account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Prohlížení fotografií a videí

Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce.

Album v zobrazení mřížky
1 Ťuknutím na ikonu Icn sony app calendar l otevřete obrazovku nabídky aplikace Album.
2 Zobrazení nabídky možností
3 Zobrazení prezentace fotografií a videí
4 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Album
5 Zobrazení data položek ve skupině
6 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte
7 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah

Zobrazení fotografií a videí

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
 2. Najděte položku Album a ťukněte na ni.
 3. Ťukněte na fotografii nebo video, které chcete sdílet. Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost Icn sony semc music play normal.
 4. Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Note

Aplikace Album nemusí podporovat všechny formáty souborů. Informace o podporovaných formátech zvukových souborů a o používání multimediálních souborů (zvuk, obraz a video), najdete v dokumentu White paper pro vaše zařízení na stránce Dokumenty podpory.

Tip

Chcete-li nastavit automatické otočení obrazovky při otočení zařízení na bok, ťukněte na položku Otočit obsah obrazovky v nabídce Nastavení > Displej > Při otočení zařízení.

Změna velikosti miniatur

 • Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.

Funkce lupy u fotografií

 • Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

 1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost Icn sony key menu > Prezentace, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
 2. Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Přehrávání videa

 1. V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj.
 2. Ťukněte na tlačítko Icn sony semc music play normal.
 3. Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

 1. Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
 2. Ťukněte na tlačítko Icn sony semc music pause normal.

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

 1. Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
 2. Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

 • Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu