account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Poslech hudby

  Aplikace Hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby.

  Přehrávač hudby – přehled

  Music player overview

  1 Minimalizace celé obrazovky přehrávače
  2 Hledání všech skladeb uložených v zařízení
  3 Zobrazení fronty přehrávání
  4 Zobrazení nabídky možností
  5 Obal alba (je-li k dispozici)
  6 Přidání nebo odebrání skladby jako oblíbené položky
  7 Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby
  8 Přidání skladby na seznam skladeb
  9 Ukazatel průběhu – přetažením nebo ťuknutím provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu
  10 Délka aktuální skladby
  11 Opakování aktuální skladby nebo všech skladeb ve frontě přehrávání
  12 Ťuknutím přejdete na další skladbu, dotykem a podržením se rychle posunete dopředu v aktuální skladbě
  13 Přehrání nebo pozastavení skladby
  14 Ťuknutím přejdete na předchozí skladbu, dotykem a podržením se posunete dozadu v aktuální skladbě
  15 Náhodné přehrávání skladeb ve frontě přehrávání

  Úvodní obrazovka aplikace Hudba

  Music home screen

  1 Ťuknutím na ikonu Options icon otevřete nabídku aplikace Hudba
  2 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah
  3 Ťuknutím přehrajete skladbu ve frontě přehrávání
  4 Přehrávání všech skladeb v režimu náhodného přehrávání
  5 Přechod na obrazovku přehrávače hudby

  Přehrávání skladby v aplikaci Hudba

  1. Najděte položku Music icon a ťukněte na ni.
  2. Ťukněte na položku Options icon.
  3. Vyberte hudební kategorii.
  4. Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

  Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu, který chcete použít, potřebná oprávnění.

  Vyhledání informací o skladbě online

  • Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba na obrazovce přehrávače hudby a poté na možnost Další informace.

  Mezi online zdroje informací o skladbě mohou patřit videa na YouTube™, texty písní a informace o interpretech na webu Wikipedia.

  Úprava informací o skladbě a stažení obalu alba

  1. Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba na obrazovce přehrávače hudby a poté na možnost Upravit informace o hudbě.
  2. Upravte informace podle potřeby.
  3. Chcete-li nastavit nebo stáhnout obal alba, ťukněte na položku Edit contact icon a vyberte požadovanou možnost.
  4. Po dokončení ťukněte na možnost Uložit.

   V nabídce Menu v Nastavení můžete také nastavit automatické stažení obalu alba.

  Nastavení hlasitosti zvuku

  • Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

  Minimalizace aplikace Hudba

  • Během přehrávání skladby se ťuknutím na položku Home icon vrátíte na obrazovku Plocha. Aplikace Hudba bude i nadále běžet na pozadí.

  Otevření aplikace Hudba, pokud přehrává na pozadí

  • Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na oznámení Hudba.
  • Můžete také ťuknout na položku Music icon.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu