account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Hlasitost, vibrace a zvuk

Hlasitost a vibrace lze změnit buď pomocí tlačítek ovládání hlasitosti, nebo změnou nastavení. Zvuky a tóny můžete změnit pouze v nastavení.

Nastavení aplikace může potlačit vybrané nastavení hlasitosti, vibrací a zvuku.

Zvuk a vibrace

Pomocí tlačítka ovládání hlasitosti můžete rychle změnit hlasitost vyzvánění, médií nebo budíku. Zařízení můžete také nastavit na vibrace Ikona vyzvánění s vibracemi nebo aktivovat možnost Nerušit Ikona ztlumeného vyzvánění a tlumit zvuky a vibrace. Další informace o režimu Nerušit naleznete v tématu Ztlumení zařízení pomocí režimu Nerušit.

Hlasitost vyzvánění Ikona zapnutého zvuku ovlivňuje příchozí hovory a oznámení a hlasitost médií Ikona hlasitosti médií ovlivňuje hudbu, videa, hry a další média. Pokud například změníte hlasitost při sledování videa, změní se hlasitost média. Hlasitost budíku udává ikona Ikona oznámení budíku.

Změna hlasitosti

 1. Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení. Změníte tak hlasitost vyzvánění a oznámení.
 2. Chcete-li změnit hlasitost médií nebo budíku, ťukněte na položku Ikona více možností. Hlasitost upravte pomocí jezdců.

Ťuknutím na ikonu hlasitosti můžete hlasitost rychle zapnout nebo vypnout.

Aktivace vibrací nebo režimu Nerušit

 1. Stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti, dokud se nezobrazí položka Ikona vyzvánění s vibracemi pro aktivaci režimu vibrací.
 2. Chcete-li aktivovat režim Nerušit, uvolněte tlačítko ovládání hlasitosti a znovu je stiskněte.

Aktivace zvuku s vibracemi pro příchozí hovory

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk.
 2. Ťuknutím na jezdce U hovorů také vibrovat zapněte funkci.

Zvuky a tóny

Nastavení vyzvánění

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu.
 2. Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na ikonu Ikona přidání a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
 3. Potvrďte akci ťuknutím na možnost HOTOVO.

Chcete-li pro kontakt nastavit konkrétní vyzvánění, prostudujte si téma Přidávání a úpravy kontaktů.

Nastavení zvuku oznámení

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk > Zvuk oznámení.
 2. Vyberte zvuk ze seznamu nebo výběrem možnosti Žádný vypněte všechny zvuky oznámení a nastavte oznámení pouze na vibrace.
 3. Chcete-li vybrat hudební soubor uložený na zařízení, ťukněte na položku Ikona přidání.
 4. Potvrďte akci ťuknutím na možnost HOTOVO.

V nastavení aplikace můžete povolit zvuk z konkrétní aplikace, i když je zvuk oznámení nastaven na možnost Žádný . Viz Oznámení.

Povolení nebo zákaz dalších zvuků a tónů

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk > Pokročilé.
 2. Ťuknutím na jezdce můžete zapnout nebo vypnout různé zvuky a tóny.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu