account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Expozice, barva a osvětlení

Dobrá expozice pro vaše fotky vyžaduje správné světlo. Fotoaparát automaticky zjistí a upraví okolní osvětlení.

Různé expozice jsou vyžadovány například při fotografování obličeje, pohybujících se objektů nebo při slabém osvětlení.

Optimalizace podmínek osvětlení

 • Hledejte světlo ve směru a barvě, které dávají scéně tvar a hloubku. Tento typ světla se vyskytuje těsně před východem slunce a při jeho západu. Přirozené světlo z okna je také dobré.
 • Pro kvalitnější fotografie při slabém osvětlení je nutné udržet fotoaparát v klidu. Můžete jej položit na pevný podklad a použít samospoušť.
 • I za slabého osvětlení se pokuste pořídit fotografie s bleskem a bez něj. Někdy je kvalita lepší bez blesku.

Použití blesku

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na ikonu blesku na obrazovce, například na Ikona automatického blesku.
 2. V případě potřeby změňte nastavení blesku.
 3. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii nebo záznam videa.

Dostupné nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

Pokud je pozadí jasnější než objekt, pomocí možnosti Vynutit blesk odeberte nežádoucí tmavé stíny.

Barva, jas a hodnota expozice

Váš fotoaparát automaticky upraví barvu, jas a hodnotu expozice zjištěním podmínek osvětlení a odhadem teploty barvy okolního světla. Digitální fotoaparáty dokáží odhadnout pouze barvu teploty, takže může být nutné upravit nastavení, aby bylo správné.

Pokud jsou fotografie pořízené uvnitř nažloutlé nebo fotografie s bleskem namodralé, zkuste upravit barvu v režimu Super auto .

Chcete-li dosáhnout lepší expozice za horších světelných podmínek, změňte jas v režimech Super auto a Video nebo změňte hodnotu expozice v režimu Ručně .

Přizpůsobení barvy a jasu

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Ikona nastavení.
 2. Ťukněte na položku Barva a jas.
 3. Přetažením jezdců přizpůsobte barvu a jas.
 4. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii nebo záznam videa.
 5. Ťuknutím na položku Ikona zavření nabídky barvy a jasu nastavení barev resetujete a zavřete.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimech Super auto a Video .

Přizpůsobení hodnoty expozice

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Ikona vyvážení bílé.
 2. Ťukněte na položku EV a přetažením jezdce upravte hodnotu expozice.
 3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
 4. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

 Expozice v noci – pohybující se gif

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně .

Rychlost závěrky

Rychlost závěrky označuje, jak dlouho je závěrka otevřená a snímač fotoaparátu vystaven světlu.

Rychlá závěrka pomáhá zmrazit pohyb, zatímco pomalá závěrka může vytvořit efekt rozostřeného pohybu, při kterém se pohybující se objekty zobrazí jako rozostřené podél linie pohybu.

Rychlost závěrky je automaticky nastavena v režimu Super auto a Video .

Nastavení rychlosti závěrky

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Ikona vyvážení bílé.
 2. Ťukněte na položku SS a přetažením jezdce upravte rychlost závěrky.
 3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
 4. Pořiďte fotografii stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

ISO

ISO určuje, jak citlivý je fotoaparát na světlo. Nízká hodnota ISO znamená nižší citlivost a vysoká hodnota naopak citlivost vyšší. S vyšší citlivostí mohou být vaše fotografie rozostřené.

Vyšší hodnotu ISO zvolte při fotografování pohybujících se objektů nebo při pořizování fotografií při slabém osvětlení bez blesku.

Pokud je světla příliš, použijte nejnižší nastavení ISO, abyste dosáhli nejvyšší kvality snímku.

Hodnota ISO je automaticky nastavena v režimu Super auto a Video .

Nastavení hodnoty ISO

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Ikona nastavení.
 2. Ťukněte na položku ISO a vyberte požadovanou hodnotu ISO.
 3. Zavřete nabídku nastavení.
 4. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

Výrazné protisvětlo (HDR)

Funkci silného podsvícení (HDR) lze v závislosti na režimu záznamu nastavit ručně nebo automaticky. Po automatickém nastavení je funkce HDR označena ikonou Ikona aktivovaného HDR.

Ikona ručního režimu kamery

Ručně

Ruční nastavení HDR pro hlavní i přední fotoaparát.

Ikona režimu kamery Super auto

Super auto

HDR se automaticky nastaví pro hlavní i přední fotoaparát.

Ikona záznamu videa

Video

Ruční nastavení HDR pro hlavní fotoaparát. HDR se automaticky nastaví pro hlavní fotoaparát.

Nastavení výrazného protisvětla

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Ikona nastavení.
 2. Ťuknutím na jezdce HDR zapněte funkci.
 3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
 4. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně .

Vyvážení bílé

V režimech Super auto a Video jsou úpravy vyvážení bílé barvy automatické. V režimu Ručně můžete úpravy vyvážení bílé barvy provést ručně.

Nastavení vyvážení bílé barvy

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Ikona vyvážení bílé.
 2. Ťukněte na položku WB a vyberte jednu z předdefinovaných hodnot osvětlení, například Ikona vyvážení bílé při zatažené obloze.
 3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
 4. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně .

Nastavení vyvážení bílé

Ikona automatického vyvážení bílé

Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky

Ikona vyvážení bílé při zatažené obloze

Oblačno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí

Ikona vyvážení bílé u denního světla

Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo

Ikona vyvážení bílé u zářivek

Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení

Ikona vyvážení bílé u žárovek

Žárovky

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami

Optimalizace expozice

Měření expozice měří množství světla, které dopadá na objekt, a optimalizuje tak expozici.

Měření expozice je automaticky nastaveno v režimu Super auto a Video . Expozici můžete nastavit ručně v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát, například můžete změnit expozici pro určitou část fotografie.

Přizpůsobení expozice za použití měření

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Ikona nastavení.
 2. Ťukněte na položky Více > Měření expozice.
 3. Vyberte volbu expozice a zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
 4. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

Nastavení měření

Tvář

Změří množství světla v obličeji a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.

Střed.

Určí střed obrázku a nastaví expozici na základě jasu objektu.

Jednobod.

Nastaví expozici pro velmi malou část objektu.

Dotyk

Umožní dotykem obrazovky určit objekt nebo oblast, kde se má optimalizovat expozice.

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu