account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Ztlumení zařízení pomocí režimu Nerušit

Aktivujte režim Nerušit , chcete-li ztlumit zvuky a omezit vibrace a vizuální oznámení v situacích, ve kterých nechcete být rušeni, například v noci.

Aktivace serveru režimu Nerušit

 1. Chcete-li otevřít panel Rychlá nastavení, přetáhněte stavový řádek dvěma prsty směrem dolů.
 2. Ťukněte na položku Ikona režimu Nerušit.
 3. Ťuknutím na položku Ikona více možností nastavte úroveň omezení.
 4. Ťuknutím na položku Úplné ticho, Pouze budíky nebo Pouze prioritní vyberte úroveň omezení.
 5. Vyberte, jak dlouho má být režim Nerušit aktivní, a ťukněte na tlačítko HOTOVO.

Režim Nerušit lze také aktivovat stisknutím tlačítka snížení hlasitosti v režimu vibrací Ikona vyzvánění s vibracemi.

Deaktivace režimu Nerušit

 1. Stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti.
 2. Je-li nastavena možnost Pouze prioritní, ťukněte na položku Vypnout teď.

Režim Nerušit můžete také deaktivovat ťuknutím na položku Ikona ztlumeného vyzvánění nebo Ikona úplného vypnutí zvuků na panelu Rychlá nastavení.

Úrovně omezení

Ikona úplného vypnutí zvuků

Úplné ticho

Veškeré vibrace a všechna zvonění, média a zvuky budíků jsou vypnuty.

Ikona ztlumeného vyzvánění

Pouze budíky

Zvuk vyzvánění je vypnutý. Budíky a zvuky médií zůstávají zapnuty.

Ikona ztlumeného vyzvánění

Pouze prioritní

Obdržíte pouze oznámení a hovory, které jste vybrali. Budíky a zvuky médií zůstávají zapnuty.

Nastavení možnosti Pouze prioritní

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk > Nerušit > Pouze prioritní.
 2. Ťuknutím na jezdce aktivujte jednu nebo více možností.

Určitým aplikacím můžete povolit, aby prioritu ignorovaly. Viz Oznámení.

Blokování vizuálního rušení

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk > Nerušit > Blokovat vizuální vyrušení.
 2. Ťuknutím na jezdce aktivujte jednu nebo více možností.

Automatická pravidla

Můžete nastavit automatická pravidla pro aktivování režimu Nerušit v konkrétní čas nebo při konkrétních událostech.

Nastavení automatického pravidla

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk > Nerušit.
 2. Ťukněte na automatické pravidlo, například Víkend.
 3. Ťuknutím na požadované možnosti nastavte podle potřeby název pravidla, čas a chování.
 4. Ťuknutím na jezdce pravidlo aktivujte.

Chcete-li vytvořit nové pravidlo, ťukněte na položku Přidat další a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu