account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Bluetooth slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů (33 stop) při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth.

Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth se může lišit.

Pokud používáte zařízení s více uživateli, každý z nich může měnit nastavení Bluetooth a změny se dotknou všech uživatelů.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Připojení zařízení > Bluetooth.
 2. Ťuknutím na jezdce Bluetooth zapněte nebo vypněte funkci.

Funkci Bluetooth můžete zapnout nebo vypnout na panelu Rychlá nastavení.

Pojmenování vašeho zařízení

Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když zapnete funkci Bluetooth a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

Pojmenování zařízení

 1. Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Připojení zařízení > Bluetooth.
 3. Ťukněte na položky Ikona nabídky > Přejmenovat toto zařízení.
 4. Zadejte název pro své zařízení.
 5. Ťukněte na položku PŘEJMENOVAT.

Spárování s jiným zařízením Bluetooth

Při párování zařízení s jiným zařízením můžete například zařízení připojit k náhlavní soupravě Bluetooth nebo soupravě Bluetooth do vozidla a tato zařízení pak používat ke sdílení hudby.

Jakmile spárujete své zařízení s jiným zařízením s technologií Bluetooth, vaše zařízení si toto párování zapamatuje. Při prvním párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth budete možná muset zadat přístupový kód. Zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci k zařízení Bluetooth. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

Některá zařízení Bluetooth, například většina náhlavních souprav Bluetooth, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.

Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth, ale lze jej vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth.

Párování zařízení s jiným zařízením Bluetooth

 1. Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth v režimu viditelném pro jiná zařízení Bluetooth.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Připojení zařízení > Bluetooth.
 3. Ťuknutím na jezdce Bluetooth zapněte funkci. Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth.
 4. Vyberte zařízení Bluetooth, které chcete spárovat se zařízením.
 5. V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních.

Připojení zařízení k jinému zařízení Bluetooth

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Připojení zařízení > Bluetooth.
 2. Ťukněte na zařízení Bluetooth, ke kterému se chcete připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Připojení zařízení > Bluetooth.
 2. U nastavení Párovaná zařízení ťukněte na položku Ikona nastavení vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
 3. Ťukněte na tlačítko Zapomenout.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth, jako jsou telefony nebo počítače, pomocí technologie Bluetooth. Můžete odesílat a přijímat následující druhy položek:
 • Fotografie a videa
 • Hudba a další zvukové soubory
 • Webové stránky

Odeslání obsahu pomocí technologie Bluetooth

 1. Zkontrolujte, že je funkce Bluetooth na přijímajícím zařízení zapnutá a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
 2. Otevřete aplikaci na odesílajícím zařízení obsahujícím položku, kterou chcete odeslat. Přejděte na požadovanou položku.
 3. V závislosti na aplikaci a položce, kterou chcete odeslat, může být nutné dotknout se položky a podržet ji, položku otevřít nebo ťuknout na Ikona sdílení.
 4. Vyberte položku Bluetooth.
 5. Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth.
 6. Ťukněte na název přijímajícího zařízení.
 7. Zobrazí-li se výzva, přijměte na přijímajícím zařízení spojení.
 8. Zobrazí-li se výzva, potvrďte na odesílajícím zařízení přenos do přijímajícího zařízení.
 9. Na přijímajícím zařízení přijměte příchozí položku.

Příjem položek prostřednictvím technologie Bluetooth

 1. Ujistěte se, zda je zapnuta funkce Bluetooth a že je zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
 2. Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
 3. V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
 4. Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
 5. Ťuknutím na položku Přijmout zahájíte přenos souboru.
 6. Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.
 7. Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Připojení zařízení > Bluetooth.
 2. Ťukněte na položku Ikona nabídky a vyberte možnost Zobrazit přijaté soubory.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu