account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Obecné nastavení fotoaparátu

Režimy záznamu

Icn sony camera mode manual Ručně
Ruční úprava nastavení fotoaparátu, například rozlišení, vyvážení bílé a ISO
Icn sony camera superior auto Super auto
Optimalizace nastavení tak, aby bylo vhodné pro jakoukoli scénu
Icn sony camera switch video Videokamera
Ruční úprava nastavení videa, například rozlišení, HDR video a režim ostření
Icn sony camera apps menu Aplikace fotoaparátu
Ruční výběr aplikací fotoaparátu

Note

HDR video je k dispozici, pouze pokud je rozlišení videa nastaveno na HD.

Přepnutí mezi režimy záznamu a aplikacemi fotoaparátu

 1. Stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu.
 2. Přejeďte obrazovkou na požadovaný režim záznamu nebo do seznamu aplikací.

Aplikace fotoaparátu

Icn sony cam soundphoto Sound Photo
Pořizování fotografií se zvukem na pozadí
Icn sony camera ar effect Efekt AR
Pořizování fotografií nebo videí s virtuálními scénami a postavami
Icn sony camera picture effect Kreativní efekt
Použití různých efektů na fotografie i video
Icn sony sweep panorama Plynulé panorama
Pořizování širokoúhlých a panoramatických fotografií
Icn sony cam style portrait Styl portrétu
Pořizování portrétů s různými styly aplikovanými v reálném čase
Icn sony camera timeshift video Timeshift video
Pořizování videí s vysokou snímkovou frekvencí a využívání efektů zpomaleného pohybu
Icn sony camera 4k2k video Video 4K
Pořizování videí s velmi vysokým rozlišením 4K
Icn sony cam facein Tvář v obraze
Pořizování fotografií pomocí předního a zadního fotoaparátu současně
Icn sony cam multicam Více fotoaparátů
Záznam stejné scény z více úhlů na jedné obrazovce
Icn sony cam ar mask Maska AR
Použití jiných obličejů jako masky

Sweep Panorama

Můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie ve vodorovném nebo svislém směru snadným pohybem ťuknutí a posunu.

Pořízení panoramatické fotografie

 1. Aktivujte fotoaparát.
 2. Vyberte položku Icn sony camera apps menu a poté možnost Icn sony sweep panorama.
 3. Vyberte směr fotografování ťuknutím na položku Icn sony camera pano direction.
 4. Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu a posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

Režim Multifotoaparát

Režim Multifotoaparát umožňuje pořizovat fotografie nebo videa ze dvou různých úhlů a ze dvou různých zdrojů. Na obrazovce vašeho zařízení se zobrazí displeje dvou fotoaparátů – jeden z fotoaparátu vašeho zařízení, druhý z fotoaparátu připojeného zařízení Xperia® nebo fotoaparátu Sony, který podporuje technologii NFC a Wi-Fi Direct®.

Funkci Multifotoaparát můžete snadno použít například na koncertě, chcete-li zachytit kapelu z jednoho úhlu a publikum z druhého.

Funkci Multifotoaparát lze aktivovat pomocí funkce NFC, která automaticky spáruje obě zařízení pomocí technologie Wi-Fi Direct®.

Použití režimu více fotoaparátů

 1. Zapněte funkci NFC na obou zařízeních, která chcete propojit.
 2. Aktivujte na svém zařízení fotoaparát.
 3. Vyberte položku Icn sony camera apps menu a poté možnost Icn sony cam multicam.
 4. Otevřete obrazovce obou zařízení ťukněte na možnost Icn sony menu add.
 5. Přiložte detekční oblasti NFC obou zařízení k sobě. Obě zařízení by se nyní měla spojit pomocí technologie Wi-Fi Direct®.
 6. Po připojení zařízení se displeje obou fotoaparátů zobrazí na obrazovce vašeho zařízení – jedna z fotoaparátu vašeho zařízení, druhá z fotoaparátu připojeného zařízení.
 7. Chcete-li změnit uspořádání nebo tvar displejů fotoaparátu, ťukněte na možnost Icn sony camera multicam edit.
 8. Až budete hotovi s úpravami a budete chtít zachytit složenou fotografii nebo video, ťukněte na možnosti Hotovo > Icn sony camera onscreen button.

Funkce Styl portrétu

Pomocí funkce Styl portrétu můžete na portréty použít retušovací efekty již při jejich pořízení. Můžete také použít funkci Magic Beam, která rozjasní oči pomocí světelného odlesku.

Použití funkce Stylový portrét

 1. Aktivujte fotoaparát.
 2. Vyberte položku Icn sony camera apps menu a poté možnost Icn sony cam style portrait.
 3. Chcete-li zobrazit všechny styly, ťukněte na název právě vybraného stylu, například Bublina.
 4. Další styly můžete přidat ťuknutím na možnost Další.
 5. Ťukněte na styl, který chcete použít, a potom ťukněte na položku Icn sony camera onscreen lock button.

Použití funkce Magic beam

 1. Aktivujte fotoaparát.
 2. Přejeďte po obrazovce a vyberte položku Icn sony camera apps menu, pak ťukněte na možnost Icn sony cam style portrait > Icn sony cam magic beam.
 3. Chcete-li k očím přidat efekt bodového reflektoru, vyberte požadovanou předvolbu.

AR mask

Pomocí funkce AR mask můžete přes svoje selfie překrýt tvář jiného člověka nebo i zvířete. Můžete například prolnout svoji tvář s tváří přítele a vytvořit tak zábavného hybrida.

Použití funkce masky AR

 1. Aktivujte fotoaparát.
 2. Přejeďte po obrazovce, abyste se dostali k možnosti Icn sony camera apps menu a vyberte možnost Icn sony cam ar mask.
 3. Namiřte fotoaparát na obličej a vyberte masku, kterou chcete použít.
 4. Pro pořízení fotografie nejprve ťukněte na ikonu Icn sony cam armask grip, čímž se skryjí všechny masky a pak ťukněte na ikonu Icn sony camera onscreen button.
 5. Chcete-li znovu zobrazit všechny typy masek, vyhledejte v barevném rámečku, který je zobrazen v hledáčku fotoaparátu, obličej a ťukněte na ikonu Icn sony cam armask smile.

Stahování aplikací fotoaparátu

Můžete stahovat bezplatné nebo placené aplikace z webu Google Play™ nebo Sony Select. Než začnete stahovat, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě ‎Wi-Fi‎ , abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

Stažení aplikací fotoaparátu

 1. Otevřete aplikaci fotoaparátu.
 2. Přejetím prstem po obrazovce vyberte položku Icn sony camera apps menu a poté možnost Icn sony interruption time add.
 3. Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů dokončete instalaci.

Rychlé spuštění

Funkce Rychlé spuštění slouží ke spuštění aplikace fotoaparátu ze zamykací obrazovky.

Pouze spustit
Po aktivaci tohoto nastavení můžete fotoaparát spustit i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko fotoaparátu.
Spustit a pořídit fotografii
Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a pořídit snímek i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.
Spustit a zaznam. video
Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a začít natáčet video i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.
Vypnuto

Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění obrazovky.

Zvuk

Zvuk závěrky můžete zapnout nebo vypnout.

Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.

Vnitřní úložiště
Fotografie a videa jsou ukládány do paměti zařízení.
Karta SD
Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

Mřížka

Zde můžete zapnout či vypnout čáry mřížky v hledáčku fotoaparátu.

Použití tlačítka ovládání hlasitosti

Tlačítko ovládání hlasitosti můžete při pořizování fotografií používat k různým účelům.

Přiblížení
Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení
Hlasitost
Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přizpůsobení hlasitosti
Spoušť
Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro pořizování fotografií

Funkce blokování dotyku Touch Block

Při používání fotoaparátu můžete zablokovat dotykovou obrazovku a zabránit tak náhodnému vyvolání některých funkcí.

Vyvážení bílé

Tato funkce, dostupná pouze v režimu Ručně, umožňuje nastavit vyvážení bílé podle barvy okolního světla. Umožňuje také ručně upravit úroveň expozice v rozsahu -2,0 až +2,0 EV. Je-li zobrazena ikona vyvážení bílé / hodnoty expozice / úpravy HDR Icn sony cam white balance main, můžete zvýšit nebo snížit jas snímku ťuknutím na ikony plus nebo mínus.

Icn sony camera advanced settings white balance auto Auto
Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.
Icn sony camera advanced settings white balance incandescent Žárovky
Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.
Icn sony camera advanced settings white balance fluorescent Zářivka
Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.
Icn sony camera advanced settings white balance daylight Denní světlo
Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.
Icn sony camera advanced settings white balance cloudy Oblačno
Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu