account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Telefonování

Hovor můžete provést ručním vytočením telefonního čísla nebo můžete také použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání. K videohovorům můžete využít aplikaci pro videochat Duo na svém zařízení.

Uživatelé dvou karet SIM mohou nastavit výchozí kartu SIM pro provádění hovorů nebo při každém hovoru kartu SIM vybrat. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Duální SIM > Volání a vyberte možnost.

Přehled telefonování

Making calls

1 Zobrazení inteligentního vytáčení a možností
2 Odstranění
3 Číselník
4 Tlačítko volání

Otevření telefonního číselníku

 1. Najděte položku Dialer icon a ťukněte na ni.
 2. Pokud se číselník neobjeví, ťukněte na tlačítko Call dialpad icon.

Vytočení telefonního čísla

 1. Ťukněte na položku Dialer icon.
 2. Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko Call dialpad icon otevřete číselník.
 3. Zadejte telefonní číslo a ťukněte na položku Call dialer icon.
 4. Pokud používáte dvě karty SIM a zobrazí se výzva, vyberte jednu kartu SIM.

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

 1. Ťukněte na položku Dialer icon.
 2. Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko Call dialpad icon otevřete číselník.
 3. Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
 4. Ťukněte na kontakt, který chcete volat.
 5. Pokud používáte dvě karty SIM a zobrazí se výzva, vyberte jednu kartu SIM.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

 1. Ťukněte na položku Dialer icon. Zobrazí se seznam volání.
 2. Ťuknutím na ikonu Call dialpad icon zobrazte číselník.
 3. Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
 4. Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní číslo. Potom ťukněte na tlačítko Call dialer icon.
 5. Pokud používáte dvě karty SIM a zobrazí se výzva, vyberte jednu kartu SIM.

Přidání čísla přímé volby na plochu

 1. Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je.
 2. V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost Widgety > Zkratky.
 3. V seznamu aplikací vyberte možnost Přímé vytáčení.
 4. Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku přímé volby použít.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla během odchozích hovorů

 1. Ťukněte na položku Dialer icon.
 2. Ťukněte na položky Menu icon > Nastavení.
 3. Pokud používáte dvě karty SIM, ťuknutím na položku Účty pro volání vyberte jednu kartu SIM. Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na položku Volání.
 4. Ťukněte na položky Další nastavení > ID volajícího a vyberte některou z možností.

Tuto možnost nemusí poskytovat všichni operátoři.

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu