account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Telefonování

  Hovor můžete provést ručním vytočením telefonního čísla nebo můžete také použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání. K videohovorům můžete využít aplikaci pro videochat Duo na svém zařízení.

  Uživatelé dvou karet SIM mohou nastavit výchozí kartu SIM pro provádění hovorů nebo při každém hovoru kartu SIM vybrat. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Karty SIM > Volání a vyberte možnost.

  Přehled telefonování

  Volání

  1 Zpět na seznam volání
  2 Odstranit
  3 Číselník
  4 Tlačítko volání

  Otevření telefonního číselníku

  1. Najděte položku Ikona vytáčení a ťukněte na ni.
  2. Pokud se číselník neobjeví, ťukněte na tlačítko Ikona číselníku volání.

  Vytočení telefonního čísla

  1. Ťukněte na položku Ikona vytáčení.
  2. Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko Ikona číselníku volání otevřete číselník.
  3. Zadejte telefonní číslo a ťukněte na položku Ikona vytáčení.
  4. Pokud používáte dvě karty SIM a zobrazí se výzva, vyberte jednu kartu SIM.

  Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

  1. Ťukněte na položku Ikona vytáčení.
  2. Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko Ikona číselníku volání otevřete číselník.
  3. Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
  4. Ťukněte na kontakt, který chcete volat.
  5. Pokud používáte dvě karty SIM a zobrazí se výzva, vyberte jednu kartu SIM.

  Uskutečnění mezinárodního hovoru

  1. Ťukněte na položku Ikona vytáčení. Zobrazí se seznam volání.
  2. Ťuknutím na ikonu Ikona číselníku volání zobrazte číselník.
  3. Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
  4. Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní číslo. Potom ťukněte na tlačítko Ikona vytáčení.
  5. Pokud používáte dvě karty SIM a zobrazí se výzva, vyberte jednu kartu SIM.

  Přidání čísla přímé volby na plochu

  1. Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je.
  2. V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost Widgety > Zkratky.
  3. V seznamu aplikací vyberte možnost Přímé vytáčení.
  4. Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku přímé volby použít.

  Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla během odchozích hovorů

  1. Ťukněte na položku Ikona vytáčení.
  2. Ťukněte na položky Ikona nabídky > Nastavení.
  3. Pokud používáte dvě karty SIM, ťuknutím na položku Účty pro volání vyberte jednu kartu SIM. Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na položku Volání.
  4. Ťukněte na položky Další nastavení > ID volajícího a vyberte některou z možností.

  Tuto možnost nemusí poskytovat všichni operátoři.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu