account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Obecné nastavení fotoaparátu

  Režimy záznamu

  Icn sony camera mode manual Ručně
  Ruční úprava nastavení fotoaparátu, například rozlišení, vyvážení bílé a ISO
  Icn sony camera superior auto Super auto
  Optimalizace nastavení tak, aby bylo vhodné pro jakoukoli scénu
  Icn sony camera switch video Videokamera
  Ruční úprava nastavení videa, například rozlišení, HDR video a režim ostření
  Icn sony camera apps menu Aplikace fotoaparátu
  Ruční výběr aplikací fotoaparátu

  Note

  HDR video je k dispozici, pouze pokud je rozlišení videa nastaveno na HD.

  Přepnutí mezi režimy záznamu a aplikacemi fotoaparátu

  1. Stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu.
  2. Přejeďte obrazovkou na požadovaný režim záznamu nebo do seznamu aplikací.

  Aplikace fotoaparátu

  Icn sony cam soundphoto Sound Photo
  Pořizování fotografií se zvukem na pozadí
  Icn sony camera ar effect Efekt AR
  Pořizování fotografií nebo videí s virtuálními scénami a postavami
  Icn sony camera picture effect Kreativní efekt
  Použití různých efektů na fotografie i video
  Icn sony sweep panorama Plynulé panorama
  Pořizování širokoúhlých a panoramatických fotografií
  Icn sony cam style portrait Styl portrétu
  Pořizování portrétů s různými styly aplikovanými v reálném čase
  Icn sony cam multicam Více fotoaparátů
  Záznam stejné scény z více úhlů na jedné obrazovce

  Režim Multifotoaparát

  Režim Multifotoaparát umožňuje pořizovat fotografie nebo videa ze dvou různých úhlů a ze dvou různých zdrojů. Na obrazovce vašeho zařízení se zobrazí displeje dvou fotoaparátů – jeden z fotoaparátu vašeho zařízení, druhý z fotoaparátu připojeného zařízení Xperia® nebo fotoaparátu Sony, který podporuje technologii NFC a Wi-Fi Direct®.

  Funkci Multifotoaparát můžete snadno použít například na koncertě, chcete-li zachytit kapelu z jednoho úhlu a publikum z druhého.

  Funkci Multifotoaparát lze aktivovat pomocí funkce NFC, která automaticky spáruje obě zařízení pomocí technologie Wi-Fi Direct®.

  Použití režimu více fotoaparátů

  1. Zapněte funkci NFC na obou zařízeních, která chcete propojit.
  2. Aktivujte na svém zařízení fotoaparát.
  3. Vyberte položku Icn sony camera apps menu a poté možnost Icn sony cam multicam.
  4. Otevřete obrazovce obou zařízení ťukněte na možnost Icn sony menu add.
  5. Přiložte detekční oblasti NFC obou zařízení k sobě. Obě zařízení by se nyní měla spojit pomocí technologie Wi-Fi Direct®.
  6. Po připojení zařízení se displeje obou fotoaparátů zobrazí na obrazovce vašeho zařízení – jedna z fotoaparátu vašeho zařízení, druhá z fotoaparátu připojeného zařízení.
  7. Chcete-li změnit uspořádání nebo tvar displejů fotoaparátu, ťukněte na možnost Icn sony camera multicam edit.
  8. Až budete hotovi s úpravami a budete chtít zachytit složenou fotografii nebo video, ťukněte na možnosti Hotovo > Icn sony camera onscreen button.

  Sweep Panorama

  Můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie ve vodorovném nebo svislém směru snadným pohybem ťuknutí a posunu.

  Pořízení panoramatické fotografie

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Vyberte položku Icn sony camera apps menu a poté možnost Icn sony sweep panorama.
  3. Vyberte směr fotografování ťuknutím na položku Icn sony camera pano direction.
  4. Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu a posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

  Funkce Styl portrétu

  Pomocí funkce Styl portrétu můžete na portréty použít retušovací efekty již při jejich pořízení. Můžete také použít funkci Magic Beam, která rozjasní oči pomocí světelného odlesku.

  Použití funkce Stylový portrét

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Vyberte položku Icn sony camera apps menu a poté možnost Icn sony cam style portrait.
  3. Chcete-li zobrazit všechny styly, ťukněte na název právě vybraného stylu, například Bublina.
  4. Další styly můžete přidat ťuknutím na možnost Další.
  5. Ťukněte na styl, který chcete použít, a potom ťukněte na položku Icn sony camera onscreen lock button.

  Použití funkce Magic beam

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Přejeďte po obrazovce a vyberte položku Icn sony camera apps menu, pak ťukněte na možnost Icn sony cam style portrait > Icn sony cam magic beam.
  3. Chcete-li k očím přidat efekt bodového reflektoru, vyberte požadovanou předvolbu.

  Stahování aplikací fotoaparátu

  Můžete stahovat bezplatné nebo placené aplikace z webu Google Play™ nebo Sony Select. Než začnete stahovat, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě ‎Wi-Fi‎ , abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

  Stažení aplikací fotoaparátu

  1. Otevřete aplikaci fotoaparátu.
  2. Přejetím prstem po obrazovce vyberte položku Icn sony camera apps menu a poté možnost Icn sony and homescreen add pane.
  3. Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů dokončete instalaci.

  Fotografování dotykem

  Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění obrazovky.

  Funkce blokování dotyku Touch Block

  Při používání fotoaparátu můžete zablokovat dotykovou obrazovku a zabránit tak náhodnému vyvolání některých funkcí.

  Automatický náhled fotografií

  Můžete nastavit, že se má po pořízení fotografie nebo videa zobrazit náhled.

  Bez omezení
  Po pořízení fotografie nebo videa se zobrazí příslušný náhled.
  5 sekund
  Po pořízení fotografie nebo videa se na 5 sekund zobrazí příslušný náhled.
  3 sekundy
  Po pořízení fotografie nebo videa se na 3 sekundy zobrazí příslušný náhled.
  Upravit
  Po pořízení se fotografie nebo video otevře pro úpravy.
  Vypnuto
  Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

  Použití tlačítka ovládání hlasitosti

  Tlačítko ovládání hlasitosti můžete při pořizování fotografií používat k různým účelům.

  Přiblížení
  Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení
  Hlasitost
  Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přizpůsobení hlasitosti
  Spoušť
  Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro pořizování fotografií

  Zvuk

  Zvuk závěrky můžete zapnout nebo vypnout.

  Ukládání dat

  Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.

  Vnitřní úložiště
  Fotografie a videa jsou ukládány do paměti zařízení.
  Karta SD
  Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

  Rychlé spuštění

  Funkce Rychlé spuštění slouží ke spuštění aplikace fotoaparátu ze zamykací obrazovky.

  Pouze spustit
  Po aktivaci tohoto nastavení můžete fotoaparát spustit i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko fotoaparátu.
  Spustit a pořídit fotografii
  Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a pořídit snímek i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.
  Spustit a zaznam. video
  Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a začít natáčet video i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.
  Vypnuto

  Vyvážení bílé

  Tato funkce, dostupná pouze v režimu Ručně, umožňuje nastavit vyvážení bílé podle barvy okolního světla. Umožňuje také ručně upravit úroveň expozice v rozsahu -2,0 až +2,0 EV. Je-li zobrazena ikona vyvážení bílé / hodnoty expozice / úpravy HDR Icn sony cam white balance main, můžete zvýšit nebo snížit jas snímku ťuknutím na ikony plus nebo mínus.

  Icn sony camera advanced settings white balance auto Auto
  Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.
  Icn sony camera advanced settings white balance incandescent Žárovky
  Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.
  Icn sony camera advanced settings white balance fluorescent Zářivka
  Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.
  Icn sony camera advanced settings white balance daylight Denní světlo
  Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.
  Icn sony camera advanced settings white balance cloudy Oblačno
  Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Close Zavřít
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu