account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Volání

  Přehled telefonování

  Hovor můžete provést ručním vytočením telefonního čísla nebo můžete také použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání. K videohovorům můžete využít aplikaci pro videochat Hangouts™ na svém zařízení.

  Volání

  1 Zpět na seznam volání
  2 Odstranit
  3 Číselník
  4 Tlačítko volání

  Otevření telefonního číselníku

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte položku Icn sony app dialer a ťukněte na ni.
  3. Pokud se číselník neobjeví, ťukněte na tlačítko Icn sony call dialpad pressed.

  Vytočení telefonního čísla

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte položku Icn sony app dialer a ťukněte na ni.
  3. Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko Icn sony call dialpad pressed otevřete číselník.
  4. Zadejte telefonní číslo a ťukněte na položku Icn sony btn detail call.

  Tip

  Chcete-li vymazat chybně vložené číslo, ťukněte na tlačítko Icn sony delete phone number blk.

  Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte položku Icn sony app dialer a ťukněte na ni.
  3. Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko Icn sony call dialpad pressed otevřete číselník.
  4. Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
  5. Ťukněte na kontakt, který chcete volat.

  Uskutečnění mezinárodního hovoru

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte položku Icn sony app dialer a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam volání.
  3. Ťuknutím na ikonu Icn sony call dialpad pressed zobrazte číselník.
  4. Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
  5. Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní číslo. Potom ťukněte na tlačítko Icn sony btn detail call.

  Přidání čísla přímé volby na plochu

  1. Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí se nabídka přizpůsobení.
  2. V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost Widgety > Zkratky.
  3. V seznamu aplikací vyberte možnost Přímá volba.
  4. Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku přímé volby použít.

  Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

  Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

  Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla během odchozích hovorů

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Hovor > Další nastavení > ID volajícího a vyberte některou z možností.

  Note

  Tuto možnost nemusí poskytovat všichni operátoři.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Close Zavřít
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu