account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Kontrola použití dat

  Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi® za určité období. Můžete například zobrazit množství přenesených dat jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

  Note

  Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší kontrolu nad množstvím přenesených dat. Tato nastavení ale nezaručí, že vám nebudou účtovány další poplatky.

  Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

  1. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Přejděte na položku Nastavení > Využití dat a ťukněte na ni.
  3. Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat nebo kterou používáte pro přenos dat.
  4. Přetáhnutím posuvníku vedle položky Mobilní přenos dat přenos dat zapněte nebo vypněte.

  Tip

  I když jsou přenosy dat vypnuty, zařízení může i nadále používat připojení prostřednictvím technologií ‎Wi-Fi®‎ NFC a Bluetooth®.

  Nastavení varování objemu datových přenosů

  1. Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
  2. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  3. Vyhledejte položku Nastavení > Využití dat a ťukněte na ni.
  4. Vyberte kartu SIM.
  5. Chcete-li nastavit úroveň varování, přetáhněte čáry na požadované hodnoty. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.

  Nastavení limitu mobilních datových přenosů

  1. Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
  2. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  3. Vyhledejte položku Nastavení > Využití dat a ťukněte na ni.
  4. Vyberte kartu SIM.
  5. Přepínač vedle položky Nastavit limit mobilních dat přetáhněte doprava a poté ťukněte na tlačítko OK.
  6. Chcete-li nastavit limit využití mobilních dat, přetáhněte čáru datového limitu na požadovanou hodnotu.

  Note

  Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

  Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

  1. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položku Nastavení > Využití dat a ťukněte na ni.
  3. Ťukněte na aplikaci, kterou chcete nastavit, přetáhněte přepínač vedle možnosti Omezit data aplikací na pozadí doprava a ťukněte na tlačítko OK.
  4. Chcete-li upravit podrobnější nastavení aplikace (jsou-li k dispozici), ťukněte na možnost Nastavení aplikací a proveďte požadované změny.

  Tip

  Změna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

  Kontrola množství přenesených dat

  1. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položku Nastavení > Využití dat a ťukněte na ni.
  3. Ťukněte na Icn sony key menu a potom na položku Zobrazit Wi‑Fi.
  4. Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes rozhraní Wi-Fi®, ťukněte na kartu Wi-Fi.
  5. Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes mobilní datové připojení, ťukněte na kartu SIM1 nebo SIM2.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu