account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Oznámení

Oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové textové zprávy a upozornění kalendáře nebo o aktivitách aplikací, například průběhu stahování. Oznámení se objevují na následujících místech:
 • Ve stavovém řádku
 • Na panelu oznámení
 • Na zamykací obrazovce
 • Ikona aplikace

Otevření nebo zavření panelu oznámení

Otevření nebo zavření panelu oznámení

 1. Chcete-li otevřít panel oznámení, přetáhněte stavový řádek dolů nebo na něj dvakrát ťukněte.
 2. Panel oznámení zavřete vytažením nahoru.

Po otevření panelu oznámení můžete na panel Rychlá nastavení přejít přetažením stavového řádku znovu dolů.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení

 • Ťukněte na oznámení.

Na panelu oznámení můžete přímo odpovídat na zprávy v chatu nebo na e-mailové zprávy.

Skrytí upozornění na panelu oznámení

 • Přejeďte po oznámení prstem doleva nebo doprava.

Ne všechna oznámení lze zrušit.

Chcete-li odložit oznámení, přetáhněte je pomalu do strany a ťukněte na ikonu Snooze icon. Oznámení lze odložit o 15 či 30 minut nebo o 1 či 2 hodiny.

Rozbalení oznámení na panelu oznámení

 • Ťuknutím na položku More options icon oznámení rozbalíte a zobrazíte další informace o oznámení bez spuštění aplikace.

Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

 • Ťukněte na tlačítko Smazat vše.

Pokud se zobrazí dlouhý seznam oznámení, posuňte zobrazení dolů a klikněte na tlačítko Smazat vše .

Provedení akce pro oznámení zobrazené na zamykací obrazovce

 • Dvakrát ťukněte na oznámení.

Odstranění oznámení ze zamykací obrazovky

 • Přejeďte po oznámení prstem doleva nebo doprava.

Rozbalení oznámení na zamykací obrazovce

 • Přetáhněte oznámení směrem dolů.

Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Možnosti zobrazování oznámení na zamykací obrazovce

Oznámení vůbec nezobrazovat
Na zamykací obrazovce se nebudou zobrazovat žádná oznámení.
Zobrazit veškerý obsah oznámení
Na zamykací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost zapnutá, pamatujte, že na zamykací obrazovce bude viditelný celý obsah (včetně obsahu příchozích e-mailů a zpráv v chatu), pokud dané aplikace neoznačíte jako Skrýt citlivý obsah v nabídce nastavení Aplikace a oznámení .
Skrýt citlivý obsah
Aby byla tato možnost k dispozici, musíte mít k odemčení obrazovky nastavený kód PIN, heslo nebo vzor. Když dostanete citlivé oznámení, objeví se na zamykací obrazovce Nové oznámení . Můžete tak například dostávat oznámení o nových emailech nebo konverzacích, ale obsah na zamykací obrazovce viditelný nebude.

Výběr oznámení, která se mají zobrazovat na zamykací obrazovce

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Aplikace a oznámení > Konfigurovat oznámení.
 2. Ťukněte na tlačítko Zobrazit oznámení.
 3. Vyberte požadovanou možnost.

Oznámení můžete na zamykací obrazovce ponechat, dokud je nezavřete přejetím prstem. Ťuknutím na jezdce Zachovat oznámení v části Konfigurovat oznámení zapněte funkci.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

Povolit tečku oznámení Zobrazit tečky oznámení.
Povolit vyrušení Povolit všechna oznámení z vybrané aplikace.
Zobrazit oznámení Zobrazit nebo skrýt obsah všech oznámení na zamykací obrazovce.
Pouze prioritní přerušení Přijímat oznámení z této aplikace i když je Nerušit nastaveno na Zapnuto.

Můžete nastavit kanály oznámení a uspořádat úrovně oznámení do kategorií. Dlouhým stisknutím oznámení změníte kategorie oznámení.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

 1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Aplikace a oznámení.
 2. Vyberte požadovanou aplikaci a ťukněte na Oznámení.
 3. Chcete-li upravit nastavení oznámení, ťukněte na příslušné posuvníky.

Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale je možné ji vypnout.

Indikátor LED upozornění

Je-li oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze jako varování o vybité baterii, například pokud její stav klesne pod 15 %.

Vypnutí nebo zapnutí oznamovací kontrolky

 1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Aplikace a oznámení > Konfigurovat oznámení.
 2. Ťuknutím na posuvník vedle Použít LED k zobrazení příchozích oznámení zapněte nebo vypněte funkci.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu