account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Hodiny

  V tomto zařízení si můžete nastavit jeden nebo více budíků a jako upozornění budíku si vybrat libovolný zvukový soubor, který máte na svém zařízení uložen. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí.

  Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodinový nebo 24hodinový formát).

  Přehled aplikace Hodiny

  Budík – přehled

  1

  Přechod na kartu Budík

  2

  Přechod na kartu Světový čas

  3

  Přechod na kartu Stopky

  4

  Přechod na kartu Časovač

  5

  Zobrazení možností pro aktuální kartu

  6

  Otevření nastavení data a času

  7

  Vypnutí nebo zapnutí budíku

  8

  Přidání nového budíku

  Nastavení nového budíku

  1. Najděte položku Hodiny a ťukněte na ni.
  2. Ťukněte na položku Ikona přidání položky.
  3. Vyberte požadovanou hodnotu.
  4. Ťukněte na tlačítko OK.

  Ťuknutím na ikonu Ikona více možností otevřete nabídku DALŠÍ NASTAVENÍ .

  Odložení zvonícího budíku

  • Když se spustí budík, ťukněte na položku ODLOŽIT.

  Vypnutí zvonícího budíku

  • Přetažením jezdce vypněte budík, nebo, je-li obrazovka aktivní, ťukněte na tlačítko Zavřít.

  Chcete-li vypnout odložený budík, můžete přetažením stavového řádku dolů otevřít panel oznámení a ťuknout na položku Zavřít .

  Úprava stávajícího budíku

  1. Ťukněte na položku Hodiny a poté na položku Ikona více možností u budíku, který chcete upravit.
  2. Ťukněte na položky Upravit čas > OK.
  3. Ťuknutím na položku DALŠÍ NASTAVENÍ si můžete přizpůsobit budík.
  4. Ťukněte na položku Uložit.

  Vypnutí nebo zapnutí budíku

  • Chcete-li zapnout nebo vypnout existující budík, ťukněte na něj.

  Používaný budík je označen jako Ikona Budík zapnutý.

  Odstranění budíku

  • Ťukněte na položku Hodiny a podržte stisknutý budík, který chcete odstranit. Pak ťukněte na Ikona odstranění.

  Nastavení zvuku budíku

  1. Ťukněte na položku Hodiny a poté na položku Ikona více možností u budíku, který chcete upravit.
  2. Ťukněte na položky DALŠÍ NASTAVENÍ > Zvuk budíku a vyberte požadovanou položku, nebo ťukněte na možnost Ikona vytvoření kontaktu a vyberte zvukový soubor.
  3. Ťukněte na HOTOVO a potom na položku Uložit.

  Zvýšení hlasitosti budíku

  1. Ťukněte na položku Hodiny a poté na položku Ikona více možností u budíku, který chcete upravit.
  2. Ťukněte na možnost DALŠÍ NASTAVENÍ a poté na jezdce Zvýšení hlasitosti.
  3. Ťukněte na položku Uložit.

  Nastavení opakovaného buzení

  1. Ťukněte na položku Hodiny a poté na položku Ikona více možností u budíku, který chcete upravit.
  2. Zaškrtněte políčko Opakovat.
  3. Označte požadované dny.

  Výběr typu budíku

  1. Ťukněte na položku Hodiny a poté na položku Ikona více možností u budíku, který chcete upravit.
  2. Ťukněte na možnost DALŠÍ NASTAVENÍ > Typ budíku a vyberte požadovanou možnost.
  3. Ťukněte na položku Uložit.

  Nastavení chování bočních tlačítek

  1. Ťukněte na položku Hodiny a poté na položku Ikona více možností u budíku, který chcete upravit.
  2. Ťukněte na DALŠÍ NASTAVENÍ a potom na položku Chování bočních tlačítek.
  3. Vyberte požadované chování bočních tlačítek.
  4. Ťukněte na položku Uložit.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu