account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Sdílení mobilního datového připojení

Mobilní datové připojení je možné sdílet s ostatními zařízeními pomocí několika různých způsobů:

 • Sdílení připojení USB – Mobilní datové připojení můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.
 • Sdílení připojení Bluetooth® – Mobilní datové připojení můžete sdílet až s pěti dalšími zařízeními pomocí technologie Bluetooth®.
 • Přenosný přístupový bod ‎Wi-Fi®‎ – Mobilní datové připojení můžete sdílet až s 10 dalšími zařízeními, včetně zařízení s podporou technologie WPS.

Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB

 1. Deaktivujte všechna připojení k zařízení pomocí kabelu USB.
 2. Pomocí kabelu USB, který byl dodán se zařízením, připojte zařízení k počítači.
 3. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 4. Ťukněte na položky Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu.
 5. Přetáhněte přepínač Sdílení připojení pomocí USB doprava a po zobrazení výzvy ťukněte na tlačítko OK. Jakmile budete připojeni, zobrazí se na stavovém řádku indikátor Icn sony stat sys tether usb.
 6. Chcete-li zastavit sdílení mobilního datového připojení, přetáhněte přepínač Sdílení připojení pomocí USB doleva nebo odpojte kabel USB.

Note

Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízení a kartu SD.

Sdílení mobilního datového připojení s jiným zařízením Bluetooth®

 1. Ujistěte se, že je vaše zařízení s druhým zařízením Bluetooth® spárováno a že ve vašem zařízení jsou povolena mobilní data.
 2. Vaše zařízení: Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Ťukněte na možnost Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu a přetáhněte přepínač Sdílení připojení přes Bluetooth doprava.
 4. Zařízení Bluetooth®: Nastavte zařízení tak, aby k síťovému připojení využívalo technologii Bluetooth®. Je-li tímto zařízením počítač, dokončete zbývající kroky nastavení podle příslušných pokynů. Pokud zařízení využívá operační systém Android™, ťukněte na ikonu nastavení vedle názvu zařízení, s nímž je spárováno, v části Nastavení > Bluetooth > Párovaná zařízení a pak zaškrtněte políčko Přístup k Internetu.
 5. Vaše zařízení: Počkejte, než se na stavovém řádku zobrazí ikona Icn sony stat sys tether bluetooth. Jakmile se tato ikona zobrazí, je nastavení dokončeno.
 6. Chcete-li zastavit sdílení mobilního datového připojení, přetáhněte přepínač Sdílení připojení přes Bluetooth doleva.

Note

Funkce Sdílení připojení přes Bluetooth se vypne při každém vypnutí zařízení nebo funkce Bluetooth®.

Tip

Další informace o párování a zapnutí mobilních datových přenosů najdete v části Bezdrátová technologie Bluetooth® a v části Sítě VPN .

Použití zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®

 1. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu.
 3. Ťukněte na možnost Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi > Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi.
 4. Zadejte údaj Název sítě (SSID).
 5. Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole Zabezpečení. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
 6. Ťukněte na tlačítko Uložit.
 7. Ťukněte na tlačítko Icn sony key and back a přepínač Přenosný příst. bod Wi-Fi přetáhněte doprava.
 8. Pokud se zobrazí výzva, potvrďte ji tlačítkem OK. Jakmile bude přenosný přístupový bod ‎Wi-Fi®‎ aktivní, ve stavovém řádku se zobrazí ikona Icn sony stat sys tether wifi in manual.
 9. Chcete-li zastavit sdílení datového připojení přes připojení ‎Wi-Fi®‎, přetáhněte přepínač Přenosný příst. bod Wi-Fi směrem doleva.

Povolení použití mobilního datového připojení pro zařízení s podporou technologie WPS

 1. Ujistěte se, že zařízení funguje jako přenosný přístupový bod ‎Wi-Fi®‎.
 2. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Ťukněte na položky Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu > Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi.
 4. Posuvník vedle položky Zjistitelné přetáhněte doprava.
 5. V části Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi se ujistěte, že přenosný přístupový bod je chráněn heslem.
 6. Ťukněte na možnost Tlačítko WPS a pak postupujte podle příslušných pokynů. Další možností je ťuknout na položky Icn sony key menu > Zadání kódu WPS PIN a pak zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení s podporou technologie WPS.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

 1. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
 2. Najděte následující položky a ťukněte na ně: Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu.
 3. Ťukněte na volby Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi > Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi.
 4. Zadejte Název sítě (SSID) sítě.
 5. Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole Zabezpečení.
 6. Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
 7. Ťukněte na volbu Uložit.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu