account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Více uživatelských účtů

Vaše zařízení podporuje více uživatelských účtů, takže se mohou různí uživatelé přihlašovat k zařízení a používat ho zvlášť. Více uživatelských účtů můžete s výhodou využít v situaci, kdy zařízení využíváte společně s jinými lidmi nebo když ho chcete někomu půjčit. Uživatel, který použije zařízení jako první, se stane jeho vlastníkem. Účty ostatních uživatelů může spravovat pouze vlastník zařízení. Vedle účtu vlastníka existují dva další typy účtů:

 • Běžný uživatel: Tento typ účtu je vhodný pro někoho, kdo vaše zařízení používá pravidelně.
 • Host: Účet hosta můžete povolit pro někoho, kdo bude zařízení používat jen dočasně.

Některé funkce má k dispozici pouze vlastník. Například pouze vlastník může povolit instalaci aplikací z jiných zdrojů než Google Play™.

Přidáním účtů běžných uživatelů můžete různým uživatelům umožnit odlišná nastavení plochy, tapet a obecných nastavení. Mohou mít také oddělený přístup k aplikacím a k paměťovému úložišti pro ukládání například hudby nebo fotografií. V zařízení můžete vytvořit až sedm účtů běžných uživatelů.

Přidání běžného uživatelského účtu

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé > Přidat uživatele.
 3. Ťukněte na tlačítko OK. Nový účet byl vytvořen.
 4. Ťukněte na tlačítko Nastavit. Obrazovka se uzamkne a v pravém horním rohu se zobrazí ikona znázorňující nově přidaného uživatele.
 5. Obrazovku odemknete tak, že po ní přejedete prstem směrem nahoru.
 6. Chcete-li nastavit účet pro uživatele, pokračujte podle pokynů na obrazovce.

Účet pro běžného uživatele můžete také přidat na libovolné obrazovce pomocí stavového řádku. Stačí přetáhnout stavový řádek zcela dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku Přidat uživatele .

Odstranění účtu běžného uživatele ze zařízení

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé.
 3. Ťukněte na možnost Ikona nastavení vedle jména uživatele, kterého chcete odstranit, a poté na možnost Odstranit uživatele > SMAZAT.

Chcete-li někomu umožnit dočasné používání vašeho zařízení, přepněte na účet hosta. V režimu hosta bude vaše zařízení vypadat jako čerstvě nainstalovaný systém s předinstalovanými aplikacemi. Jakmile váš host přestane zařízení používat, můžete jeho relaci vymazat a další host bude mít opět čisté zařízení. Účet hosta je předinstalován a nelze jej odstranit.

Aktivace účtu hosta

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
 2. Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na položku Ikona přepínání uživatelů.
 3. Ťukněte na položku Přidat hosta.

Vymazání dat relace hosta

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni pod účtem hosta.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé.
 3. Ťukněte na položku Odstranit hosta.
 4. Ťukněte na tlačítko Odstranit.

Relaci hosta můžete také resetovat ze stavového řádku kterékoli obrazovky, pokud zůstáváte k účtu hosta přihlášeni. Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku Odstranit hosta .

Přepínání mezi účty více uživatelů

 1. Pro zobrazení seznamu uživatelů přetáhněte stavový řádek dvěma prsty dolů a ťukněte na položku Ikona přepínání uživatelů.
 2. Ťukněte na ikonu představující uživatelský účet, na který chcete přepnout. Zobrazí se zamykací obrazovka pro tento uživatelský účet.

Přepínáte-li na účet hosta, ťuknutím na možnost Začít znovu můžete vymazat předchozí relaci, nebo v ní můžete pokračovat ťuknutím na možnost Ano, pokračovat .

Na zařízení s více uživatelskými účty se nastavení rozdělují do tří skupin:
 • Nastavení, která může změnit každý uživatel a která ovlivňují všechny uživatele. Například nastavení jazyka, ‎Wi-Fi , režim Letadlo, NFC a Bluetooth®.
 • Nastavení, která ovlivňují pouze aktuální uživatelský účet. Sem patří například nastavení synchronizace dat, zamykání obrazovky, správa účtů a nastavení tapety.
 • Nastavení, která jsou viditelná pouze pro vlastníka zařízení a ovlivňují všechny uživatele, například nastavení sítě VPN.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu