account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Automatické odemykání zařízení

  S funkcí Smart Lock můžete nastavit zařízení na automatické odemčení v určitých situacích, například když je připojeno k zařízení Bluetooth® nebo když ho nosíte při sobě. I když je povolena funkce Smart Lock, je nutné zařízení po restartování a 4hodinové nečinnosti odemknout ručně.

  Vyberte jedno z následujících nastavení funkce Smart Lock:

  • Detekce na těle: Zařízení zůstane odemčené, dokud ho nosíte u sebe.
  • Důvěryhodná místa: Zařízení zůstane odemčené, pokud se nacházíte na důvěryhodném, bezpečném místě, například doma.
  • Důvěryhodná zařízení: Zařízení zůstane odemčené, je-li připojeno k důvěryhodnému zařízení Bluetooth® nebo NFC.
  • Důvěryhodný obličej: Odemknutí zařízení pohledem na displej
  • Důvěryhodný hlas: Pomocí rozpoznávání řeči můžete zařízení odemknout ze zamykací obrazovky nebo během nabíjení a aktivovat službu Google™.

  Note

  Funkce Smart Lock byla vyvinuta společností Google™, takže její funkce se může v budoucnu změnit nebo být aktualizovány. Funkce nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

  Povolení funkce Smart Lock

  1. Pokud jste tak zatím neučinili, nastavte jako zámek obrazovky gesto, kód PIN nebo heslo.
  2. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  3. Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zástupci důvěryhodnosti.
  4. Ťuknutím na jezdce Smart Lock (Google) zapněte funkci.
  5. Ťukněte na šipku zpět vedle pole Zástupci důvěryhodnosti.
  6. Najděte položku Smart Lock a ťukněte na ni.
  7. Zadejte gesto, kód PIN nebo heslo. Tato pověření bude nutné zadat při každé změně nastavení funkce Smart Lock.
  8. Vyberte typ funkce Smart Lock.

  Nastavení nebo odebrání důvěryhodného obličeje

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodný obličej.
  3. Ťukněte na položky NASTAVIT > DALŠÍ. Postupujte podle pokynů na zařízení a ťukněte na tlačítko KONEC.
  4. Chcete-li odebrat důvěryhodný obličej, ťukněte na možnost Odebrat důvěryhodný obličej > ODEBRAT.

  Tip

  Pro vyšší přesnost ťukněte na Důvěryhodný obličej > Vylepšit porovnávání tváří.

  Nastavení funkce Důvěryhodný hlas

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodný hlas.
  3. Postupujte podle pokynů na zařízení.

  Udržování odemčeného zařízení při nošení

  Pomocí funkce Detekce nošení na těle můžete mít zařízení stále odemčené, dokud ho nosíte v ruce, v kabelce nebo v kapse. Akcelerometr udržuje zařízení odemčené, když zařízení nosíte. Jakmile ho odložíte, akcelerometr to rozpozná a zařízení uzamkne.

  Při používání funkce Detekce nošení na těle je třeba pamatovat na následující skutečnosti:

  • Kdykoli je položíte a zařízení zjistí, že už není nošeno, automaticky se zamkne.
  • Uzamknutí může trvat až minutu.
  • Když nastoupíte do auta, autobusu nebo vlaku, může se zařízení zamknout až po 5 nebo 10 minutách.
  • Pamatujte, že když nastoupíte na loď nebo do letadla (nebo použijete jiný nepozemní dopravní prostředek), zařízení se nemusí samo zamknout. Je-li to třeba, zamkněte je ručně.
  • Když zařízení opět vezmete k sobě nebo vystoupíte z dopravního prostředku, stačí je jednou odemknout a opět zůstane odemčené, dokud je budete nosit při sobě.

  Note

  Funkce Detekce nošení na těle samozřejmě nerozpozná, kdo zařízení právě nese. Pokud odemčené zařízení s aktivovanou funkcí Detekce nošení na těle předáte někomu jinému, zůstane odemčené. Pamatujte, že funkce Detekce nošení na těle není tak bezpečná jako uzamčení obrazovky gestem, kódem PIN nebo heslem.

  Povolení nebo zákaz detekce nošení na těle

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Detekce na těle.
  3. Ťuknutím na jezdce zapněte funkci a pak ťukněte na tlačítko POKRAČOVAT. Chcete-li funkci zakázat, ťukněte na jezdce vedle položky Zapnuto.

  Připojení k důvěryhodným zařízením

  Pokud máte zařízení, ke kterému se pravidelně připojujete za použití funkce Bluetooth® nebo NFC, například domácí kino nebo fitness záznamník, můžete je přidat jako důvěryhodné zařízení a šetřit čas vypnutím zabezpečení zamykací obrazovky. Tato funkce je vhodná, pokud se při používání tohoto zařízení nacházíte v bezpečném prostředí. V některých případech bude nutné odemknout vaše zařízení, aby mohlo proběhnout připojí k důvěryhodnému zařízení.

  Note

  Nedoporučuje se přidávat jako důvěryhodná taková zařízení, ke kterým je zařízení připojeno víceméně trvale, například klávesnice nebo myši Bluetooth®.

  Tip

  Jakmile se důvěryhodné zařízení vypne nebo odpojí, vaše zařízení se zamkne a k jeho odemčení budete muset zadat PIN, gesto nebo heslo.

  Přidání nebo odebrání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

  1. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení spárováno a připojeno k zařízení Bluetooth®, které chcete přidat jako důvěryhodné.
  2. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  3. Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock.
  4. V nabídce Smart Lock ťukněte na položky Důvěryhodná zařízení > PŘIDAT DŮVĚRYHODNÉ ZAŘÍZENÍBluetooth.
  5. V seznamu připojených a spárovaných zařízení vyberte ťuknutím požadované zařízení a ťukněte na položku ANO, PŘIDAT.
  6. Chcete-li odebrat spárované zařízení, vyberte je na seznamu a ťukněte na položku ODEBRAT DŮVĚRYHODNÉ ZAŘÍZENÍ.

  Přidání nebo odebrání důvěryhodného zařízení NFC

  1. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení spárováno a připojeno k zařízení Bluetooth®, které chcete přidat jako důvěryhodné.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock.
  3. Ťukněte na možnosti Důvěryhodná zařízení > PŘIDAT DŮVĚRYHODNÉ ZAŘÍZENÍ > NFC.
  4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  5. Chcete-li odebrat spárované zařízení, vyberte je na seznamu a ťukněte na položku ODEBRAT DŮVĚRYHODNÉ ZAŘÍZENÍ.

  Zabezpečení při používání důvěryhodných zařízení

  Různá zařízení Bluetooth® podporují různé standardy Bluetooth® a možnosti zabezpečení. Existuje možnost, že se někdo pokusí udržet vaše zařízení Xperia™ odemčené tím, že napodobí přítomnost vašeho důvěryhodného zařízení Bluetooth®, i když žádné nebude v dosahu. Vaše zařízení nedokáže vždy rozpoznat, zda je spojení bezpečné, nebo zda se ho někdo snaží napodobit.

  Když vaše zařízení Xperia™ nedokáže určit, zda používáte zabezpečené spojení, zobrazí oznámení a bude třeba je ručně odemknout, než bude moci zůstat odemčené po dobu spojení s důvěryhodným zařízením.

  Tip

  Dosah připojení pomocí Bluetooth® se může lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení, na připojeném zařízení Bluetooth® a na podmínkách prostředí. S ohledem na tyto faktory může být dosah připojení Bluetooth® až 100 metrů.

  Připojení na důvěryhodných místech

  Je-li zapnuta funkce Důvěryhodná místa, nastavení zabezpečení zamykací obrazovky vašeho zařízení Xperia™ se vyřadí, pokud se nacházíte na nastaveném důvěryhodném místě. Aby tato funkce pracovala, je třeba mít aktivní připojení k Internetu (nejlépe přes ‎Wi-Fi) a povolit zařízení použití aktuální polohy.

  K nastavení důvěryhodných míst je nutný buď režim zjišťování polohy s vysokou přesností, nebo zapnutá funkce úspory baterie podle polohy. Poté bude možné přidat domov nebo další důvěryhodná místa.

  Note

  Přesné rozměry důvěryhodného místa se pouze odhadují a mohou sahat za fyzické zdi vašeho domova nebo jiného důvěryhodného prostoru. Tato funkce může ponechat vaše zařízení odemčené až do vzdálenosti 80 metrů. Pamatujte také, že signály, podle kterých se poloha určuje, je možné napodobit nebo ovlivnit. S použitím specializovaného vybavení bude možné vaše zařízení odemknout.

  Nastavení polohy domova

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa > Domovská obrazovka.
  3. Požadované místo zadáte tak, že na panelu hledání zadáte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo.

  Úprava polohy domova

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa.
  3. Vyberte umístění vašeho domova.
  4. Ťukněte na tlačítko Upravit.
  5. V poli pro vyhledávání zadejte místo, které chcete zadat jako svůj domov.

  Tip

  Pokud svou adresu sdílíte s více byty, můžete zadat skutečnou polohu vašeho domova v rámci zadané adresy jako vlastní místo.

  Odstranění polohy domova

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa > Domovská obrazovka.
  3. Ťukněte na možnost Upravit > Icn sony menu delete.

  Použití vlastních míst

  Jakékoli místo můžete přidat jako vlastní, důvěryhodné místo, ve kterém může zařízení zůstávat odemčené.

  Přidání vlastního místa

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa.
  3. Ťukněte na položku Přidat důvěryhodné umístění.
  4. Chcete-li použít aktuální polohu jako vlastní místo, ťukněte na možnost Vybrat toto umístění.
  5. Alternativně můžete zadat jiné místo tak, že ťukněte na položku Icn sony menu search a zadáte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ťukněte na ni.
  6. Chcete-li polohu místa přesně doladit, ťukněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ťukněte na možnost Vybrat toto umístění.

  Úprava vlastního místa

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa.
  3. Vyberte místo, které chcete upravit.
  4. Ťukněte na položku Upravit adresu.
  5. Chcete-li zadat jiné místo, ťukněte na položku Icn sony menu search a zadejte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ťukněte na ni.
  6. Chcete-li polohu místa přesně doladit, ťukněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ťukněte na možnost Vybrat toto umístění.

  Odebrání vlastního místa

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa.
  3. Vyberte místo, které chcete odebrat.
  4. Ťukněte na tlačítko Odstranit.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu