account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Navigace v aplikacích

Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi naposledy použitými aplikacemi. Navigační tlačítka jsou Zpět, Plocha a Poslední aplikace. Za použití režimu rozdělené obrazovky můžete také na obrazovce spustit dvě aplikace současně, pokud tyto aplikace podporují funkci více oken. Některé aplikace budou při stisknutí tlačítka Plocha Ikona Domů ukončeny, zatímco jiné mohou i nadále běžet na pozadí nebo být pouze pozastaveny. Pokud určitou aplikaci pozastavíte nebo necháte spuštěnou na pozadí, při příštím otevření aplikace můžete pokračovat v práci na stejném místě.

Přehled navigace v aplikacích

Naposledy použité aplikace

1 Vymazat vše – zavření všech naposledy použitých aplikací
2 Okno naposledy použitých aplikací – otevření nedávno použité aplikace
3 Tlačítko Poslední aplikace – otevření okna naposledy použitých aplikací a lišty oblíbených
4 Tlačítko Plocha – opuštění aplikace a návrat na plochu
5 Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

Otevření okna naposledy použitých aplikací

 • Stiskněte Ikona Poslední aplikace .

Rychlé přepínání mezi naposledy použitými aplikacemi

 • Dvakrát rychle stiskněte tlačítko Ikona Poslední aplikace.

Zavření všech naposledy použitých aplikací

 • Stiskněte tlačítko Ikona Poslední aplikace a potom ťukněte na možnost VYMAZAT VŠE.

Otevření nabídky v aplikaci

 • V otevřené aplikaci ťukněte na tlačítko Ikona nabídky nebo Ikona možností.

Nabídka není k dispozici ve všech aplikacích.

Režim rozdělené obrazovky

Režim rozdělené obrazovky umožňuje zobrazit dvě aplikace současně, například pokud si chcete prohlédnout doručenou poštu a zároveň používat webový prohlížeč.

Rozdělená obrazovka – přehled

Rozdělená obrazovka

1 Aplikace 1
2 Ohraničení rozdělené obrazovky – přetažením změníte velikost oken
3 Aplikace 2
4 Tlačítko rozdělené obrazovky – výběr nedávno použité aplikace
5 Tlačítko Plocha – návrat na obrazovku Plocha
6 Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

Režim rozdělené obrazovky nepodporují všechny aplikace.

Použití režimu rozdělené obrazovky

 1. Zkontrolujte, zda dvě aplikace, které chcete v režimu rozdělené obrazovky použít, jsou spuštěny a běží na pozadí.
 2. Otevřete aplikaci, kterou chcete použít v režimu rozdělené obrazovky, ťukněte na Ikona Poslední aplikace a podržte je. Aplikace bude přesunuta do první části rozdělené obrazovky.
 3. V seznamu miniatur vyberte druhou požadovanou aplikaci.
 4. Pokud chcete změnit velikost oken rozdělené obrazovky, přetáhněte dělicí čáru uprostřed.
 5. Režim rozdělené obrazovky ukončíte ťuknutím na ikonu Ikona režimu rozdělené obrazovky a jejím podržením.

Jednoruční funkce

Po aktivaci režimu jednoručních funkcí můžete zařízení používat jednou rukou.

Povolení nebo zákaz jednoručních funkcí

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Ovládání jednou rukou.
 2. Ťuknutím na jezdce Změnit velikost obrazovky zapněte nebo vypněte funkci.
 3. Ťukněte na položku Ikona Domů a přejeďte palcem z pravého rohu obrazovky na střed.

Ťuknutím na jezdce Optimalizované aplikace přizpůsobte možnosti pro jednoruční funkce.

Přizpůsobení umístění obrazovky

 1. Chcete-li obrazovku přesunout na levou nebo pravou stranu, ťukněte na položku Ikona šipky vlevo, nebo Ikona šipky vpravo.
 2. Chcete-li obrazovku přesunout nahoru nebo dolů, přetáhněte vodorovné pruhy na kraji obrazovky se změněnou velikostí.
 3. Chcete-li změnit velikost obrazovky, přetáhněte tři diagonální pruhy na kraji obrazovky se změněnou velikostí.

Chcete-li se vrátit do režimu celé obrazovky, ťukněte na položku Ikona změny velikosti obrazovky.

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu