account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Zálohování a obnovování obsahu

Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti zařízení. Pokud je zařízení poškozeno, ztratí se či bude ukradeno, data uložená ve vnitřní paměti nemusí být možné obnovit. Doporučuje se použít software Xperia Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do externího zařízení. Tato metoda se doporučuje zejména v případě, že aktualizujete software zařízení na novou verzi systému Android.

Aplikace Zálohování a obnova Xperia se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na externím paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu dat.

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu na serveru Google.

Zálohování dat do počítače

Chcete-li zálohovat data ze zařízení do počítače PC nebo Apple® Mac®, použijte software Xperia™ Companion. Zálohovat můžete následující typy dat:
 • Seznamy volání
 • Zprávy SMS
 • Kalendář
 • Nastavení
 • Soubory médií, např. hudbu a videa
 • Fotografie a obrázky

Zálohování dat do počítače

 1. Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB Type-C připojte zařízení k počítači.
 2. Na počítači spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim Přenos souborů.
 3. Na hlavní obrazovce aplikace Xperia™ Companion klikněte na tlačítko Zálohování.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.

Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovánu, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

Obnovení dat pomocí počítače

 1. Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB Type-C připojte zařízení k počítači.
 2. Na počítači spusťte software Xperia Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim Přenos souborů.
 3. Na hlavní obrazovce aplikace Xperia Companion klikněte na tlačítko Obnovit .
 4. Vyberte soubor zálohy ze záznamů zálohy, poté klikněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů na obrazovce pro obnovení dat do zařízení.

Pokud nemáte aplikaci Xperia Companion nainstalovánu, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

Zálohování dat pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia

Pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia můžete vytvořit online nebo místní zálohu dat. Data můžete zálohovat ručně nebo zapnutím automatického zálohování ukládat data pravidelně.

Aplikace Zálohování a obnova Xperia se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na vnějším paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu následujících dat:

 • Kontakty
 • Konverzace
 • Seznam volání
 • Kalendář
 • E-mailové účty
 • Účty ‎Wi-Fi
 • Nastavení zařízení
 • Aplikace
 • Rozvržení obrazovky Plocha Xperia

Nastavení automatického zálohování

 1. Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD do zařízení správně vložena. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste přihlášeni k vašemu účtu.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Systém.
 3. Ťukněte na položky Zálohování a obnova Xperia™ > Automatické zálohování.
 4. Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, ťukněte na jezdce.
 5. Vyberte, kam se mají ukládat soubory zálohování.
 6. V případě potřeby vyberte frekvenci zálohování, čas zálohování a data, která chcete zálohovat. V opačném případě se záloha dokončí podle výchozího nastavení.
 7. Uložte nastavení stisknutím tlačítka Ikona Zpět.

Ruční zálohování obsahu

 1. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně do zařízení vložena. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste přihlášeni k vašemu účtu Google.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Systém > Zálohování a obnova Xperia™.
 3. Ťukněte na položku Další.
 4. Ťukněte na ikonu Ruční zálohování a vyberte cíl pro uložení zálohy a data, která chcete zálohovat.
 5. Ťukněte na položku ZÁLOHOVAT.
 6. Po provedení zálohování ťukněte na položku Dokončit.

Úprava souboru zálohy

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Systém.
 2. V části Zálohování a obnova Xperia™ ťukněte na Další.
 3. Ťukněte na položku Upravit soubor zálohy, poté vyberte zdroj zálohy a typy dat, které chcete odstranit.
 4. Ťukněte na tlačítko Odstranit data.
 5. Výběr potvrďte ťuknutím na volbu OK.
 6. Po odstranění dat ťukněte na tlačítko Dokončit.

Obnovení zálohovaného obsahu

 1. Pokud obnovujete obsah z paměťového zařízení USB, ujistěte se, že je k vašemu zařízení připojeno pomocí kabelu typu USB Host. Pokud obnovujete z karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení. Pokud obnovujete ze služby Xperia Backup & Restore, zkontrolujte, zda jste přihlášeni k vašemu účtu Google.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Systém > Zálohování a obnova Xperia™.
 3. Ťukněte na položku Obnovit data a vyberte zdroj obnovení a data, která chcete obnovit.
 4. Ťukněte na tlačítko Obnovit data.
 5. Po obnovení obsahu ťukněte na tlačítko Dokončit.

Nezapomeňte, že veškeré změny, které jste v datech a nastaveních provedli po vytvoření zálohy (například instalace nových aplikací), budou během procesu obnovení ztraceny.

Zálohování dat pomocí aplikace pro zálohování a obnovení od společnosti Google

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu na serveru Google. Můžete také zapnout funkci automatického obnovení, která obnoví nastavení kterékoli aplikace po její opětovné instalaci.

Pomocí této aplikace můžete zálohovat následující typy dat:

 • Aplikace
 • Záložky
 • Sítě ‎Wi-Fi
 • Další nastavení

Zálohování dat na účet Google

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Systém > Záloha.
 2. Ťuknutím na položku Účet v nabídce Zálohovat na Disk Google vyberte, na který účet chcete své soubory zálohovat.

Povolení nebo zákaz automatického obnovení při opětovné instalaci aplikace

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Systém > Záloha.
 2. Ťuknutím na jezdce Zálohovat na Disk Google zapněte nebo vypněte automatické obnovení.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu