account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Obecné nastavení fotoaparátu

Přehled režimů záznamu

Vybrat si můžete z různých režimů záznamu a aplikací fotoaparátu. Mezi režimy můžete přecházet přejetím prstem doleva nebo doprava na obrazovce fotoaparátu.

Icn sony camera mode manual

Ručně

Ruční úprava nastavení fotoaparátu, například rozlišení, vyvážení bílé a ISO

Icn sony camera superior auto

Super auto

Optimalizace nastavení tak, aby bylo vhodné pro jakoukoli scénu

Icn sony camera switch video

Videokamera

Ručně upravte nastavení videa tak, aby bylo vhodné pro jakoukoli scénu

Icn sony camera apps menu

Aplikace fotoaparátu

Ruční výběr aplikací fotoaparátu

Aplikace fotoaparátu

Icn sony camera ar effect

Efekt AR

Pořizování fotografií nebo videí s virtuálními scénami a postavami

Icn sony camera picture effect

Kreativní efekt

Použití různých efektů na fotografie i video

Icn sony sweep panorama

Plynulé panorama

Pořizování širokoúhlých a panoramatických fotografií

Icn sony cam soundphoto

Sound Photo

Pořizování fotografií se zvukem na pozadí

Icn sony cam sticker creator

Nástroj na vytváření nálepek

Vytváření jedinečných nálepek z vašich oblíbených fotografií nebo přímo z hledáčku fotoaparátu

Icn sony cam style portrait

Style Portrait

Pořizování portrétů s různými styly aplikovanými v reálném čase

Icn sony cam facein

Tvář v obraze

Pořizování fotografií pomocí předního a zadního fotoaparátu současně

Icn sony camera time shift

Timeshift burst

Umožňuje výběr nejlepšího snímku ze série záběrů.

Efekt AR

Pomocí efektů AR (efekty rozšířené reality) můžete svým fotografiím nebo videím dát nový zábavný rozměr. Když používáte fotoaparát, toto nastavení vám umožňuje integrovat 3D scény do vašich fotografií nebo videí. Stačí vybrat požadovanou scénu a upravit její pozici v hledáčku.

Kreativní efekty

Pomocí aplikace Kreativní efekt můžete přednastavit efekty a barevné filtry před pořízením fotografie nebo nahráním videa.

Fotografie se zvukem

Pomocí aplikace Sound Photo můžete zároveň zaznamenat zvuk na pozadí a pořídit fotografii.

Nástroj na vytváření nálepek

S aplikací Nástroj na vytváření nálepek můžete vytvářet jedinečné nálepky z vašich oblíbených fotografií nebo z hledáčku fotoaparátu.

Sweep Panorama

Můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie ve vodorovném nebo svislém směru snadným pohybem ťuknutí a posunu.

Pořízení panoramatické fotografie

 1. Aktivujte fotoaparát.
 2. Vyberte položku Icn sony camera apps menu a poté možnost Icn sony sweep panorama.
 3. Vyberte směr fotografování ťuknutím na položku Icn sony camera pano direction.
 4. Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu a posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

Funkce Styl portrétu

Pomocí funkce Style Portrait můžete na portréty použít retušovací efekty již při jejich pořízení. Můžete také použít funkci Magic Beam, která rozjasní oči pomocí světelného odlesku.

Použití funkce Stylový portrét

 1. Aktivujte fotoaparát.
 2. Vyberte položku Icn sony camera apps menu a poté možnost Icn sony cam style portrait.
 3. Chcete-li zobrazit všechny styly, ťukněte na název právě vybraného stylu, například Bublina.
 4. Další styly můžete přidat ťuknutím na možnost Další.
 5. Ťukněte na styl, který chcete použít, a potom ťukněte na položku Icn sony camera onscreen lock button.

Použití funkce Magic beam

 1. Aktivujte fotoaparát.
 2. Přejeďte po obrazovce a vyberte položku Icn sony camera apps menu, pak ťukněte na možnost Icn sony cam style portrait > Icn sony cam magic beam.
 3. Chcete-li k očím přidat efekt světelného odlesku, vyberte požadovanou předvolbu.

Snímek funkce Face in

Pomocí režimu Tvář v obraze můžete současně zapnout přední a hlavní kameru tak, abyste mohli pořídit fotografii sebe společně s objektem.

Funkce Timeshift burst

Fotoaparát pořídí sérii 61 snímků v intervalu dvou sekund – jednu sekundu před a jednu sekundu po stisknutí tlačítka spouště na displeji.

Automatické rozpoznávání tváří

Fotoaparát automaticky rozpozná tváře a označí je pomocí rámečků. Tvář vybraná pro zaostření je označena barevným rámečkem nejblíže ke středu. Chcete-li zaostřit na jinou tvář, ťukněte na jeden z dalších rámečků.

Automatický záznam

Po zapnutí automatického záznamu můžete pomocí některé z voleb níže automaticky pořizovat snímky.

Snímání úsměvu
Pomocí technologie Smile Shutter™ můžete fotografovat lidi v okamžiku, kdy se usmějí. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.
Vypnuto
Je-li automatický záznam vypnutý, můžete pořizovat fotografie pomocí tlačítka spouště nebo tlačítka fotoaparátu.

Zapnutí funkce Smile Shutter™

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Icn sony menu settings l.
 2. Ťukněte na možnosti Více > Automatický záznam > Snímání úsměvu.
 3. Zavřete nabídku nastavení.
 4. Když se některá osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje. Není-li rozpoznán žádný úsměv, stiskem tlačítka spouště fotoaparátu pořídíte fotografii ručně.

Uložení zeměpisné polohy fotografie

Povolením funkce Uložit polohu lze k fotografiím přidat zeměpisnou značku – při jejich pořizování se uloží přibližná zeměpisná poloha. Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí a technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu symbol Icn sony statusbar gps on, je funkce uložení polohy zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se symbol Icn sony camera geotag on, je funkce uložení polohy zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné polohu na fotografii přidat. Nezobrazuje-li se žádný z těchto dvou symbolů, je funkce uložení polohy vypnutá.

Zapnutí funkce ukládání zeměpisných souřadnic

 1. Aktivujte fotoaparát.
 2. Ťukněte na položku Icn sony menu settings l.
 3. Ťukněte na položku Více a ťuknutím na jezdce vedle položky Uložit polohu zapněte nebo vypněte funkci.
 4. Pokud povolujete ukládání zeměpisných souřadnic, budete vyzváni k povolení služeb určení polohy, pokud zatím nebyly povoleny. Ťukněte na možnost OK a poté na jezdce Poloha.

Fotografování dotykem

S funkcí fotografování dotykem pořídíte fotografii ťuknutím kamkoli na obrazovku fotoaparátu.
Zapnuto
Pouze přední fotoaparát
Vypnuto

Úprava nastavení ťuknutím

Dotykem obrazovky vyberte při pořizování snímků oblast pro zaostření.

Pouze ostření
Ostření a jas

Note

Tato funkce je dostupná pouze v režimu Super auto.

Automatický náhled fotografií a videa

Můžete nastavit, že se má po pořízení fotografie nebo videa zobrazit náhled.

Zapnuto
Po pořízení fotografie nebo videa se po dobu tří sekund v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí náhled.
Pouze přední fotoaparát
Po pořízení fotografie nebo videa pomocí předního fotoaparátu se po dobu tří sekund v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí náhled.
Vypnuto
Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Použití tlačítka ovládání hlasitosti

Tlačítko ovládání hlasitosti můžete při pořizování fotografií používat k různým účelům.

Přiblížení
Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení
Hlasitost
Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přizpůsobení hlasitosti oznámení, vyzvánění a hudby
Spoušť
Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro pořizování fotografií

Zvuk

Při pořízení fotografie nebo zahájení záznamu videa fotoaparát vydá zvuk závěrky. Pokud používáte samospoušť, zazní série pípnutí označujících odpočet. Tyto zvuky můžete zapnout nebo vypnout.

Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.

Vnitřní úložiště
Fotografie a videa jsou ukládány do paměti zařízení.
Karta SD
Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

Mřížka

Mřížku můžete použít jako vizuální pomůcku při fotografování, která vám pomůže vybrat správnou kompozici fotografie.

Tip

Mřížka se na obrazovce fotoaparátu zobrazí pouze během fotografování a na finální fotografii ji neuvidíte.

Rychlé spuštění

Nastavení Rychlé spuštění slouží ke spuštění aplikace fotoaparátu ze zamykací obrazovky.

Pouze spustit

Na zamykací obrazovce stisknutím a podržením tlačítka spouště fotoaparátu spusťte fotoaparát.

Spustit a pořídit fotografii

Na zamykací obrazovce stisknutím a podržením tlačítka spouště fotoaparátu spusťte fotoaparát a současně pořiďte fotografii.

Spustit a zaznam. video

Na zamykací obrazovce stisknutím a podržením tlačítka spouště fotoaparátu spusťte fotoaparát a začněte nahrávat video.

Vypnuto

Vypnutí nastavení Rychlé spuštění

Nastavení barvy a jasu

 1. Aktivujte fotoaparát.
 2. Ťukněte na možnost Icn sony menu settings l > Barva a jas.
 3. Přetáhněte jezdce do požadované polohy a upravte nastavení barvy a jasu.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Super auto a Videokamera.

Vyvážení bílé, ostření, expozice a rychlost závěrky

Vyvážení bílé je dostupné pouze v režimu Ručně a umožňuje nastavit vyvážení bílé podle barvy okolního světla. Umožňuje také ručně upravit úroveň expozice v rozsahu -2,0 až +2,0 EV. Je-li zobrazena ikona Icn sony cam white balance main, můžete zvýšit nebo snížit jas snímku ťuknutím na ikony plus nebo minus. Ostření a rychlost závěrky lze upravit ručně, nebo automaticky.

Vyvážení bílé

Icn sony cam wb auto

Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky.

  Icn sony camera advanced settings white balance incandescent

Žárovky

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.

  Icn sony camera advanced settings white balance fluorescent

Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.

  Icn sony camera advanced settings white balance daylight

Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.

  Icn sony camera advanced settings white balance cloudy

Oblačno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Ostření AF

Icn sony focus af

Nastaví automatické ostření.

Ostření MF

Icn sony focus mf

Nastaví ruční ostření.

SS auto

Icn sony ss auto

Automaticky nastaví rychlost závěrky.

SS 1/8

Icn sony ss 18

Ručně nastaví rychlost závěrky.

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu