account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™

Mediální obsah uložený v zařízení můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních, např. v televizoru či počítači. Obě zařízení musí být ve stejné bezdrátové síti a může jít o televizor nebo reproduktory Sony nebo o produkty s logem DLNA Certified™ od organizace Digital Living Network Alliance. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z jiných zařízení s technologií DLNA Certified™ ve vašem zařízení.

Po aktivaci sdílení médií mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené fotoaparátem zařízení na vašem velkoplošném televizoru.

Přehrávání souborů ze zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení

Při přehrávání souborů z jiného zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení slouží toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenu funkci sdílení obsahu a musí zařízení udělit povolení k přístupu. Musí být také připojeno ke stejné síti ‎Wi-Fi‎ jako vaše zařízení.

Použití zařízení k přehrání hudební skladby uložené na jiném zařízení

 1. Ujistěte se, že zařízení, se kterým chcete sdílet soubory, je připojeno ke stejné síti ‎Wi-Fi‎ jako vaše zařízení.
 2. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal a poté na možnost Icn sony app music player.
 3. Ťukněte na Icn sony app calendar l a potom na položku Domácí síť.
 4. Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
 5. Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Po zvolení se skladba začne automaticky přehrávat.

Přehrávání sdílených videoklipů na vašem zařízení

 1. Ujistěte se, že zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti ‎Wi-Fi‎ jako vaše zařízení.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal a poté na možnost Video.
 3. Ťukněte na Icn sony app calendar l a potom na položku Domácí síť.
 4. Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
 5. Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte videoklip, který chcete přehrát.

Zobrazení sdílené fotografie v zařízení

 1. Ujistěte se, že zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti ‎Wi-Fi‎ jako vaše zařízení.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal a poté na možnost Album.
 3. Ťukněte na ikonu Icn sony app calendar l a na možnost Domácí síť.
 4. Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
 5. Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.

Přehrávání souborů ze zařízení na zařízeních s technologií DLNA Certified™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory ze svého zařízení v jiném zařízení s certifikací DLNA Certified™, je třeba v zařízení povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská zařízení. Jako klientské zařízení může sloužit například televizor nebo tablet. Vaše zařízení během zpřístupňování obsahu pro klientská zařízení funguje jako server médií. Po aktivaci sdílení souborů v zařízení musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyřízená zařízení.

Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

 1. Připojte zařízení k síti ‎Wi-Fi‎ .
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal a poté ťukněte na možnosti Nastavení > Připojení zařízení > Server médií.
 3. Ťuknutím na posuvník Sdílet média zapněte funkci.
 4. Pomocí počítače nebo jiného klientského zařízení DLNA™ ve stejné síti ‎Wi-Fi‎ se připojte ke svému zařízení.
 5. Na stavovém řádku zařízení se zobrazí oznámení. Otevřete oznámení a nastavte přístupová oprávnění pro jednotlivá klientská zařízení pokoušející se připojit k zařízení.

Note

Postup pro přístup k médiím v zařízení pomocí klienta DLNA™ se liší podle klientského zařízení. Další informace najdete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Pokud je zařízení nepřístupné pro klienta v síti, zkontrolujte, zda vaše síť ‎Wi-Fi‎ funguje.

Tip

Přístup k nabídce Server médií můžete získat také z některých aplikací jako Hudba, Album nebo Video ťuknutím na možnost Icn sony app calendar l a poté na položky Nastavení > Server médií.

Ukončení sdílení souborů s jinými zařízeními s certifikací DLNA Certified™

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Najděte položku Nastavení > Připojení zařízení > Server médií a klepněte na ni.
 3. Posuvník vedle položky Sdílet média přetáhněte doleva.

Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Najděte položku Nastavení > Připojení zařízení > Server médií a klepněte na ni.
 3. Vyberte zařízení ze seznamu Čekající zařízení.
 4. Vyberte úroveň přístupových oprávnění.

Změna názvu zaregistrovaného zařízení

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Připojení zařízení > Server médií.
 3. Vyberte zařízení ze seznamu Registrovaná zařízení a poté vyberte možnost Změnit jméno.
 4. Zadejte nový název zařízení a ťukněte na tlačítko OK.

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Najděte položku Nastavení > Připojení zařízení > Server médií a klepněte na ni.
 3. Vyberte zařízení ze seznamu Registrovaná zařízení.
 4. Klepněte na možnost Změnit úroveň přístupu a vyberte požadovanou možnost.

Získání nápovědy ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Připojení zařízení > Server médií.
 3. Ťukněte na položku Icn sony key menu a na možnost Nápověda.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu