account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Oznámení

  Oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové textové zprávy a upozornění kalendáře nebo o aktivitách aplikací, například průběhu stahování. Oznámení se objevují na následujících místech:
  • Ve stavovém řádku
  • Na panelu oznámení
  • Na zamykací obrazovce
  • Ikona aplikace

  Otevření nebo zavření panelu oznámení

  Otevření nebo zavření panelu oznámení
  1. Chcete-li otevřít panel oznámení, přetáhněte stavový řádek dolů nebo na něj dvakrát ťukněte.
  2. Panel oznámení zavřete vytažením nahoru.

  Po otevření panelu oznámení můžete na panel Rychlá nastavení přejít přetažením stavového řádku znovu dolů.

  Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení

  • Ťukněte na oznámení.

  Na panelu oznámení můžete přímo odpovídat na zprávy v chatu nebo na e-mailové zprávy.

  Skrytí upozornění na panelu oznámení

  • Přejeďte po oznámení prstem doleva nebo doprava.

  Ne všechna oznámení lze zrušit.

  Chcete-li odložit oznámení, přetáhněte je pomalu do strany a ťukněte na ikonu . Oznámení lze odložit o 15, 30 nebo 60 minut či 2 hodiny.

  Rozbalení oznámení na panelu oznámení

  • Ťuknutím na položku oznámení rozbalíte a zobrazíte další informace o oznámení bez spuštění aplikace.

  Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

  Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

  • Ťukněte na tlačítko VYMAZAT VŠE.

  Pokud se zobrazí dlouhý seznam oznámení, posuňte zobrazení dolů a klikněte na tlačítko VYMAZAT VŠE .

  Provedení akce pro oznámení zobrazené na zamykací obrazovce

  • Dvakrát ťukněte na oznámení.

  Odstranění oznámení ze zamykací obrazovky

  • Přejeďte po oznámení prstem doleva nebo doprava.

  Rozbalení oznámení na zamykací obrazovce

  • Přetáhněte oznámení směrem dolů.

  Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

  Možnosti zobrazování oznámení na zamykací obrazovce

  Oznámení vůbec nezobrazovat
  Na zamykací obrazovce se nebudou zobrazovat žádná oznámení.
  Zobrazit veškerý obsah oznámení
  Na zamykací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost zapnutá, pamatujte, že na zamykací obrazovce bude viditelný celý obsah oznámení (včetně obsahu příslušných zpráv nebo e-mailů), pokud danou aplikaci neoznačíte pomocí možnosti Skrýt citlivý obsah v nabídce nastavení Oznámení .
  Skrýt citlivý obsah oznámení
  Aby byla tato možnost k dispozici, musíte mít nastavený kód PIN, heslo nebo odemykací vzor. Namísto citlivých oznámení se na zamykací obrazovce objeví text Skrytý obsah . Můžete tak například získávat oznámení o nových zprávách nebo konverzacích, ale obsah na zamykací obrazovce viditelný nebude.

  Výběr oznámení, která se mají zobrazovat na zamykací obrazovce

  1. Ťukněte na položky Nastavení > Aplikace a oznámení > Konfigurovat oznámení.
  2. Ťukněte na tlačítko Na obrazovce uzamčení.
  3. Vyberte požadovanou možnost.

  Oznámení můžete na zamykací obrazovce ponechat, dokud je nezavřete přejetím prstem. Ťuknutím na jezdce Zachovat oznámení na zamykací obrazovce v části Konfigurovat oznámení zapněte funkci.

  Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

  Povolit tečku oznámení
  Zobrazit tečky oznámení.
  Povolit zvuk
  Povolit všechna oznámení z vybrané aplikace
  Na obrazovce uzamčení
  Zobrazit nebo skrýt obsah všech oznámení na zamykací obrazovce
  Pouze prioritní přerušení
  Oznámení této aplikace budou přehrávána, i když je režim Nerušit nastaven na možnost Pouze prioritní.

  Můžete nastavit kanály oznámení a uspořádat úrovně oznámení do kategorií. Dlouhým stisknutím oznámení změníte kategorie oznámení.

  Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

  1. Ťukněte na položky Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci.
  2. Vyberte požadovanou aplikaci a ťukněte na položku Oznámení aplikace.
  3. Chcete-li upravit nastavení oznámení, ťukněte na příslušné jezdce.

  Oznamovací kontrolka

  Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale je možné ji vypnout.

  Indikátor LED upozornění

  Je-li oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze jako varování o vybité baterii, například pokud její stav klesne pod 15 %.

  Vypnutí nebo zapnutí oznamovací kontrolky

  1. Ťukněte na položky Nastavení > Aplikace a oznámení > Konfigurovat oznámení.
  2. Ťuknutím na jezdce vedle položky Blikající světlo zapněte nebo vypněte funkci.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu