account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li tuto možnost využít na maximum, sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Pomocí funkce Ochrana baterie můžete také prodloužit životnost baterie. Funkce úspory energie na pozadí jsou ve výchozím nastavení aktivovány, aby vám pomohly snížit spotřebu energie baterie. K dalšímu snížení spotřeby energie máte v případě potřeby k dispozici další režimy úspory energie.

Funkce úspory energie snižují prioritu určitých nedůležitých funkcí zařízení. Pokud nechcete, aby tyto funkce ovlivnily určitou aplikaci, můžete ji vyjmout v nabídce výjimek z úspory energie. Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.

Aktualizace systému mohou funkce úspory energie dostupné na vašem zařízení změnit.

Kontrola spotřeby baterie

 1. Odhad zbývajícího procenta a výdrže baterie zobrazíte ťuknutím na volby Nastavení > Baterie.
 2. Ťuknutím na položku Pokročilé zobrazíte podrobnosti o využití baterie.

Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi

 1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Aplikace a oznámení.
 2. Vyberte aplikaci a v Baterie se můžete podívat na její spotřebu baterie.

Obecné tipy k používání pro vylepšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

 • Snižte úroveň jasu obrazovky, viz Nastavení obrazovky.
 • Pokud nepotřebujete funkce Bluetooth, ‎Wi-Fi a služby určení polohy, vypněte je.
 • Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě či s nízkým signálem, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
 • V zahraničí používejte místo roamingu síť ‎Wi-Fi . Roaming vyhledává síť vašeho operátora a baterii tak ještě více zatěžuje, protože vaše zařízení musí přenášet s vyšším výstupním výkonem, viz Wi-Fi.
 • Změňte nastavení synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty, viz Synchronizace s online účty.
 • Zkontrolujte aplikace, které mají vyšší spotřebu energie, a zvažte kroky k úspoře baterie, které vám zařízení pro tyto aplikace zobrazí.
 • Změňte úroveň oznámení pro aplikaci, viz téma Oznámení.
 • Vypněte oprávnění pro sdílení polohy aplikace, viz téma Nastavení aplikací.
 • Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte, viz téma Obrazovka aplikací.
 • K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebovávají méně baterie než reproduktory vašeho zařízení.
 • Čas od času zařízení restartujte.

Vyjmutí konkrétních aplikací z optimalizace

Aplikace můžete z optimalizace vyjmout.

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Baterie.
 2. Ťukněte na ikonu Menu icon a vyberte možnost Výjimky úspory energie. Zobrazí se seznam neoptimalizovaných aplikací.
 3. Chcete-li do toho seznamu výjimek přidat aplikace nebo je z něj odebrat, ťukněte na položku APLIKACE a vyberte nebo zrušte výběr aplikace v seznamu, a upravte tak její nastavení výjimky.
 4. Seznam vyloučených aplikací se aktualizuje podle vašeho nastavení.

  Možnost Výjimky úspory energie můžete konfigurovat také z nabídky Nastavení > Aplikace a oznámení > Pokročilé > Přístup ke spec. aplikacím > Funkce úspory energie .

Režim STAMINA

V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení využití baterie omezeny nebo zakázány různé funkce. Sem patří výkon vykreslení, animace a jas obrazovky, vylepšení obrazu, synchronizace dat na pozadí, vibrace (s výjimkou příchozích hovorů), streamování a GPS (při vypnuté obrazovce). Na stavovém řádku se zobrazí ikona Stamina mode icon.

Aktivace nebo deaktivace režimu Režim STAMINA

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Baterie.
 2. Ťukněte na položku Režim STAMINA a ťuknutím na jezdce funkci aktivujte nebo deaktivujte. Je-li aktivován režim Režim STAMINA , můžete si zvolit další možnosti, například můžete upravit procento automatického spuštění.

V nabídce výjimek z úspory energie nemůžete určité aplikace vyjmout ze zakázání režimem Režim STAMINA .

Režim Ultra STAMINA

Výdrž na baterii se výrazně prodlouží, ale dostupné aplikace budou omezeny a mobilní data a síť ‎Wi-Fi budou zakázána. Volání a SMS jsou k dispozici. Obrazovka Plocha se změní a na stavovém řádku se zobrazí ikona Ultra stamina mode icon.

Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim Ultra STAMINA.

Aktivace režimu Ultra STAMINA

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Baterie.
 2. Ťukněte na položku Režim Ultra STAMINA a na možnost Aktivovat.
 3. Režim aktivujete ťuknutím na tlačítko OK.

Aplikace nelze z optimalizace režimem Ultra STAMINA vyjmout.

Deaktivace režimu Režim Ultra STAMINA

 1. Přetažením stavového řádku směrem dolů přejdete na panel oznámení.
 2. Ťukněte na oznámení Režim Ultra STAMINA je aktivní.
 3. Ťukněte na tlačítko OK.

Deaktivací režimu Režim Ultra STAMINA restartujete zařízení.

Ochrana baterie

Používáním funkce Ochrana baterie prodloužíte životnost baterie. Tato funkce zjistí vaše návyky při nabíjení a odhadne začátek a konec vašeho běžného období nabíjení. Rychlost nabíjení je řízena tak, aby baterie dosáhla 100 % těsně před odpojením nabíječky.

Ochrana baterie nebude rychlost nabíjení řídit, dokud nezjistí pravidelný cyklus nabíjení alespoň čtyři hodiny během několika dní.

Povolení nebo zákaz funkce Ochrana baterie

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Baterie > Ochrana baterie.
 2. Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci Ochrana baterie.

Zjištěné vzorce pravidelného nabíjecího cyklu jsou funkcí Ochrana baterie uloženy. I když je funkce zakázána, po opětovné aktivaci zjištěné vzorce použije.

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu