account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Oznámení

Oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové textové zprávy a upozornění kalendáře nebo o aktivitách aplikací, například průběhu stahování. Oznámení se objevují na následujících místech:
 • Ve stavovém řádku
 • Na panelu oznámení
 • Na zamykací obrazovce

Otevření nebo zavření panelu oznámení

Otevření nebo zavření panelu oznámení na smartphonech Sony
 1. Chcete-li otevřít panel oznámení, přetáhněte stavový řádek dolů.
 2. Panel oznámení zavřete vytažením nahoru.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení

 • Ťukněte na oznámení.

Skrytí upozornění na panelu Upozornění

 • Položte prst na oznámení a odsuňte ho doleva nebo doprava.

Note

Ne všechna oznámení lze zrušit.

Rozbalení oznámení na panelu oznámení

 • Přetáhněte oznámení směrem dolů.

Note

Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

 • Ťukněte na položku Vymaz. nebo Icn sony notification delete all.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na zamykací obrazovce

 • Dvakrát ťukněte na oznámení.

Odstranění oznámení ze zamykací obrazovky

 • Položte prst na oznámení a odsuňte ho doleva nebo doprava.

Rozbalení oznámení na zamykací obrazovce

 • Přetáhněte oznámení směrem dolů.

Note

Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Správa oznámení na zamykací obrazovce

Zařízení můžete nastavit tak, aby se na zamykací obrazovce zobrazovala jen určitá oznámení. Můžete zpřístupnit všechna oznámení a jejich obsah, skrýt obsah všech oznámení nebo jen oznámení z určité aplikace, nebo zobrazování oznámení zcela vypnout.

Výběr oznámení, která se mají zobrazovat na zamykací obrazovce

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk a oznámení > Když je zařízení zamčeno.
 3. Vyberte požadovanou možnost.

Možnosti zobrazování oznámení na zamykací obrazovce

Zobrazit veškerý obsah oznámení
Na zamykací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost zapnutá, pamatujte, že na zamykací obrazovce bude viditelný celý obsah oznámení (včetně obsahu příslušných zpráv nebo e-mailů), pokud danou aplikaci neoznačíte pomocí možnosti Skrýt citlivý obsah v nabídce nastavení Oznámení aplikací.
Skrýt citlivý obsah oznámení
Aby byla tato možnost k dispozici, musíte mít nastavený kód PIN, heslo nebo odemykací vzor. Namísto citlivých oznámení se na zamykací obrazovce objeví text Skrytý obsah. Můžete tak například získávat oznámení o nových zprávách nebo konverzacích, ale obsah na zamykací obrazovce viditelný nebude.
Oznámení vůbec nezobrazovat
Na zamykací obrazovce se nebudou zobrazovat žádná oznámení.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

Pro jednotlivé aplikace můžete nastavit různé chování jejich oznámení. Můžete například zablokovat všechna oznámení o e-mailech, upřednostnit oznámení ze sítě Facebook™ a skrýt obsah oznámení o zprávách na zamykací obrazovce.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk a oznámení > Oznámení aplikací.
 3. Vyberte aplikaci, u které chcete změnit nastavení oznámení.
 4. Přetáhněte příslušný přepínač doprava.

Úrovně oznámení a možnosti pro jednotlivé aplikace

Blokovat vše
Oznámení vybrané aplikace se nebudou zobrazovat nikdy.
Považovat za prioritní
Oznámení této aplikace budou přehrávána, když je režim Nerušit nastaven na možnost Pouze prioritní.
Povolit rychlý náhled
Aplikace může některá oznámení zdůraznit krátkým vyjetím na obrazovku.
Skrýt citlivý obsah
Je-li zařízení zamknuto, skrýt obsah oznámení této aplikace, který může zahrnovat důvěrné informace.

Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale je možné ji vypnout.

Oznamovací kontrolka na smartphonech Sony

Note

Je-li oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze jako varování o vybité baterii, například pokud její stav klesne pod 15 %.

Povolení oznamovací kontrolky

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Zvuk a oznámení a ťukněte na ni.
 3. Posuvník Oznamovací kontrolka přetáhněte doprava.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu