account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Expozice, barva a osvětlení

  Dobrá expozice pro vaše fotky vyžaduje správné světlo. Fotoaparát automaticky zjistí a upraví okolní osvětlení.

  Různé expozice jsou vyžadovány například při fotografování obličeje, pohybujících se objektů nebo při slabém osvětlení.

  Optimalizace podmínek osvětlení

  • Hledejte světlo ve směru a barvě, které dávají scéně tvar a hloubku. Tento typ světla se vyskytuje těsně před východem slunce a při jeho západu. Přirozené světlo z okna je také dobré.
  • Pro kvalitnější fotografie při slabém osvětlení je nutné udržet fotoaparát v klidu. Můžete jej položit na pevný podklad a použít samospoušť.
  • I za slabého osvětlení se pokuste pořídit fotografie s bleskem a bez něj. Někdy je kvalita lepší bez blesku.

  Použití blesku

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na ikonu blesku na obrazovce, například na Ikona automatického blesku.
  2. V případě potřeby změňte nastavení blesku.
  3. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii nebo záznam videa.

  Dostupné nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

  Pokud je pozadí jasnější než objekt, pomocí možnosti Vynutit blesk odeberte nežádoucí tmavé stíny.

  Barva, jas a hodnota expozice

  Váš fotoaparát automaticky upraví barvu, jas a hodnotu expozice zjištěním podmínek osvětlení a odhadem teploty barvy okolního světla. Digitální fotoaparáty dokáží odhadnout pouze barvu teploty, takže může být nutné upravit nastavení, aby bylo správné.

  Pokud jsou fotografie pořízené uvnitř nažloutlé nebo fotografie s bleskem namodralé, zkuste upravit barvu v režimu Super auto .

  Chcete-li dosáhnout lepší expozice za horších světelných podmínek, změňte jas v režimech Super auto a Video nebo změňte hodnotu expozice v režimu Ručně .

  Přizpůsobení barvy a jasu

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na .
  2. Ťukněte na položku Barva a jas.
  3. Přetažením jezdců přizpůsobte barvu a jas.
  4. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii nebo záznam videa.
  5. Ťuknutím na položku nastavení barev resetujete a zavřete.

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimech Super auto a Video .

   Při používání fotoaparátu můžete upravit barvu a jas jednoduše ťuknutím na obrazovku. Chcete-li funkci zapnout, vypněte možnost Sledování objektu .

  Přizpůsobení hodnoty expozice

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Ikona vyvážení bílé.
  2. Ťukněte na položku EV a přetažením jezdce upravte hodnotu expozice.
  3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
  4. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

   Expozice v noci – pohybující se gif

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně .

  Rychlost závěrky

  Rychlost závěrky označuje, jak dlouho je závěrka otevřená a snímač fotoaparátu vystaven světlu.

  Rychlá závěrka pomáhá zmrazit pohyb, zatímco pomalá závěrka může vytvořit efekt rozostřeného pohybu, při kterém se pohybující se objekty zobrazí jako rozostřené podél linie pohybu.

  Rychlost závěrky je automaticky nastavena v režimu Super auto a Video .

  Nastavení rychlosti závěrky

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Ikona vyvážení bílé.
  2. Ťukněte na položku SS a přetažením jezdce upravte rychlost závěrky.
  3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
  4. Pořiďte fotografii stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.

   Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

  ISO

  ISO určuje, jak citlivý je fotoaparát na světlo. Nízká hodnota ISO znamená nižší citlivost a vysoká hodnota naopak citlivost vyšší. S vyšší citlivostí mohou být vaše fotografie rozostřené.

  Vyšší hodnotu ISO zvolte při fotografování pohybujících se objektů nebo při pořizování fotografií při slabém osvětlení bez blesku.

  Pokud je světla příliš, použijte nejnižší nastavení ISO, abyste dosáhli nejvyšší kvality snímku.

  Hodnota ISO je automaticky nastavena v režimu Super auto a Video .

  Nastavení hodnoty ISO

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Ikona vyvážení bílé.
  2. Ťukněte na položku ISO a vyberte požadovanou hodnotu ISO.
  3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
  4. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

  Výrazné protisvětlo (HDR)

  V režimech Super auto a Video je výrazné protisvětlo automaticky upraveno a označeno ikonou Ikona aktivovaného HDR. V režimu Ručně můžete úpravy v případě výrazného protisvětla provést ručně.

  Nastavení výrazného protisvětla

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na .
  2. Ťuknutím na jezdce HDR zapněte funkci.
  3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
  4. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

   Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně .

  Vyvážení bílé

  V režimech Super auto a Video jsou úpravy vyvážení bílé barvy automatické. V režimu Ručně můžete úpravy vyvážení bílé barvy provést ručně.

  Nastavení vyvážení bílé barvy

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Ikona vyvážení bílé.
  2. Ťukněte na položku WB a vyberte jednu z předdefinovaných hodnot osvětlení, například Ikona vyvážení bílé při zatažené obloze.
  3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
  4. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

   Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně .

  Nastavení vyvážení bílé

  Ikona automatického vyvážení bílé

  Auto

  Nastaví vyvážení bílé automaticky

  Ikona vyvážení bílé při zatažené obloze

  Oblačno

  Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí

  Ikona vyvážení bílé u denního světla

  Denní světlo

  Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo

  Ikona vyvážení bílé u zářivek

  Zářivka

  Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení

  Ikona vyvážení bílé u žárovek

  Žárovky

  Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami

  Optimalizace expozice

  Měření expozice měří množství světla, které dopadá na objekt, a optimalizuje tak expozici.

  Měření expozice je automaticky nastaveno v režimu Super auto a Video . Expozici můžete nastavit ručně v režimu Ručně , například můžete změnit expozici pro určitou část fotografie.

  Přizpůsobení expozice za použití měření

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na .
  2. Ťukněte na položky Více > Měření expozice.
  3. Vyberte volbu expozice a zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
  4. Pořiďte fotografii stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.

   Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně .

  Nastavení měření

  Tvář

  Změří množství světla v obličeji a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.

  Víceb.

  Rozdělí obrázek do několika částí a změří každou část za účelem optimalizace expozice.

  Střed.

  Určí střed obrázku a nastaví expozici na základě jasu objektu.

  Jednobod.

  Nastaví expozici pro velmi malou část objektu.

  Dotyk

  Umožní dotykem obrazovky určit objekt nebo oblast, kde se má optimalizovat expozice.

  Výběr scény

  Pomocí předprogramovaných scén funkce Výběr scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.

  Ikona výběru scény Vypnuto Funkce Výběr scény je vypnuta a fotografie lze pořizovat ručně.
  Ikona scény s vyhlazením pokožky Hladká pleť Hodí se pro portréty se zkrášlujícím efektem.
  Ikona měkkého snímku Měkké pozadí Vhodné pro fotografie s rozostřeným pozadím.
  Ikona scény s protipohybem Redukce rozmaz. pohybu Zajišťuje minimální vliv otřesů fotoaparátu při pořizování snímků za slabého osvětlení.
  Ikona scény v přírodě Krajina Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.
  Ikona korekce protisvětla HDR Korekce protisvětla HDR Vylepšuje detaily na fotografiích s velkým kontrastem. Vestavěná funkce opravy protisvětla analyzuje obraz a automaticky ho přizpůsobí tak, abyste získali dokonale exponovanou fotografii.
  Ikona scény nočního portrétu Noční portrét Tuto možnost použijte při snímání portrétů v noci nebo při špatném osvětlení. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.
  Ikona noční scény Noční scéna Tuto možnost použijte při fotografování v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.
  Ikona scény ručního soumraku Ručně držený soumrak Tuto možnost použijte pro pořizování fotografií z ruky při slabém osvětlení, se sníženým šumem a rozmazáním.
  Ikona scény s vysokou citlivostí Vysoká citlivost Hodí se pro pořizování fotografií bez blesku při zhoršených světelných podmínkách. Snižuje rozmazání.
  Ikona scény s jídlem Jídlo Slouží k fotografování jídla v jasných barvách.
  Ikona scény s domácím mazlíčkem Domácí mazlíček Používá se k fotografování domácích mazlíčků. Snižuje rozmazání a efekt červených očí.
  Ikona scény na pláži Pláž Hodí se pro pořizování fotografií na břehu moře nebo jezera.
  Ikona zasněžené scény Sníh Zabraňuje přeexponování fotografií ve velmi jasném prostředí.
  Ikona scény na večírku Párty Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.
  Ikona sportovní scény Sport Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.
  Ikona scény pro dokument Dokument Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografii ostřejší kontrast.
  Ikona scény s ohňostrojem Ohňostroj Hodí se pro pořizování fotografií ohňostrojů v celé jejich kráse.

  Tato nastavení jsou dostupná pouze v režimu snímání Ručně.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu