account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Nastavení fotoaparátu

  Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na ikonu Icn sony key menu.
  3. Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

  Přehled nastavení fotoaparátu

  Rozlišení

  Před fotografováním můžete vybrat z několika rozlišení fotografií a poměrů stran. Snímek s větším rozlišením vyžaduje víc paměti.

  13MP
  4128×3096(4:3)
  Rozlišení 13 megapixely a poměr stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.
  9MP
  3920×2204(16:9)
  Rozlišení 9 megapixely a poměr stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.
  5MP
  2592×1944(4:3)
  Rozlišení 5 megapixely a poměr stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.
  2MP
  1920×1080(16:9)
  Rozlišení 2 megapixely a poměr stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.
  VGA
  640×480(4:3)
  Formát VGA s poměrem stran 4:3.

  Note

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

  Samospoušť

  Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii, aniž byste zařízení museli držet. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, na kterých nechcete chybět. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při fotografování předejít chvění fotoaparátu.

  Zapnuto (10 sek.)
  Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.
  Zapnuto (2 sek.)
  Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.
  Zapnuto (0,5 sek.)
  Umožňuje nastavení půlsekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.
  Vypnuto
  Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

  Režim zaostření

  Funkce zaostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.

  Jednoduché autom. ostření
  Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto. Dotkněte se obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud zaostřovací rámeček po zaostření nezmění barvu. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.
  Detekce obličejů
  Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí barevný rámeček označující vybraný obličej, na který je zaostřeno. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.
  Ostření dotykem
  Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepřetržité zaostřování je vypnuto. Dotkněte se obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud zaostřovací rámeček po zaostření nezmění barvu. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.
  Sledování objektu
  Pokud ťuknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

  Note

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

  HDR

  Nastavení HDR (High Dynamic Range) můžete použít při fotografování se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

  Note

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

  ISO

  Zvýšením citlivosti ISO lze omezit rozmazání obrázku způsobené špatným osvětlením nebo pohybem fotografovaných objektů. Vyšší hodnotu ISO můžete použít také pro pořízení jasného snímku i při slabém osvětlení.

  Automaticky
  Nastavuje citlivost ISO automaticky.
  100
  Nastaví citlivost ISO na hodnotu 100.
  200
  Nastaví citlivost ISO na hodnotu 200.
  400
  Nastaví citlivost ISO na hodnotu 400.
  800
  Nastaví citlivost ISO na hodnotu 800.
  1600
  Nastaví citlivost ISO na hodnotu 1600.

  Note

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

  Měření expozice

  Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

  Střed.
  Nastaví expozici podle středu obrázku.
  Průměrové
  Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.
  Jednobod.
  Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

  Note

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

  Stabilizátor obrazu

  Při fotografování může být složité držet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

  Note

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

  Náhled

  Můžete nastavit, že se má po pořízení fotografie nebo videa zobrazit náhled.

  Bez omezení
  Po pořízení fotografie nebo videa se zobrazí příslušný náhled.
  5 sekund
  Po pořízení fotografie nebo videa se na 5 sekund zobrazí příslušný náhled.
  3 sekundy
  Po pořízení fotografie nebo videa se na 3 sekundy zobrazí příslušný náhled.
  Upravit
  Po pořízení se fotografie nebo video otevře pro úpravy.
  Vypnuto
  Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

  Rozpoznávání tváří

  V aplikaci fotoaparátu můžete zaregistrovat tváře, na které se pak bude fotoaparát automaticky zaměřovat, jakmile je v záběru rozpozná.

  Blesk

  Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Po ťuknutí na ikonu blesku Icn sony camera quick settings flash auto na obrazovce fotoaparátu se zobrazí následující možnosti:

  Icn sony camera quick settings flash auto Automaticky
  Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.
  Icn sony camera quick settings flash fill Vynutit blesk
  Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.
  Icn sony camera quick settings flash red eye reduction Potlačení červených očí
  Snižuje efekt červených očí.
  Icn sony camera quick settings flash off Vypnuto
  Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.
  Icn sony camera photo light Svítilna
  Při pořizování fotografií se zapne blesk.

  Výběr scény

  Pomocí předprogramovaných scén funkce Výběr scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.

  Icn sony cam cap mode scene selection Vypnuto
  Funkce Výběr scény je vypnuta a fotografie lze pořizovat ručně.
  Icn sony cam scene softskin Hladká pleť
  Hodí se pro portréty se zkrášlujícím efektem.
  Icn sony camera scene softsnap Měkké pozadí
  Vhodné pro fotografie s rozostřeným pozadím.
  Icn sony cam scene antimotion Redukce rozmaz. pohybu
  Zajišťuje minimální vliv otřesů fotoaparátu při pořizování snímků za slabého osvětlení.
  Icn sony camera scene landscape Krajina
  Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.
  Icn sony camera scene backlight correction hdr Korekce protisvětla HDR
  Vylepšuje detaily na fotografiích s velkým kontrastem. Vestavěná funkce opravy protisvětla analyzuje obraz a automaticky ho přizpůsobí tak, abyste získali dokonale exponovanou fotografii.
  Icn sony camera scene night portrait Noční portrét
  Tuto možnost použijte při snímání portrétů v noci nebo při špatném osvětlení. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.
  Icn sony camera scene night scene Noční scéna
  Tuto možnost použijte při fotografování v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.
  Icn sony cam scene handheld twilight Ručně držený soumrak
  Tuto možnost použijte pro pořizování fotografií z ruky při slabém osvětlení, se sníženým šumem a rozmazáním.
  Icn sony cam scene highsensitivity Vysoká citlivost
  Hodí se pro pořizování fotografií bez blesku při zhoršených světelných podmínkách. Snižuje rozmazání.
  Icn sony cam gourmet Jídlo
  Slouží k fotografování jídla v jasných barvách.
  Icn sony cam scene pet Domácí mazlíček
  Používá se k fotografování domácích mazlíčků. Snižuje rozmazání a efekt červených očí.
  Icn sony camera scene beach snow Pláž
  Hodí se pro pořizování fotografií na břehu moře nebo jezera.
  Icn sony cam scene snow Sníh
  Zabraňuje přeexponování fotografií ve velmi jasném prostředí.
  Icn sony camera scene party Párty
  Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Dokáže zachytit i scénu osvětlenou nepřímo nebo jen svíčkami. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.
  Icn sony camera scene sport Sport
  Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.
  Icn sony camera scene document Dokument
  Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografii vyšší kontrast.
  Icn sony cam scene fireworks Ohňostroj
  Hodí se pro pořizování fotografií ohňostrojů v celé jejich kráse.

  Note

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu