account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Čtení a odesílání zpráv

  Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté.

  Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

  Zasílání zpráv – přehled

  Zasílání zpráv – přehled

  1 Návrat na seznam konverzací
  2 Zavolání odesílateli zprávy
  3 Zobrazení dalších možností
  4 Odeslané a přijaté zprávy
  5 Odeslání hotové zprávy
  6 Přidání příloh

  Vytvoření a odeslání zprávy

  1. Ťukněte na položku .
  2. Ťukněte na položku .
  3. Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce a vyberte jej ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
  4. Chcete-li odeslat skupinovou zprávu, ťuknutím na možnost přidejte další příjemce.
  5. Zadejte text zprávy.
  6. Pokud chcete připojit přílohu, vyberte požadovanou možnost.
  7. Chcete-li zprávu odeslat, ťukněte na možnost . Uživatelé duálních karet SIM: Zadejte odpověď a ťukněte na jedno z tlačítek podle toho, kterou kartu SIM chcete použít.

  Opustíte-li psaní zprávy bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí označení Koncept .

  Přečtení přijaté zprávy

  1. Najděte položku a ťukněte na ni.
  2. Ťukněte na požadovanou konverzaci.
  3. Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ťukněte na ni.

  Všechny přijaté zprávy se ve výchozím nastavení ukládají do vnitřního úložiště zařízení.

  Odpověď na zprávu

  1. Ťukněte na položku .
  2. Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
  3. Zadejte odpověď a ťukněte na položku . Uživatelé duálních karet SIM: Zadejte odpověď a ťukněte na jedno z tlačítek podle toho, kterou kartu SIM chcete použít.

  Předání zprávy

  1. Ťukněte na položku .
  2. Ťukněte na konverzaci obsahující požadovanou zprávu.
  3. Stiskněte příslušnou zprávu a podržte ji stisknutou. Potom klepněte na volbu Předat zprávu.
  4. Vyberte nedávný kontakt ze seznamu nebo ťukněte na položku a zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce a vyberte jej ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
  5. V případě potřeby zprávu upravte a ťukněte na možnost . Uživatelé duálních karet SIM: Zadejte odpověď a ťukněte na jedno z tlačítek podle toho, kterou kartu SIM chcete použít.

  Uložení souboru z přijaté zprávy

  1. Ťukněte na položku .
  2. Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ťukněte na ni.
  3. Chcete-li uložit hudební soubor, stiskněte a podržte daný soubor a zvolte požadovanou možnost.
  4. Chcete-li uložit obrázek, dvakrát ťukněte na soubor, ťukněte na položku a vyberte požadovanou možnost.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu