account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Přidávání a úpravy kontaktů

  Na vašem zařízení a ze synchronizovaných účtů můžete přidávat, upravovat nebo mazat kontakty. Kontakty si můžete přizpůsobit přidáním obrázků nebo nastavením individuálních vyzváněcích tónů. Můžete také upravit kontaktní informace o vaší osobě.

  Přidání kontaktu

  1. Ťukněte na položku Ikona kontaktů.
  2. Ťukněte na položku Ikona přidání nového kontaktu.
  3. Pokud přidáváte kontakt poprvé a se zařízením máte synchronizováno více účtů, vyberte účet. Tento účet se stane výchozím účtem pro ukládání kontaktů. Později můžete vybrat, kam se má kontakt uložit, ťuknutím na položky Ikona přidání nového kontaktu > Uložit do účtu.
  4. Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
  5. Po dokončení ťukněte na tlačítko Uložit.

  Chcete-li změnit výchozí nastavení pro ukládání kontaktů, ťukněte na položku Ikona možností a vyberte nový účet. Výběrem položky Kontakt v telefonu můžete kontakty uložit pouze na vaše zařízení. Chcete-li přesunout existující kontakt do nového účtu, musíte jej vytvořit znovu a do nového účtu jej uložit.

  Pokud před telefonní číslo kontaktu přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo upravovat, až na ně budete volat ze zahraničí.

  Úprava kontaktu

  1. Najděte položku Ikona kontaktů a ťukněte na ni.
  2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku Ikona úpravy kontaktu.
  3. Upravte požadované údaje.
  4. Po dokončení ťukněte na možnost Uložit.

  Některé synchronizační služby neumožňují úpravu podrobností o kontaktech.

  Přidání nebo odebrání obrázku kontaktu

  1. Ťukněte na položku Ikona kontaktů.
  2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku Ikona úpravy kontaktu.
  3. Ťukněte na položku Ikona normálního režimu kamery a vyberte požadovanou možnost.
  4. Po aktualizaci obrázku ťukněte na tlačítko Uložit.

  Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace Album . Chcete-li přidat obrázek uložený v online účtu, musíte ho nejprve stáhnout.

  Přizpůsobení vyzvánění pro jednotlivé kontakty

  1. Ťukněte na položku Ikona kontaktů.
  2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku Ikona nabídky > Nastavit vyzvánění.
  3. Vyberte vyzváněcí tón nebo ťuknutím na položku Ikona přidání vyberte hudební soubor uložený na zařízení.
  4. Ťukněte na tlačítko HOTOVO.

  Odeslání všech hovorů od kontaktu do hlasové schránky

  1. Najděte položku Ikona kontaktů a ťukněte na ni.
  2. Vyberte požadovaný kontakt.
  3. Ťukněte na položky Ikona nabídky > Směrovat do hlasové schránky.

  Odstranění kontaktů

  1. Najděte položku Ikona kontaktů a ťukněte na ni.
  2. Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
  3. Ťukněte na Ikona odstranění a potom na položku SMAZAT.
  4. Zaškrtněte políčko vedle kontaktů, které chcete odstranit.
  5. Ťukněte na Ikona odstranění a potom na položku SMAZAT.

  Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

  1. Najděte položku Ikona kontaktů a ťukněte na ni.
  2. Ťukněte na položky Ikona možností > Moje údaje.
  3. Ťukněte na ikonu Ikona úpravy kontaktu a zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
  4. Po dokončení ťukněte na možnost Uložit.

  Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

  1. Najděte položku Ikona zpráv a ťukněte na ni.
  2. Ťukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak na položku PŘIDAT KONTAKT.
  3. Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost Vytvořte nový kontakt.
  4. Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku Uložit.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu