account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Zálohování a obnovování obsahu

Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti zařízení. Pokud je zařízení poškozeno, ztratí se či bude ukradeno, data uložená ve vnitřní paměti nemusí být možné obnovit. Doporučuje se použít software Xperia™ Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do externího zařízení. Tato metoda se doporučuje zejména v případě, že aktualizujete software zařízení na novou verzi systému Android.

Aplikace Zálohování a obnova Xperia™ se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na vnějším paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu dat:

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu v online úložišti nebo v místní paměti.

Zálohování dat do počítače

Chcete-li zálohovat data ze zařízení do počítače PC nebo Apple® Mac®, použijte software Xperia™ Companion. Zálohovat můžete následující typy dat:
 • Kontakty a seznamy hovorů
 • Zprávy SMS
 • Kalendář
 • Nastavení
 • Soubory médií, např. hudbu a videa
 • Fotografie a obrázky

Zálohování dat do počítače

 1. Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
 2. Na počítači spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim Přenos souborů (MTP).
 3. Na hlavní obrazovce aplikace Xperia™ Companion klikněte na tlačítko Zálohování.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.

Note

Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovánu, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

Obnovení dat pomocí počítače

 1. Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
 2. Na počítači spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim Přenos souborů (MTP).
 3. Na hlavní obrazovce aplikace Xperia™ Companion klikněte na tlačítko Obnovit.
 4. Vyberte soubor zálohy ze záznamů zálohy, poté klikněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů na obrazovce pro obnovení dat do zařízení.

Note

Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovánu, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

Zálohování dat pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia™

Pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia™ můžete vytvořit zálohu v online úložišti nebo v paměti zařízení. Data můžete zálohovat ručně, nebo zapnutím automatického zálohování ukládat data pravidelně.

Aplikace Zálohování a obnova Xperia™ se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na vnějším paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu následujících dat:

 • Záložky
 • Kontakty a seznamy volání
 • Konverzace
 • Data kalendáře
 • E-mailové účty
 • Sítě ‎Wi-Fi‎
 • Nastavení zařízení
 • Aplikace
 • Rozvržení domovské obrazovky Xperia™

Zálohování obsahu na online účet

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Zálohování a obnovení dat a ťukněte na ni.
 3. Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, ťukněte na možnost Automatické zálohování a pak na přepínač.
 4. Chcete-li zálohování nastavit ručně, vyberte možnost Další > Ruční zálohování.
 5. Na obrazovce Kam uložit soubory ťukněte na položky Vybrat úložiště > Online účet.
 6. Budete-li k tomu vyzváni, přečtěte si příslušné podmínky, a pokud souhlasíte, ťukněte na možnost Souhlasím a podle pokynů na obrazovce se přihlaste do svého účtu Google™.
 7. Vyberte typy dat, které chcete zálohovat, a ťukněte na tlačítko Zálohovat.

Nastavení automatického zálohování

 1. Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně do zařízení vložena. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste se přihlášeni k vašemu účtu Google™.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Vyhledejte položku Nastavení > Zálohování a obnovení dat a ťukněte na ni.
 4. V části Zálohování a obnova Xperia™ ťukněte na Automatické zálohování.
 5. Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, ťukněte na přepínač.
 6. Vyberte interval zálohování, místo pro uložení zálohy, čas zálohování a typy dat, které chcete zálohovat.
 7. Uložte nastavení stisknutím tlačítka Icn sony key and back.

Ruční zálohování obsahu

 1. Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste se přihlášeni k vašemu účtu Google™.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Vyhledejte položku Nastavení > Zálohování a obnovení dat a ťukněte na ni.
 4. V části Zálohování a obnova Xperia™ ťukněte na Další.
 5. Ťukněte na ikonu Ruční zálohování a vyberte cíl pro uložení zálohy a typy dat, která chcete zálohovat.
 6. Ťukněte na tlačítko Zálohovat.
 7. Po provedení zálohování ťukněte na položku Dokončit.

Úprava souboru zálohy

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Zálohování a obnovení dat a ťukněte na ni.
 3. V části Zálohování a obnova Xperia™ ťukněte na Další.
 4. Ťukněte na položku Upravit soubor zálohy, poté vyberte zdroj zálohy a typy dat, které chcete odstranit.
 5. Ťukněte na tlačítko Odstranit data.
 6. Výběr potvrďte ťuknutím na volbu OK.
 7. Po odstranění dat ťukněte na položku Dokončit.

Obnovení zálohovaného obsahu

 1. Pokud obnovujete obsah z paměťového zařízení USB, ujistěte se, že je připojeno k vašemu zařízení připojeno pomocí kabelu typu USB Host. Pokud obnovujete z karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení. Pokud obnovujete z online účtu, zkontrolujte, zda jste se přihlášeni k vašemu účtu Google™.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Vyhledejte položku Nastavení > Zálohování a obnovení dat a ťukněte na ni.
 4. V nabídce Zálohování a obnova Xperia™ ťukněte na položku Obnovit data, poté vyberte zdroj obnovení a typ dat, která chcete obnovit.
 5. Ťukněte na tlačítko Obnovit data.
 6. Po obnovení obsahu ťukněte na položku Dokončit.

Note

Nezapomeňte, že veškeré změny, které jste v datech a nastaveních provedli po vytvoření zálohy, včetně instalace nových aplikací, budou během procesu obnovení ztraceny.

Zálohování dat pomocí aplikace pro zálohování a obnovení od společnosti Google

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu v online úložišti nebo v místní paměti. Můžete také zapnout funkci automatického obnovení, která obnoví nastavení kterékoli aplikace po její opětovné instalaci.

Pomocí této aplikace můžete zálohovat následující typy dat:

 • Aplikace
 • Záložky
 • Sítě ‎Wi-Fi‎
 • Další nastavení

Zálohování dat na online účet

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Přejděte na položku Nastavení > Zálohování a obnovení dat a ťukněte na ni.
 3. V části Zálohování a obnova Google™ ťukněte na možnost Zálohovat data a přetáhněte posuvník doprava.

Povolení automatického obnovení při opětovné instalaci aplikace

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Zálohování a obnovení dat a ťukněte na ni.
 3. V části Zálohování a obnova Google™ přetáhněte přepínač u položky Automatické obnovení doprava.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu