account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Seznámení s fotoaparátem

  Fotoaparát – přehled
  1 Objektiv předního fotoaparátu
  2 LED blesku
  3 Širokoúhlý objektiv předního fotoaparátu
  4 Výběr režimu snímání
  5 Přepnutí mezi předním a hlavním fotoaparátem
  6 Použití tlačítek ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení
  7 Pomocí tlačítka spouště můžete aktivovat fotoaparát, pořizovat fotografie nebo nahrávat videa
  8 Ťuknutím na miniaturu můžete zobrazit, sdílet nebo upravovat fotografie a videa
  9 Uložení polohy
  10 Pořizování fotografií nebo nahrávání videa pomocí tlačítka závěrky
  11 Návrat zpět nebo ukončení režimu fotoaparátu
  12 Nastavení režimu záznamu
  13 Nastavení blesku

  Základní tipy k fotoaparátu

  • Zkontrolujte, zda je objektiv čistý. Otisk prstu nebo drobná nečistota mohou kvalitu fotografie snížit.
  • Pokud potřebujete více času na přípravu nebo chcete zabránit rozmazání fotografie, použijte samospoušť.
  • Pravidelně kontrolujte využití paměti svého zařízení. Fotografie a videa ve vysokém rozlišení využívají více paměti.
  • Další informace o fotografování s fotoaparátem Xperia.

  Spuštění fotoaparátu

  • Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu, přejeďte prstem po položce Ikona normálního režimu kamery ze zamykací obrazovky nebo na obrazovce Aplikace ťukněte na položku Ikona fotoaparátu.

  Režimy záznamu

  Váš fotoaparát je vybaven čtyřmi režimy záznamu. Dva režimy slouží k pořizování fotografií: režim Super auto a režim Ručně .

  Režim Super auto automaticky optimalizuje nastavení pro mnoho různých scénářů. Režim Ručně je užitečný, pokud požadujete kreativní kontrolu.

  Dostupné nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

  Přehled režimů záznamu

  Ikona ručního režimu kamery

  Ručně

  Pořizování fotografií a přizpůsobení nastavení fotoaparátu ručně

  Ikona režimu kamery Super auto

  Super auto

  Pořizování fotografií s automaticky optimalizovaným nastavením

  Ikona záznamu videa

  Video

  Záznam videí

  Ikona nabídky aplikací fotoaparátu

  Aplikace fotoaparátu

  Používání aplikací pro fotografie a videa

  Výběr režimu záznamu

  • Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte režimy aplikací fotografie, videa či fotoaparátu.

  Přepínání mezi hlavním a předním fotoaparátem

  • Při používání fotoaparátu ťuknutím na položku Ikona přepnutí fotoaparátu přepnete mezi hlavním a předním fotoaparátem.

  Používání přiblížení (zoom)

  • Při používání fotoaparátu sevřete nebo roztáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu či pro přiblížení použijte tlačítko hlasitosti.

  Pokud přiblížíte třikrát a více, může to mít vliv na kvalitu snímku. Namísto toho pořiďte fotografii bez přiblížení a poté ji ořízněte.

  Pořízení fotografie

  • Při používání fotoaparátu stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

  Nahrávání videoklipu

  1. Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte položku Ikona záznamu videa.
  2. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky záznam zastavíte.

  Maximální doba záznamu je šest hodin.

  Spuštění fotoaparátu a pořízení fotografie zároveň

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na položku Ikona nastavení a poté na Více > Rychlé spuštění > Spustit a pořídit fotografii.
  2. Zavřete nabídku nastavení a ukončete fotoaparát. Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
  3. Stisknutím a podržením tlačítka spouště fotoaparátu spusťte fotoaparát a pořiďte fotografii.

  Tuto funkci můžete použít také pro videa. Při používání fotoaparátu ťukněte na položku Ikona nastavení a poté na Více > Rychlé spuštění > Spustit a zaznam. video .

  Pořízení fotografie ťuknutím na obrazovku

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na položku Ikona nastavení a poté na Více > Fotografování dotykem > Zapnuto nebo Pouze přední fotoaparát.
  2. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
  3. Ťuknutím kamkoliv na obrazovce pořiďte fotografii nebo nahrajte video.

  Tuto funkci můžete použít také pro videa.

  Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

  • Při nahrávání videa ťukněte na ikonu Ikona fotoaparátu na obrazovce. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka závěrky.

  Samospoušť

  Pomocí funkce Samospoušť získáte více času na přípravu fotografie. Vaše zařízení také bude stabilnější a fotografie nebudou rozmazané.

  Použití samospouště s hlavním fotoaparátem

  1. Při používání hlavního fotoaparátu vyberte režim záznamu fotografie a ťukněte na Ikona nastavení.
  2. Ťukněte na volbu Samospoušť a vyberte délku zpoždění.
  3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení funkce Samospoušť se uloží.
  4. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii. Série pípnutí označuje odpočítávání do pořízení fotografie.

   Při používání předního fotoaparátu ťukněte na Ikona časovače a nastavte funkci Samospoušť .

  Tlačítko závěrky

  Tlačítko závěrky se používá odlišně v závislosti na režimu záznamu a aktivovaných funkcích.

  Tlačítko závěrky – přehled

  Ikona fotoaparátu na obrazovce

  Pořízení fotografie

  Ikona spuštění nahrávání

  Záznam videa/pokračování v záznamu

  Ikona pozastavení videa

  Pozastavení videa

  Ikona zastavení přehrávání

  Ukončení záznamu videa

  Ikona zpomaleného pohybu

  Zpomalený pohyb

  Ikona aktivovaného časovače

  Režim Samospoušť je aktivní

  Ikona aktivovaného fotografování dotykem

  Režim Fotografování dotykem je aktivní

  Ikona aktivovaného časovače a fotografování dotykem

  Režimy Fotografování dotykem a Samospoušť jsou aktivní

  Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Ikona nastavení.
  2. Vyberte nastavení nebo stiskněte tlačítko Více.
  3. Pokud stisknete tlačítko Více, přejetím prstem přes seznam zobrazte dostupná nastavení.
  Nastavení fotoaparátu

  Dostupné nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

  Zobrazení, sdílení nebo úprava fotografií a videí

  1. Při používání fotoaparátu ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
  2. Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.
  3. Ťuknutím na obrazovku upravte fotografii nebo video

  Vaše fotografie a videa jsou uloženy v aplikaci Album. Další informace naleznete v části Zobrazování fotografií a videí.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu