account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Fotografování a nahrávání videí

  Otevření nebo zavření panelu oznámení
  1 Objektiv předního fotoaparátu
  2 Volba režimu záznamu
  3 Přepnutí mezi předním a hlavním fotoaparátem
  4 Přiblížení a oddálení
  5 Pomocí tlačítka spouště můžete aktivovat fotoaparát, pořizovat fotografie a nahrávat videa
  6 Prohlížení fotografií a videoklipů
  7 Umístění uložení
  8 Pořizování fotografií a nahrávání videa pomocí tlačítka závěrky
  9 Přejít zpět
  10 Nastavení režimu záznamu
  11 Nastavení blesku

  Fotografování ze zamykací obrazovky

  1. Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí Icn sony key and power k90.
  2. Fotoaparát aktivujte dlouhým stisknutím ikony Icn sony camera cap mode normal.
  3. Jakmile se aplikace fotoaparátu spustí, ťuknutím na tlačítko Icn sony camera onscreen lock button pořiďte fotografii.

  Tip

  Fotoaparát můžete aktivovat, když je obrazovka zamknutá a neaktivní. Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu. Opětovným stisknutím tlačítka pořídíte fotografii.

  Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu.

  Pořízení selfie pomocí předního fotoaparátu

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Ťukněte na tlačítko Icn sony cam front main.
  3. Až budete chtít pořídit fotografii, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

  Použití blesku fotoaparátu

  1. Když je otevřený fotoaparát, ťukněte na položku Icn sony camera quick settings flash auto.
  2. Vyberte požadované nastavení blesku.
  3. Pořiďte fotografii.

  Použití funkce přiblížení či oddálení

  • Stáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu k sobě nebo od sebe.
  • Můžete také použít tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení. Chcete-li tuto funkci povolit, ťukněte na položku Icn sony menu settings l a na položku Více > Použít tlačítka hlasitosti jako > Přiblížení.

  Záznam videa pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Přejetím prstem po obrazovce vyberte položku Icn sony camera switch video.
  3. Chcete-li zahájit záznam videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
  4. Záznam zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

  Nahrávání videoklipu

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Pokud není vybrán režim videa, přejeďte po obrazovce na možnost Icn sony camera switch video.
  3. Zaměřte fotoaparát na předmět.
  4. Ťuknutím na ikonu Icn sony gingerbread cam start recording spusťte nahrávání.
  5. Nahrávání pozastavíte ťuknutím na ikonu Icn sony semc camera pause normal. Ťuknutím na ikonu Icn sony gingerbread cam start recording nahrávání obnovíte.
  6. Ťuknutím na ikonu Icn sony gingerbread cam stop recording nahrávání zastavíte.

  Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

  • Chcete-li při nahrávání videoklipu pořídit fotografii, ťukněte na ikonu Icn sony camera onscreen lock button. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka fotoaparátu.

  Zobrazení fotografií a videoklipů

  1. Aktivujte fotoaparát a ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
  2. Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.

  Odstranění fotografie nebo videa

  1. Vyhledejte fotografii nebo video, které chcete odstranit.
  2. Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panel nástrojů.
  3. Ťukněte na položku Icn sony menu delete.
  4. Výběr potvrďte ťuknutím na volbu SMAZAT.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu