account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Zkratky a složky

Pomocí zkratek a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha.

Přehled zkratek a složek

Složka se zkratkami

1 Přístup k aplikaci prostřednictvím zkratky
2 Přístup ke složce obsahující aplikace

Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

  1. Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
  2. V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost Widgety > Zkratky.
  3. Posouvejte se v seznamu a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude přidána na obrazovku Plocha.

Přesun položky na obrazovce Plocha

  • Dotkněte se a podržte položku, dokud zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

Odstranění položky z plochy

  • Stiskněte a podržte položku, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom ji přetáhněte na ikonu Odebrat z plochy v horní části obrazovky.

Vytvoření složky na ploše

  • Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

Přidání položky do složky na ploše

  • Stiskněte a podržte položku, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky na obrazovce Plocha

  1. Ťuknutím na složku ji otevřete.
  2. Ťukněte na záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole Název složky.
  3. Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost HOTOVO.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu