account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Přenos kontaktů

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Kontakty můžete synchronizovat z online účtu, nebo je můžete importovat přímo, z jiného zařízení.

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení s účtem online, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.

Můžete také zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth nebo uložit kontakty na kartu SIM. Podrobnější informace o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.

Další informace o výběru metody přenosu získáte na stránce Dokumenty podpory.

Přenos kontaktů pomocí online účtu

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s účtem online, například s účtem Google Sync™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.

Zapnutí a vypnutí automatické synchronizace dat

 1. Ťukněte na položku Ikona kontaktů.
 2. Ťukněte na Ikona možností a potom na položku Nastavení.
 3. Ťukněte na položku Účty a ťuknutím na posuvník Automaticky synchronizovat data zapněte nebo vypněte funkci.
 4. Ťukněte na tlačítko OK.

Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

Další metody přenosu kontaktů

Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Můžete například zkopírovat kontakty na paměťovou kartu nebo použít funkci Bluetooth. Podrobnější informace o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.

Import kontaktů z paměťové karty

 1. Ťukněte na položku Ikona kontaktů.
 2. Ťukněte na ikonu Ikona možností a pak na možnosti Nastavení > Importovat > Karta SD nebo vnitřní úložiště (soubor .vcf).
 3. Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
 4. Ťukněte na ikonu Ikona možností a vyberte možnost Karta SD.
 5. Ťuknutím vyberte soubory, které chcete importovat.

Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth

 1. V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth a zařízení musí být viditelné pro ostatní.
 2. Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
 3. Ťuknutím na položku Přijmout zahájíte přenos souboru.
 4. Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Po dokončení přenosu ťukněte na oznámení.
 5. Ťukněte na přijatý soubor a zvolte, kam se mají kontakty uložit.

Import kontaktů z karty SIM

 1. Ťukněte na položku Ikona kontaktů .
 2. Ťukněte na položku Ikona možností a potom na Nastavení > Importovat.
 3. Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na položku Importovat ze SIM karty. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
 4. Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
 5. Vyberte kontakty, které chcete importovat, a ťukněte na tlačítko Importovat.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu