account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Bezdrátová technologie Bluetooth

  Arrow left Xperia XZ2 – přehled podpory

  Bluetooth slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů (33 stop) při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth.

  Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth se může lišit.

  Pokud používáte zařízení s více uživateli, každý z nich může měnit nastavení Bluetooth a změny se dotknou všech uživatelů.

  Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Připojení zařízení > Předvolby připojení.
  2. Ťukněte na Bluetooth.
  3. Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.

  Bluetooth můžete zapnout nebo vypnout na panelu rychlá nastavení.

  Pojmenování vašeho zařízení

  Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když zapnete funkci Bluetooth a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

  Pojmenování zařízení

  1. Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth.
  2. Najděte a ťukněte na Nastavení > Připojení zařízení > Spárovat nové zařízení.
  3. Ťukněte na Název zařízení.
  4. Zadejte název pro své zařízení.
  5. Ťukněte na PŘEJMENOVAT.

  Spárování s jiným zařízením Bluetooth

  Při párování zařízení s jiným zařízením můžete například zařízení připojit k náhlavní soupravě Bluetooth nebo soupravě Bluetooth do vozidla a tato zařízení pak používat ke sdílení hudby.

  Jakmile spárujete své zařízení s jiným zařízením s technologií Bluetooth, vaše zařízení si toto párování zapamatuje. Při prvním párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth budete možná muset zadat přístupový kód. Zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci k zařízení Bluetooth. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

  Některá zařízení Bluetooth, například většina náhlavních souprav Bluetooth, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.

  Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth, ale lze jej vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth.

  Párování zařízení s jiným zařízením Bluetooth

  1. Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth a je viditelné pro jiná zařízení Bluetooth.
  2. Najděte a ťukněte na Nastavení > Připojení zařízení > Spárovat nové zařízení. Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth.
  3. Ťukněte na zařízení Bluetooth, které chcete spárovat.
  4. V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních.

  Připojení zařízení k jinému zařízení Bluetooth

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Připojení zařízení > Dříve připojená zařízení.
  2. Ťukněte na zařízení Bluetooth, ke kterému se chcete připojit.

  Zrušení spárování zařízení Bluetooth

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Připojení zařízení > Dříve připojená zařízení.
  2. Ťukněte na Settings icon vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
  3. Ťukněte na Zapom..

  Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth

  Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth, jako jsou telefony nebo počítače, pomocí technologie Bluetooth. Můžete odesílat a přijímat následující druhy položek:
  • Fotografie a videa
  • Hudba a další zvukové soubory
  • Webové stránky

  Odeslání obsahu pomocí technologie Bluetooth

  1. Zkontrolujte, že je funkce Bluetooth na přijímajícím zařízení zapnutá a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
  2. Otevřete aplikaci na odesílajícím zařízení obsahujícím položku, kterou chcete odeslat. Přejděte na požadovanou položku.
  3. V závislosti na aplikaci a položce, kterou chcete odeslat, může být nutné dotknout se položky a podržet ji, položku otevřít nebo ťuknout na Share icon.
  4. Vyberte položku Bluetooth.
  5. Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth.
  6. Ťukněte na název přijímajícího zařízení.
  7. Zobrazí-li se výzva, přijměte na přijímajícím zařízení spojení.
  8. Zobrazí-li se výzva, potvrďte na odesílajícím zařízení přenos do přijímajícího zařízení.
  9. Na přijímajícím zařízení přijměte příchozí položku.

  Příjem položek prostřednictvím technologie Bluetooth

  1. Ujistěte se, zda je zapnuta funkce Bluetooth a že je zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
  2. Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
  3. V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
  4. Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
  5. Ťuknutím na položku Přijmout zahájíte přenos souboru.
  6. Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.
  7. Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na příslušné oznámení.

  Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Připojení zařízení > Předvolby připojení.
  2. Ťukněte na Přijaté soubory.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!