account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Přidávání a úpravy kontaktů

Na vašem zařízení a ze synchronizovaných účtů můžete přidávat, upravovat nebo mazat kontakty. Kontakty si můžete přizpůsobit přidáním obrázků nebo nastavením individuálních vyzváněcích tónů. Můžete také upravit kontaktní informace o vaší osobě.

Přidání kontaktu

 1. Ťukněte na položku Contacts icon.
 2. Ťukněte na položku Add new contact icon.
 3. Pokud přidáváte kontakt poprvé a se zařízením máte synchronizováno více účtů, vyberte účet. Tento účet se stane výchozím účtem pro ukládání kontaktů. Později můžete vybrat, kam se má kontakt uložit, ťuknutím na položky Add new contact icon > Uložit do účtu.
 4. Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 5. Po dokončení ťukněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li změnit výchozí nastavení pro ukládání kontaktů, ťukněte na položku Options icon a vyberte nový účet. Výběrem položky Kontakt v telefonu můžete kontakty uložit pouze na vaše zařízení. Chcete-li přesunout existující kontakt do nového účtu, musíte jej vytvořit znovu a do nového účtu jej uložit.

Pokud před telefonní číslo kontaktu přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo upravovat, až na ně budete volat ze zahraničí.

Úprava kontaktu

 1. Najděte položku Contacts icon a ťukněte na ni.
 2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku Edit contact icon.
 3. Upravte požadované údaje.
 4. Po dokončení ťukněte na možnost Uložit.

Některé synchronizační služby neumožňují úpravu podrobností o kontaktech.

Přidání nebo odebrání obrázku kontaktu

 1. Ťukněte na položku Contacts icon.
 2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku Edit contact icon.
 3. Ťukněte na položku Normal cam mode icon a vyberte požadovanou možnost.
 4. Po aktualizaci obrázku ťukněte na tlačítko Uložit.

Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace Album . Chcete-li přidat obrázek uložený v online účtu, musíte ho nejprve stáhnout.

Přizpůsobení vyzvánění pro kontakt

 1. Najděte a ťukněte na Contacts icon.
 2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté ťukněte na Menu icon > Nastavit vyzvánění.
 3. Vyberte vyzváněcí tón nebo ťuknutím na Add icon vyberte hudební soubor uložený na zařízení.
 4. Ťukněte na OK.

Odeslání všech hovorů od kontaktu do hlasové schránky

 1. Najděte položku Contacts icon a ťukněte na ni.
 2. Vyberte požadovaný kontakt.
 3. Ťukněte na položky Menu icon > Směrovat do hlasové schránky.

Odstranění kontaktů

 1. Najděte položku Contacts icon a ťukněte na ni.
 2. Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
 3. Ťukněte na Delete icon a potom na položku SMAZAT.
 4. Zaškrtněte políčko vedle kontaktů, které chcete odstranit.
 5. Ťukněte na Delete icon a potom na položku SMAZAT.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

 1. Najděte položku Contacts icon a ťukněte na ni.
 2. Ťukněte na položky Options icon > Moje údaje.
 3. Ťukněte na ikonu Edit contact icon a zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
 4. Po dokončení ťukněte na možnost Uložit.

Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

 1. Najděte a ťukněte na Messages icon.
 2. Ťukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak ťukněte na Přidat kontakt.
 3. Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na Vytvořte nový kontakt.
 4. Upravte informace o kontaktu a ťukněte na Uložit.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu