account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li tuto možnost využít na maximum, sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Funkce úspory energie na pozadí jsou ve výchozím nastavení aktivovány, aby vám pomohly snížit spotřebu energie baterie. K dalšímu snížení spotřeby energie máte v případě potřeby k dispozici další režimy úspory energie.

Funkce úspory energie snižují prioritu určitých nedůležitých funkcí zařízení. Pokud nechcete, aby tyto funkce ovlivnily určitou aplikaci, můžete ji vyjmout v nabídce výjimek z úspory energie. Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.

Aktualizace systému mohou funkce úspory energie dostupné na vašem zařízení změnit.

Kontrola a snížení spotřeby baterie

 1. Odhad zbývajícího procenta a výdrže baterie zobrazíte ťuknutím na volby Nastavení > Baterie.
 2. Ťuknutím Pokročilé zobrazíte seznam aplikací a funkcí, které od posledního nabíjecího cyklu spotřebovávaly energii baterie.
 3. Ťuknutím na položku zobrazíte informace o snížení její spotřeby baterie.

Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci.
 2. Aplikaci vyberete v nabídce Baterie, kde se můžete také podívat na její spotřebu baterie.

Obecné tipy k používání pro vylepšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

 • Snižte úroveň jasu obrazovky, viz Nastavení obrazovky.
 • Pokud nepotřebujete funkce Bluetooth®, ‎Wi-Fi a služby určení polohy, vypněte je.
 • Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě či s nízkým signálem, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
 • V zahraničí používejte místo roamingu síť ‎Wi-Fi . Roaming vyhledává síť vašeho operátora a baterii tak ještě více zatěžuje, protože vaše zařízení musí přenášet s vyšším výstupním výkonem, viz Wi-Fi.
 • Změňte nastavení synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty, viz Synchronizace s online účty.
 • Zkontrolujte aplikace, které mají vyšší spotřebu energie, a zvažte kroky k úspoře baterie, které vám zařízení pro tyto aplikace zobrazí.
 • Změňte úroveň oznámení pro aplikaci, viz téma Oznámení.
 • Vypněte oprávnění pro sdílení polohy aplikace, viz téma Nastavení aplikací.
 • Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte, viz téma Obrazovka aplikací.
 • K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebovávají méně baterie než reproduktory vašeho zařízení.
 • Čas od času zařízení restartujte.

Vyjmutí konkrétních aplikací z optimalizace

Aplikace můžete z optimalizace vyjmout.

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Baterie.
 2. Ťukněte na ikonu a vyberte možnost Výjimky úspory energie. Zobrazí se seznam neoptimalizovaných aplikací.
 3. Chcete-li do toho seznamu výjimek přidat aplikace nebo je z něj odebrat, ťukněte na položku APLIKACE a vyberte nebo zrušte výběr aplikace v seznamu, a upravte tak její nastavení výjimky.
 4. Seznam vyloučených aplikací se aktualizuje podle vašeho nastavení.

  Možnost Výjimky úspory energie můžete konfigurovat také z nabídky Nastavení > Aplikace a oznámení > Pokročilé > Speciální přístup k aplikaci > Funkce úspory energie .

Režim STAMINA

V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení využití baterie omezeny nebo zakázány různé funkce. Sem patří výkon vykreslení, animace a jas obrazovky, vylepšení obrazu videa, synchronizace dat na pozadí, vibrace (s výjimkou příchozích hovorů), streamování a GPS (při vypnuté obrazovce). Na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Aktivace nebo deaktivace režimu Režim STAMINA

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Baterie.
 2. Ťukněte na položku Režim STAMINA a ťuknutím na jezdce funkci aktivujte nebo deaktivujte. Je-li aktivován režim Režim STAMINA , můžete si zvolit další možnosti, například můžete upravit procento automatického spuštění.

V nabídce výjimek z úspory energie nemůžete určité aplikace vyjmout ze zakázání režimem Režim STAMINA .

Režim Ultra STAMINA

Výdrž na baterii se výrazně prodlouží, ale dostupné aplikace budou omezeny a mobilní data a síť ‎Wi-Fi budou zakázána. Volání a SMS jsou k dispozici. Obrazovka Plocha se změní a na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim Režim Ultra STAMINA .

Aktivace serveru služby Režim Ultra STAMINA

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Baterie.
 2. Ťukněte na položku Režim Ultra STAMINA a na možnost Aktivovat.
 3. Ťukněte na tlačítko OK.

Aplikace nelze z optimalizace režimem Režim Ultra STAMINA vyjmout.

Deaktivace režimu Režim Ultra STAMINA

 1. Přetažením stavového řádku směrem dolů přejdete na panel oznámení.
 2. Ťukněte na oznámení Režim Ultra STAMINA je aktivní.
 3. Ťukněte na tlačítko OK.

Deaktivací režimu Režim Ultra STAMINA restartujete zařízení.

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu