account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Sdílení mobilního datového připojení

Mobilní datové připojení je možné sdílet s ostatními zařízeními několika různými způsoby.

 • Přenosný přístupový bod : sdílení mobilního datového připojení prostřednictvím ‎Wi-Fi s maximálně 10 dalšími zařízeními současně.
 • Přenosný přístupový bod one-touch : mobilní datové připojení prostřednictvím ‎Wi-Fi začnete sdílet dotykem na zařízení.
 • Sdílení připojení pomocí USB : mobilní datové připojení můžete sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB.
 • Připojení přes Bluetooth : mobilní datové připojení můžete sdílet s maximálně čtyřmi dalšími zařízeními prostřednictvím Bluetooth .

Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB

 1. Pomocí kabelu USB, který byl dodán se zařízením, připojte zařízení k počítači.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Hotspot a tethering.
 3. Ťukněte na jezdce Připojení přes USB a po zobrazení výzvy ťukněte na tlačítko OK. Jakmile budete připojeni, zobrazí se na stavovém řádku indikátor USB sharing icon.
 4. Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, ťukněte na jezdce Připojení přes USB nebo odpojte kabel USB.

Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízení a kartu SD.

Sdílení mobilního připojení prostřednictvím Přenosný přístupový bod one-touch

 1. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Hotspot a tethering.
 3. Ťukněte na položku Přenosný přístupový bod one-touch.
 4. Podržte zařízení u sebe tak, aby se detekční oblasti NFC obou zařízení dotýkaly, a ťukněte na položku PŘIPOJIT.

Tato funkce funguje pouze se zařízeními, které také podporují funkci sdílení připojení Wi-Fi technologií NFC ‎Wi-Fi .

Sdílení mobilního datového připojení s jiným zařízením s technologií Bluetooth

 1. Vaše zařízení a druhé zařízení Bluetooth musí být navzájem spárovány a mobilní přenos dat musí být v zařízení aktivní.
 2. Vaše zařízení: Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Hotspot a tethering. Ťuknutím na posuvník Připojení přes Bluetooth zapněte funkci.
 3. Zařízení Bluetooth: Nastavte zařízení tak, aby získávalo připojení k síti pomocí technologie Bluetooth. Pokud se jedná o počítač, postup dokončení nastavení naleznete v příslušných pokynech. Pokud zařízení využívá operační systém Android, ťukněte na ikonu nastavení vedle názvu zařízení, s nímž je spárováno, v Nastavení > Připojení zařízení > Dříve připojená zařízení a pak ťukněte na posuvník Přístup k internetu.
 4. Vaše zařízení: Počkejte, než se objeví Bluetooth hotspot icon a Bluetooth tethering icon na stavovém řádku. Když se tyto ikony objeví, je instalace dokončena.
 5. Chcete-li funkci zakázat, ťukněte znovu na posuvník Připojení přes Bluetooth.

Funkce Připojení přes Bluetooth se vypne při každém vypnutí zařízení nebo vypnutí funkce Bluetooth.

Používání zařízení jako přenosný přístupový bod

 1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Hotspot a tethering.
 2. Ťukněte na Přenosný přístupový bod > Konfigurace přístupového bodu.
 3. Zadejte údaj Název sítě.
 4. Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole Zabezpečení. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
 5. Ťukněte na Uložit.
 6. Ťuknutím na přepínač v horní části seznamu povolíte funkci.
 7. Zobrazí-li se výzva, potvrďte ji ťuknutím na OK. Jakmile bude přenosný přístupový bod aktivní, na stavovém řádku se zobrazí Tethering icon.
 8. Chcete-li zastavit sdílení datového připojení prostřednictvím ‎Wi-Fi , ťuknutím na přepínač Přenosný přístupový bod funkci zakažte.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

 1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Hotspot a tethering.
 2. Ťukněte na Přenosný přístupový bod > Konfigurace přístupového bodu.
 3. Zadejte údaj Název sítě.
 4. Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole Zabezpečení.
 5. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
 6. Ťukněte na Uložit.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu