account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Wi-Fi

Síť ‎Wi-Fi umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti ‎Wi-Fi , vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se příště ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní připojí.

Některé sítě ‎Wi-Fi vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě ‎Wi-Fi .

Dostupné sítě ‎Wi-Fi mohou být otevřené, nebo zabezpečené: Zabezpečené sítě jsou označeny symbolem vedle názvu sítě ‎Wi-Fi .

Některé sítě ‎Wi-Fi se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí ‎Wi-Fi přidat ručně.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi .
 2. Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci ‎Wi-Fi .

Připojování k síti ‎Wi-Fi může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi .
 2. Ťuknutím na jezdce zapněte ‎Wi-Fi . Zobrazí se všechny dostupné sítě ‎Wi-Fi .
 3. Ťuknutím na určitou síť ‎Wi-Fi se k této síti připojíte. V případě zabezpečených sítí zadejte příslušné heslo. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona .

Seznam dostupných sítí ‎Wi-Fi se automaticky aktualizuje. Pokud se nemůžete úspěšně připojit k síti ‎Wi-Fi , projděte si rady k řešení potíží .

Ruční přidání sítě Wi-Fi

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi .
 2. Posuňte se dolů a ťukněte na volbu Přidat síť.
 3. Zadejte údaj Název sítě.
 4. Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole Zabezpečení.
 5. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
 6. Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy, ťukněte na možnost Rozšířené možnosti a proveďte požadované úpravy
 7. Ťukněte na tlačítko ULOŽIT.

Kontaktujte správce sítě ‎Wi-Fi , který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

Zlepšení síly signálu Wi-Fi

Oblast antény Wi-Fi

Existuje několik postupů, kterými můžete zvýšit sílu signálu ‎Wi-Fi .

 • Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu ‎Wi-Fi .
 • Přesuňte přístupový bod ‎Wi-Fi dále od případných překážek či zdrojů rušení.
 • Nazakrývejte oblast antény ‎Wi-Fi na zařízení (oblast zvýrazněná na obrázku).

Nastavení sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti ‎Wi-Fi nebo jsou ve vašem okolí k dispozici sítě ‎Wi-Fi , můžete zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě ‎Wi-Fi upozornilo.

Povolení nebo zákaz oznámení sítě Wi-Fi

 1. Zkontrolujte, zda je na zařízení zapnuta funkce ‎Wi-Fi .
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi .
 3. Posuňte se dolů a ťukněte na volbu Předvolby Wi-Fi. Ťuknutím na jezdce Oznamovat veřejné sítě zapněte nebo vypněte funkci.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi .
 2. Ťukněte na síť ‎Wi-Fi , ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Přidání zásady režimu spánku Wi-Fi

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi .
 2. Ťukněte na položky Předvolby Wi-Fi > Ponechat Wi-Fi během spánku.
 3. Vyberte požadovanou možnost.

Vyhledání adresy MAC zařízení

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi .
 2. Ťukněte na položky Předvolby Wi-Fi > Pokročilé.
 3. V seznamu se zobrazí Adresa MAC.

Adresu Mac ‎Wi-Fi lze zobrazit také v nabídce Nastavení > Systém > Informace o telefonu > Stav > Adresa MAC sítě Wi-Fi .

WPS

WPS ( ‎Wi-Fi Protected Setup) je standard pro bezdrátové sítě, který pomáhá při navázání bezpečného bezdrátového síťového připojení. Funkce WPS vám usnadní zabezpečení sítě prostřednictvím šifrování WPA ( ‎Wi-Fi Protected Access). Do nové sítě můžete také přidávat nová zařízení bez nutnosti zadávání dlouhých hesel.

Funkci WPS lze povolit jednou z následujících metod:
 • Stisknutím tlačítka – Stačí jen stisknout tlačítko na zařízení s podporou technologie WPS, např. na směrovači.
 • Pomocí kódu PIN – Telefon vytvoří náhodný kód PIN, který zadáte v zařízení s podporou technologie WPS.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi .
 2. Zapněte síť ‎Wi-Fi , pokud ještě není zapnutá.
 3. Ťukněte na položku Předvolby Wi-Fi > Pokročilé > Tlačítko WPS a pak na zařízení s podporou technologie WPS stiskněte tlačítko WPS.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí kódu WPS PIN

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi .
 2. Zapněte síť ‎Wi-Fi , pokud ještě není zapnutá.
 3. Ťukněte na možnosti Předvolby Wi-Fi > Pokročilé > Zadání kódu WPS PIN.
 4. Na zařízení s podporou technologie WPS zadejte zobrazený kód PIN.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu