Jednobod.

Nastaví expozici pro velmi malou část objektu.

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu