account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Baterie se rychle vybíjí

  • Pokud nepoužíváte Internet, můžete ušetřit energii vypnutím všech datových připojení přes mobilní sítě. Nezabráníte tím zařízení v přenášení dat přes jiné bezdrátové sítě.

   Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

   1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
   2. Přejděte na položku Nastavení > Využití dat a ťukněte na ni.
   3. Přetáhnutím posuvníku vedle položky Mobilní přenos dat přenos dat zapněte nebo vypněte.

   I když jsou přenosy dat vypnuty, zařízení může i nadále používat připojení prostřednictvím technologií Wi-Fi® NFC a Bluetooth®.

  • Pokud nepotřebujete funkce GPS, Bluetooth® a Wi-Fi® , vypněte je.

  • Prodlužte interval synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty.

   Změna intervalu pro kontrolu e-mailů

   1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
   2. Najděte položku E-mail a ťukněte na ni.
   3. Klepněte na položku a poté na položku Nastavení .
   4. Vyberte účet, u kterého chcete změnit interval pro kontrolu e-mailů.
   5. Ťukněte na položky Četnost kontroly > Četnost kontroly a vyberte požadovanou možnost.

  • Sledujte vybíjení baterie a podívejte se, které aplikace spotřebovávají nejvíce energie.

   Sledování spotřeby energie baterie

   1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
   2. Odhad zbývajícího procenta a výdrže baterie zobrazíte ťuknutím na volby Nastavení > Baterie .
   3. Ťuknutím ZOBRAZIT VYUŽITÍ BATERIE zobrazíte seznam aplikací a funkcí, které od posledního nabíjecího cyklu spotřebovávaly energii baterie.
   4. Podle potřeby odinstalujte aplikace nebo funkce, které spotřebovávají energii baterie, či zakažte jejich použití.

   Zobrazení využívání baterie aplikacemi

   1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
   2. Vyhledejte položku Nastavení > Aplikace a ťukněte na ni.
   3. Aplikaci vyberete v nabídce Využití baterie , kde se můžete také podívat na její spotřebu baterie.

  • Zavřete a ukončete aplikace, které nepoužíváte.

  • Snižte úroveň jasu obrazovky.

   Nastavení jasu obrazovky

   1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
   2. Ťukněte na položky Nastavení > Displej > Úroveň jasu .
   3. Přetažením posuvníku upravte jas.

  • Pokud je vaše zařízení připojeno k externí obrazovce, vypněte displej zařízení.

   Vypnutí obrazovky zařízení při připojené externí obrazovce

   1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
   2. Přejděte na položku Nastavení > Připojení zařízení a ťukněte na ni.
   3. Posuvník vedle položky Ponechat obraz. zařízení zapnutou přetáhněte doleva.

  • Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.

   Zapnutí režimu V letadle

   1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
   2. Vyhledejte položku Nastavení > Další a ťukněte na ni.
   3. Přepínač Režim V letadle přetáhněte doprava.

  • K poslechu hudby použijte originální náhlavní soupravu od společnosti Sony. Náhlavní souprava spotřebovává méně energie než reproduktory zařízení.

  • Nepoužívejte živé tapety.

  • Aktualizací zařízení si zajistíte jeho optimální výkon a nejnovější vylepšení. Přečtěte si další informace o postupu aktualizace a vyhledání nejnovější verze softwaru.

  • Proveďte obnovení továrního nastavení. Někdy se jedná o nejlepší řešení v případě, že vaše zařízení přestane správně fungovat. Dojde však k vymazání veškerého osobního obsahu uloženého ve vnitřní paměti zařízení. Data, která si chcete ponechat, zazálohujte.

   Zálohování dat do počítače

   1. Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac ® nainstalována aplikace Xperia™ Companion pro Windows nebo Mac OS .
   2. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
   3. Počítač : Spusťte aplikaci Xperia™ Companion. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení.
   4. Na hlavní obrazovce zvolte položku Záloha .
   5. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.

   Obnovení továrního nastavení

   1. Vytvořte zálohu důležitých dat uložených ve vnitřní paměti, aby během obnovení nastavení nedošlo k jejich trvalé ztrátě.
   2. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
   3. Ťukněte na položky Nastavení > Zálohování a obnovení dat > Obnovení továrních dat .
   4. Ťukněte na tlačítko Resetovat telefon .
   5. Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo či kód PIN pro odemknutí obrazovky.
   6. Potvrďte akci ťuknutím na možnost Smazat vše .

   V průběhu obnovování továrního nastavení neprovádějte restart zařízení. Zabráníte tak poškození zařízení.

   Obnovením továrního nastavení se vaše zařízení nevrátí k předchozí verzi systému Android™.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Close Zavřít
  Najít produkt
  FindCreated with Sketch.
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu