account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Pokud máte pracovní účet Microsoft Exchange ActiveSync, můžete přímo ze svého zařízení získat přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a kontaktům. Po nastavení najdete požadované informace v aplikaci E-mail, Kalendář a Kontakty.

Nastavení účtu EAS pro synchronizaci

 1. Připravte si informace o serveru a doméně, které vám poskytl správce podnikové sítě.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
 3. Ťukněte na položky Nastavení > Synchronizace účtu > Přidat účet > Exchange ActiveSync.
 4. Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
 5. Ťukněte na tlačítko Další. Zařízení začne načítat informace o účtu. Pokud dojde k chybě, informace o serveru a doméně pro daný účet zadejte ručně a pak ťukněte na položku Další.
 6. Ťuknutím na položku OK povolte podnikovému serveru kontrolovat vaše zařízení.
 7. Vyberte způsob a interval synchronizace a data, která chcete synchronizovat se zařízením, například kontakty a položky kalendáře.
 8. Ťukněte na tlačítko Další a vyberte typ oznámení pro nové e-maily.
 9. Znovu ťukněte na tlačítko Další. Zadejte název pracovního účtu a ťukněte na tlačítko Dokončit nastavení.
 10. Budete-li k tomu vyzváni, aktivujte nastavení správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých pravidel zabezpečení vašeho zařízení, například znemožnění nahrávání zvuku nebo vynucení používání silného šifrování. Jinak se nastavení účtu nezdaří.

Note

Pokud změníte přihlašovací heslo pro účet EAS v počítači, musíte se znovu přihlásit k účtu EAS v zařízení.

Změna nastavení účtu EAS

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položku E-mail, ťukněte na ni a pak stiskněte tlačítko Icn sony key menu.
 3. Ťukněte na položku Nastavení, vyberte účet EAS a pak změňte nastavení tohoto účtu podle potřeby.

Nastavení intervalu synchronizace pro účet EAS

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položku E-mail a poté na položku Icn sony key menu.
 3. Ťukněte na položku Nastavení a vyberte účet EAS.
 4. Ťukněte na položky Četnost kontroly > Četnost kontroly a vyberte požadovaný interval.

Odebrání účtu EAS

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti Icn sony home apptray normal > Nastavení > Synchronizace účtu.
 2. Ťukněte na položku Exchange ActiveSync a pak vyberte účet EAS, který chcete odebrat.
 3. Ťukněte na Icn sony key menu a potom na položku Odebrat účet.
 4. Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost Odebrat účet.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu